Wie was wie in Zepperen ?

Biografie van Zepperse figuren,
alfabetisch gerangschikt op familienaam

 

Deze lijst bevat beknopte levensbeschrijvingen van opmerkelijke figuren uit Zepperen.

FAMILIENAAM, Officiële voornaam, Lokale naam
° geboren, + overleden, x gehuwd met
Functies, relaties, realisaties, verhalen
* Bibliografie

Om te zoeken doorheen deze tekst: gebruik de zoekfunctie Crtl + F

 

meestercreten
Hoofdonderwijzer Mester Frans Creten, 1858-1929, repro Pulinx
img0039mesterkeJ
Joseph Renaerts, ’t Mesterke, 1875-1950, oud kerkhof
kosterlaatstefotolvKoster-organist De Kuister Antoine Vaes, 1917-2007, repro Lacroix
america jo
Jo Vanoirbeek, 1980-2016, foto Stijn
 Georges Roebben, 1952-2020

 

d’ALMARAZ Joost
°Londerzeel 16de eeuw, +Sint-Truiden 15.8.1595, priester
Zoon van Franchois. Begaard 15.6.1558 en theologisch auteur. Naar verluidt op latere leeftijd dienstdoend pastoor in Zepperen. Bracht wellicht de Genovevaverering over naar de kerk van Steenhuffel.
* Tractatus de tribus virtutibus theologicis, De frequenti usu SS. Sacramenti Eucharistiae, Meditationes spirituales.
* in: Biographie nationale, 1, 1866, p. 235. Mededeling Louis De Bondt, Steenhuffel.
AMERICA Alphonse, Fons
°Z. 14.4.1933, +Sint-Truiden 23.12.2005, x Blanche Carlens
Dorsmachines en andere landbouwwerktuigen Dekkenstraat. Villa met huisnaam “’t Mei Klokje” in smeedijzer op gevel. Kon het “Liedje van den Duivel” nog zingen.
AMERICA Frans, Wai
°Z. 1.6.1912, +Leuven 8.4.1992, x Emma Nelissen
Landbouwer Startelstraat, zoon van Djang, gemeenteraadslid CVP 1970-1976. Kon de “Zepperse Revue” nog zingen.
AMERICA Henri, Rik
°Z. 25.1.1912, +Halle-Booienhoven 26.2.2011, x Marcelle Leën
Doctor klassieke filologie, leraar Koninklijk Atheneum Sint-Truiden. Gaf Cicero-tekst Pro Q. Ligario oratio uit voor schoolgebruik in 1961. Werd 99 jaar. Maakte stamboom familie America op, organiseerde grote familie-reünie en liet zijn jeugdherinneringen publiceren in boek over volksleven Zepperen.
* H. AMERICA, Marcus Tullius CICERO, Pro Q. Ligario oratio, (Palladium. Klassieke tekstuitgaven), Antwerpen, 1961; Dr. Fil. H. AMERICA, De stam Guilhelmus America-Maes 1680-1982, Halle-Booienhoven: eigen beheer, 1982; Leven in Oud Zepperen, p. 176-208.
AMERICA Hermanus
°Z. 28.1.1822, +Z. 12.6.1900, jonkman
Houtzager en landbouwer Terstok. Voorzitter Sint-Antonius Maatschappij “De Standvastige Vrienden”
* Leven in Oud Zepperen, p. 383.
AMERICA Jan, Djang va Lamme
°Hoepertingen 9.6.1884, +ST. kliniek 15.2.1980, x 1904 Hubertine Knapen
Molenaar Dekkenstraat, kocht winning van Veire Hayen aan, schepen van onderwijs.
* Leven in Oud Zepperen, p. 199-200.
AMERICA Lambert, Bèr de Bekker
°Z. 23.4.1905, +ST. 8.8.1974, x Josephine Breesch
Bakker Dekkenstraat, zoon van Djang en vader van bakker Roger America. Liedjeszanger.
* Leven in Oud Zepperen, p. 308-309.
AMERICA Laurens (Alfons)
°Z. 14.12.1893, +Loncin 15.8.1914, jonkman
Kanonnier 9de batterij in het fort van Loncin, kwam om bij ontploffing tijdens Duitse aanval. Lichaam rust waarschijnlijk onder het puin.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 80, 82-83 en 95.
APPELTANTS Gustave, Staf vande Bouwmaan
°ST. 3.3.1922, +ST 9.10.2007, x Marcella Hontiens
Zoon van de ‘bouwman’ of ploegbaas-technisch directeur van de kasteelhoeve ‘Les Bégards’. Arbeider ijzergieterij Brialmont Sint-Truiden, medestichter en materiaalmeester VoetbalKring Zepperen 1959.
* Leven in Oud Zepperen, p. 258-263.
d’ASTIER Henri (François Louis Marie)
°1785, +Z. 13.3.1828, x Z. 2.2.1818 Josephine de Pitteurs-Hiegaerts
Graaf uit Zétrud-Lumay bij Hoegaarden, betrok met zijn eega het vroegere begaardenklooster te Zepperen. Oud kapitein in Franse dienst regiment lichte ruiterij en jagers te paard Arenberg 1806. Veldtochten met elitecompagnie in Polen, Denemarken en Spanje 1806-1812. Lid ridderorde Zuid-Brabant. Ridder in het Erelegioen 1815, burgemeester Zepperen 1828. Jong gestorven en begraven in grafkapel Notre Dame de Bon Secours Zétrud-Lumay. Wapenschild : in goud een zwarte schuinbalk, getopt met kroon van vijf bladeren. Schildhouders : twee roodgetongde gouden leeuwen met elk een banier aan een bruine toernooilans.
* WWWIST?, p. 58-59.
d’ASTIER Stephanie (Louise Antoinette)
°Roosbeek 15.3.1819, +Brussel 29.12.1854, jongedochter
Gravin, dochter van graaf d’Astier en Joséphine de Pitteurs. Liet legaat na voor de bouw van een meisjesschool in Zepperen. Halfzuster van de kinderen Loyaerts-de Pitteurs-Hiegaerts en laatste naamdrager d’Astier.

________________________________________________________
BALDEWIJNS Clemence
°Borgloon 1907, x Octave Hayen (+1939), x 1939 Joseph Claes (+1956), x architect Sacré
Herbergierster Stippelstraat, burgemeestersvrouw. Moeder van Maurice Hayen.
BALDEWIJNS Jules
°1904, +1979, x Augusta Decauter
Aannemer, betonbrikken. Herbergier Dekkenstraat. Stichter Baldewijns bouwmaterialen n.v.
BANCKX Johannes
17de eeuw, +1638, priester
Pastoor 1594-1638. Begon de doop- huwelijk- en overlijdensregisters van Zepperen.
BAMPS Ernest, Nes
°Z. 1908, +1976, x 1939 Maria-Elisabeth Vanoirbeek
Landbouwer Startelstraat, Bergstraat en later Stippelstraat. Gemeenteraadslid PVV en later lijst Vanschoenwinkel. Vader van Robert Bamps, OCMW-voorzitter VLD
BAMPS Marcel, Cel
°Z. 3.5.1849, +Z. 6.3.1939, x Anna-Maria Vanoirbeek
Landbouwer Startelstraat, gemeenteraadslid 1915. Grootvader van Robert Bamps.
BAMPS Robert, Bèrke
°Z. 29.9.1943, +Leuven hosp. 13.3.2022, x Gerdy Vautmans
Vernieuwend fruitteler (o.m. schudmachine, peer-in-fles Williabamps), stichter D&G Fruit (zonen David en Geoffrey). Kopfiguur VLD-Zepperen samen met schepen Staaf Mas. Voorzitter OCMW Sint-Truiden. Voorzitter Voetbalkring Zepperen. Opa gemeenteraadslid Laurien Bamps.
BEAUMONT Nicolas

17de eeuw, +Z. 6.2.1677, priester
Baccalaureaat in godgeleerdheid. Pastoor 1676-1677.
BELLEFLAMME Jan-Libert
18de eeuw, priester
Pastoor 1781-1794. Hevig temperament. Rebelleerde tegen koster, begaarden, gemeentebestuur en Franse bezetters.
* J. DARIS, Notice…, p. 86-89.
BELLEFROID Robert
°Kuttekoven 16.2.1773, +Z. 8.2.1861, x Margareta Maitrejean van Borgloon
Stoker, vader van François. Maire in 1810, ingehaald o.m. met feestschrift. Grondeigenaar. Burgemeester.
BELLEFROID Robert (Arnold François), De joenge Belfrau
°Z. 20.7.1880, x ST. 2.8.1904 Marie Gertrude Hubertine America
Kleinzoon van maire Robert. Eigenaar. Liberaal. Verliet Zepperen in 1914 voor Luik.
BELLEFROID François (Léonard)
°Z. 1.8.1811, +Z. 14.9.1891, x 30.7.1878 Maria Louisa (Mathieu) Goyens
Stoker, zoon van maire Robert. Bouwde het herenhuis Bellefroid in 1870 aan de Poel. Graf bij VIP’s aan Genovevakerk.
BELLEFROID (Jean) Lambert, Dr.
°Z.15.6.1814, + Brussel 8.1.1890
Burgemeesters- en stokerszoon. Dokter universiteit Luik. Redacteur van Limburgse en Brusselse krant. Secretaris Hoge Landbouwraad en lid van geneeskundige en statistische commissies. Leidend ministerieambtenaar. Publiceerde over landbouwstatistiek en geneeskunde. Voorzitter Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
De la culture du chanvre dans les rapports avec la Belgique, in : Journal d’Agriculture pratique, jg. 5, 1852, p. 335-337.
De la durée de la vie humaine, s.l., s.a.
M. BECQ, in Journal de la Socitété centrale d’Argriculture de Belgique, 36, 1889-1890, p. 101-103; A. PIGEOLET, in Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 4de reeks, dl. 4, 1890, p. 18, 20-22; E. DE SEYN, Dictionnaire biographique…, Brussel, 1935, p. 43; M. DE VROEDE, De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860, Leuven, Parijs, 1963, p. 18-19; Leven in Oud Zepperen, p. 99 en 101; Willem DRIESEN en Kamiel STEVAUX, in Wie was wie in Sint-Truiden?, Sint-Truiden: Stedelijke Openbare Bibliotheek. Trudonensia, 2011, p. 25-26.
BELS Romain
°Brustem 9.4.1928, +Z. 1.9.2002, x Josée Geladé
Fruitteler, broer van de Brustemse burgemeester Remy Bels. Stichter Fruitbedrijf Bels en n.v. Bels (sproeiproducten e.a.). Voorzitter veiling Haspengouw (1988-1995), Studiekring Guvelingen en Provinciale vakgroep fruit. Woonde in de vroegere villa Xavier Hayen.
* Leven in Oud Zepperen, p. 112-113
BERTON Henri (Joseph)
°Z. 3.12.1929, +Z. X.1.2008, x Maria Bervoets
Zoon van mijnwerker Toussaint. Jong socialist 1951 en toneelspeler ‘Hand in hand. Natuurvrienden’. Gelegenheidstekenaar. Medestichter ‘Cactusvrienden’. Schonk lichaam aan wetenschap.
BEUSEN Eduard, Eirrewa
°Z. 8.5.1922, +ST. kliniek 1.4.1998, x Maria Philippaerts
Vrijwilliger infanteriebrigade Rumbeke 1945, arbeider metaalfabriek. Sportpleinstraat. 1ste Schepen openbare werken BSP 1964-1976, gemeenteraadslid Sint-Truiden tot 1988, provincieraadslid 1968, 1971 en 1974.
BEUSEN Elise, Lis
°Z. 6.7.1924, +ST Meiland 6.8.2011, x Remy Reekmans
Zus van Eduard. Roosbeekstraat.
* Interview project Hallo Micro Stadsarchief Sint-Truiden 2011
BEX Albert, Bèrke va Naar
°Z. 25.1.1919, +ST. kliniek 12.5.2001, jonkman
Boerenknecht bij Knuts, Hermans en America. Laatste inwonende landbouwhelper.
* Leven in Oud Zepperen, p. 41.
BEX Florentine, Tinneke
°Z. 4.12.1917, +ST. kliniek 21.12.2003, Maurice Benaets
Winkelierster Sparwinkel Roosbeekstraat sinds maart 1946.
* Stijn MEURIS, Alles moet weg. “Het is goed geweest, de zaak gaat dicht’, in: Het Belang van Limburg, 18.05.2000.
BEX, Gaston, Ston
°Z. 25.04.1926, +ST. kliniek 11.08.2011, x Dorine Neven
Broer van o.m. apotheker Camille, bankier Staf en penningmeester Kerkfabriek Jef. Voorzitter Davidsfonds Zepperen 1953. Ambtenaar burgerlijke stand Zepperen. Medestichter wegenaanlegbedrijf Bex-Vanschoenwinkel pvba en medestichter asfaltbedrijf Q & T nv. met zonen Laurent en Jos. Vader van gynaecoloog Paul, germanist Guido.
BEX Gillis, Guillaume
°Z. 31.3.1873, x 1914 Elisabeth Hendrix van Brustem
Meester-boomkapper in dienst bij Ernest Jammaers, kapte de Sniaaseik te Hoepertingen en de Koning van Bernissembos. Houthandelaar in de Bergstraat, vanaf 1914 in de Luikerstraat te Sint-Truiden.
BEX Gustaaf, Staf
°Z. 31.12.1924, +ST. hospitaal 3.3.2018, x Simone Jammaers
Bediende Veiling Haspengouw. Medestichter en voorzitter Voetbalkring Zepperen. Filiaalhouder Gemeentekrediet Zepperen. Broer van Gaston, Camille en Jozef. Schoonvader van Jos Put opvolger lokaal filiaalhouder Belfius/Dexia.
BEX Jos
°Z. 10.7.1951, + Leuven kliniek 2.3.2003, x Denise Leemans
Zoon van aannemer wegeniswerken Gaston Bex. Medestichter-beheerder van het asfaltbedrijf Q&T (Quality and technic), dat sinds de jaren ’70 gevestigd is in de Kasteelstraat, d’Oyebeemd.
BEX Jozef, Djef
°Z. 25.4.1921, + ST. kliniek 12.7.1995, x Marie Vannitsen van Oetsloven
Vrijwilliger infanteriebrigade Rumbeke 1945. Varkenskoopman Dekkenstraat, gemeenteraadslid CVP 1970-1976.
BEX Jozef, Djef
°Z. 15.1.1928, Alken seniorie 3.4.2019, Paula Strauven
Broer van Camille, Gaston en Staf. Bediende Veiling Haspengouw. Penningmeester kerkfabriek tijdens grote restauratiewerken muurschilderingen, toren, schilderijen, kerk.
BEX Louis, Lowieke
°Z. 26.8.1906, +Z. 1.11.1987, x Maria Schoofs
Mijnwerker, varkenskoopman Klein-Dekkenstraat. Ziekenkasbode liberalen, schepen van onderwijs 1970-1976.
BEX Thomas
°Z. 1727, +Vrijhern 1807, kluizenaar
Novice Loretokluis Vrijhern Riksingen, aanvaard door Kapittel Tongeren 1756. Geloften broeder 1757. Schoolonderwijzer 1794 en kloosteroverste 1795.
* Alex COENEN, Drie eeuwen kluisgeschiedenis in Vrijhern, Hoeselt: Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep, 1985, p. 28 en 34.
BIETS Jean, Djang va Flup
°Z. 10.1.1908, +Z. 30.11.1937 bij val van trap, jonkman
Jonge wees. Muzikant-zanger bij de Jonkmansbond d’Oye.
*Leven in Oud Zepperen, p. 47-50.
BIETS (Pieter Hubert) Felix, Flup
°Z. 21.11.1871, +Z.19.3.1912, x Catharina Trinette Treunen
Winkelier-herbergier d’Oye. Stierf op 40 jaar aan drankprobleem. Naar verluidt houder liberale ziekenkas “Help U Zelve”.
BILLEN Guillaume Boy Bill
°Z. 3.6.1927, +ST 9.2.2009, x Agnes Schumacher
Trok als jongeman op met de Amerikaanse bevrijders van het 25th Field Artillery Battalion in december 1944, tot in Duitsland toe. Werd toen Boy Bill of Billy Boy genoemd. Speelde tolk en kreeg naamplaatje met uniform om bij problemen een krijgsgevangenbehandeling te hebben.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 285-287.
BLEUS Pieter (Hendrik) Pierre
°Z. 11.7.1931, +ST 31.1.2012, x Marie-Jeanne Vannitsem
IJveraar in christelijke vakbond en ziekenkas. Voorzitter Ziekenzorg Zepperen. Penningmeester van parochiale organisaties. Populair verkiezingskandidaat CVP. Kleindekkenstraat. Verloor dochter Ann bij auto-ongeval.
BODSON Johannes
18de eeuw, priester. Tekst op grafmonument met wapenschild in verdwenen Redemptoristenkerk Sint-Truiden: …dum vixit pastor in Zepperen, obiit 1 januari 1741.
Pastoor 1704-1732.
* DE HERCKENRODE, Collection de tombes…?
BOLLEN Ernest, Nes
°Z. 13.5.1910, ST. 28.8.1988, x Germaine Hayen
Afgestudeerde Landbouwschool Broeders Sint-Truiden in 1926. Werkleider fruitdomein Alden Biesen. Eerste voorzitter BJB-Zepperen. Boomkweker en ondernemend fruithandelaar. Medestichter Sint-Truidense Fruitcentrale c.v.. Broer van meester Henri Bollen. Liet villa bouwen langs Stippelstraat omstreeks 1942.
* Leven in Oud Zepperen, p. 110-112.
BOLLEN Henri, Mester Bolle
°Z. 4.10.1908, +ST. 15.7.1997, x Louise Fabry
Zoon van landbouwer Louis Vicus Bollen-Jammaers van d’Eygen. Onderwijzer College Sint-Truiden 1929. Reserve-officier 8ste Linieregiment, krijgsgevangene 40-45. Gemeentesecretaris Ordingen.
BONNEUX Edouard
°Z. 17.5.1920, +Veurne kliniek 16.8.2002, x Ord. 23.6.1942 Emilienne Mommen, dochter stationschef
Opleiding tot onderwijzer Tienen 1938 en bestuurssecretaris. Tijdelijke gemeentesecretaris 1945. Uitgeweken naar De Panne zoals zijn vader, oud-gemeentesecretaris en WOI-veteraan Jef Bonneux. Nationale zuiveldienst, sector Veurne-Ambacht. Amateurfotograaf en lid Internationale Federatie Fotografische Kunst.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 132, 149 en 275
BONNEUX Joseph (Michel), Djef
°Z. 21.11.1889, +Koksijde 8.3.1956, x 19.2.1917 in La Chapelle-la-Reine met Marie Dussault, onderwijzeres, van Saives (Fr.)
Veteraan WO I Naamse terugtocht en IJzerslag. Afgevaardigde suikerfabriek, rentmeester bij de Pitteurs-Hiegaerts. Gemeentesecretaris 1925-1946. Stationsstraat, in 1946 uitgeweken naar De Panne. Auteur van onuitgegeven oorlogsmemoires 1914.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 68-72 en passim; WWWIST?, p. 35 en 41.
BOUSSIER Jef, ’t Pleumemenneke
°Brustem 8.9.1934 – ST. kliniek 20.4.2003, jonkman
Volksfiguur. Zoon van Netje Bex van Zepperen. Mentaal gehandicapt, stapte voor zijn huis op de Nachtegaal rond, soms midden op de weg, met een paar pluimen voor de borst geklemd. Na de dood van zijn broer en jonkman Sylvain in 2002 opgenomen in PZ Ziekeren.
BROEN Emile, Mil
°Z. 5.11.1891 – ST. kliniek 25.2.1983, x Elisa Schoels
Landbouwwerkman, liberaal gemeenteraadslid, 1ste schepen en dienstdoend burgemeester in 1944.
BUNTINX Jozef (Emile)
°Z. 22.11.1889, +Hünzingen 20.11.1918.
Landbouwer. Woonde later in Wellen. Krijgsgevangene 14de Linieregiment, waarschijnlijk als tewerkgestelde landbouwhelper overleden in Duitsland. Graf in Leopoldsburg.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 91.

___________________________________________________________
CARLENS Jozef, Djef
°Sint-Lambrechts-Herk 28.10.1910, x Maria Strauven, textielwinkel en naaiatelier,van Ordingen
Postbode Eynestraat. Duivenmelker met internationaal befaamde duiven, de “Jonge Bleke” en “Mona-Lisa’, Barcelona-winnaar in 1973. Onverwacht overleden samen met echtgenote.
* Jef Carlens, Zepperen, in : Rik VRANCKEN, Groten wijzen de weg, 2de uitg., Antwerpen, 1972, p. 7-19.
Jef Carlens den de “Jonge Bleke”, in : A. MALFAIT, Bewust duivenmelken, Antwerpen-Apendoorn, s.d., p. 184-187.
CARLENS Luk
°Ordingen 30.10.1941, + Hasselt kliniek 09.05.2007
Zoon van Jef Carlens-Strauven. Striptekenaar in kunstenaarscollectief Antwerpen. Opleiding filmregie, acteur in de Belgische zedenfilm Cash?Cash! (1967) van regisseur Paul Collet. Op latere leeftijd kritisch historische opzoekingen naar o.m. De Drie Gezusters en de naam Zepperen.
CLAES Henri, De Woe
°Z. 10.7.1923, +Brustem rusthuis 17.09.2010, jonkman.
Zoon van Stefanie Mommen en broer van Sophie Vanoirbeek-Claes. Eigenzinnig landbouwer vakwerkhoevetje in bocht op hoogste punt Stippelstraat en volksfiguur.
CLAES Jacobus
°Z. 10.3.1752, +Oostham 29.10.1828, priester 1776
Witheer of Norbertijn van Averbode sinds 1773. Rector Kortenbos 1795. Verbannen door de Fransen in 1799 naar Oléron en pastoor in Oostham. Schreef moraliserende volksverhaaltjes in dialoogvorm, o.m. “De Boere-theologie” in 1801. Straatnaam in wijk Dekken.
* L. GOOVAERTS, Ecrivains, artistes et savants de l’ordre de prémontré. Dictionnaire bio-bibliographique, Brussel, 1899, p. 120-123; L. DRESEN-COENDERS, Een boerencultuur onder pastoraal vuur, in : Jeugd en samenleving, jg. 19, 1989, p. 628-643; Leven in Oud Zepperen, p. 391 en 410; WWWIST?, p. 48.
CLAES Joseph (Christiaan), Djef, Den dikke Cloewes
°Z. 24.6.1894, +Z. 20.4.1956, x Clemence Baldewijns, herbergierster, weduwe Octaaf Hayen
Handelaar in kolen, fruit en meststoffen Stippelstraat. Liberaal burgemeester 1933-1946. Liet een samenscholingsverbod door rijkswacht afdwingen bij verboden socialistische manifestatie in 1936.
* Leven in Oud Zepperen, p. 318-319.
CLAES René, Renei va Jein Cloe’ws
°Rijkel 29.3.1928, +ST. seniorie 2.5.2020, Christine Ramakers
Stichter vervoeronderneming en kasseihandel Roosbeekstraat. In 1970 de laatste Zepperse burgemeester. René (PVV) en eerste schepen Eduard Beusen (BSP) bezorgen Zepperen een moderne straatverlichting, riolering en veldwegen in beton. Tussen 1983 en 1988 PVV-schepen van Openbare Werken in Sint-Truiden. Provincieraadslid 1977-1981. Zoon Ivan (°1960) komt om bij een verkeersongeval in 1984. Dochter Marie-Rose, conservator Hoevemuseum ST.
CLAES Theofiel, Paternoster
°Z. 3.9.1911, + ST. kliniek 25.6.1996, jonkman
IJveraar PVV, volksfiguur, bewoonde minihuisje in Klein-Dekkenstraat.
CLAES Willem, Servatius
+ ST. 1794, priester
Kapucijn.
* HILDEBRAND
COART Francus, Kwoat
°Borgloon 3.5.1804, +Z. 14.1.1882, x 1855 Marie Petitjean van Borgloon
Rentenier Ouwerxwinning Kerkstraat. Gemeenteraadslid 1858 en burgemeester 1862-1882. Liet belangrijke werken uitvoeren o.m. bouw gemeenteschool, dichten poelen Kerkplein en d’Oye, brug over Melsterbeek.
* Zepperen 1850-1950, p. 12-15; WWWIST?, p. 49 en 51.
COELEN Pieter
16de eeuw
Kapelaan 1522-1535 en pastoor 1536-1556.
COEMANS Petrus
1732, +1792
Schepen 1767. Bewoonde de huidige hoeve Hermans aan de Melsterbeek. Stamvader van Sint-Truidense notarisfamilie.
COEMANS Willem, Leo
+Geldern 1792
Kapucijn.
* HILDEBRAND
COOPMANS August
°Z. 29.1.1892, +Laer 24.9.1915
Dakdekker, 2de Jagers te voet. Krijgsgevangen gemaakt te Halen op 23.8.1914 en ziek geworden. Overleden in hospitaal.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 83.
COENEN Jeanne, Juffrouw Jeanne
°Z. 4.5.1928, +ST hosp. 28.6.2011
Onderwijzeres vrije meisjesschool zusters Sint-Vincentius à Paulo, wijk Dekken. Schoolhoofd. Lid KVLV en Ziekenzorg. Hoek Zepperen-Dorp en Kleine d’Oyestraat, hoeve Coenen-Bessemans.
* Interview project Hallo Micro Stadsarchief Sint-Truiden 2011
COOPMANS Robert
°Z. 10.3.1952, +Hasselt hosp. 20.3.2010, x Godelieve Dignef
Scheidsrechter zaalvoetbal, bestuurslid Limburgse Trudo Boxingclub, lid kleinveebond ‘Het Graafschap Loon’. Voorzitter wielerclub ‘Het Gouden Wiel Zepperen’, inrichters van Brussel-Zepperen.
CRETEN François Xavier, Vee
°Z. 12.2.1920, + Drogenbos kliniek 31.8.1961, x 1933 Jeanne Leunen
Van de Roosbeek. Vele beroepen, maar vooral bekend als autodidact klarinetspeler en maker van de “Zepperse Revue” omstreeks 1930. Verhuisde naar Brussel in 1932.
* Leven in Oud Zepperen, p. 289-295.
CRETEN Frans, Mester Creite
°Z., 21.3.1858, +Z. 6.11.1929, x Hermina Strauven
Droeg moedersnaam. Studeerde uitstekend, kreeg gemeentelijke beurs. Hulponderwijzer (1877) en befaamd hoofdonderwijzer (1882-1919), landmeter, duivenmelker. Aanlegger van herbarium.
* Jozef SCHOOFS, Jeugdherinneringen…; K. VAN ASSCHE, Het herbarium van F. Creten (1891-1893) en de verarming van de flora rond Sint-Truiden, in : Dumortiera, 61-62, 1995, p. 4-6. Diederik DE LEERSNYDER, Meester Frans Creten en zijn herbarium (1891), in : Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, Sint-Truiden, 1998, p. 128-129.
CRETEN Lambert, Bèr Creite
°Z. 21.10.1900, +Z. 23.5.1979, x Z. 3.1.1924 Martha Strauven van Ordingen
Slachter-beenhouwer, chauffeur en herbergier aan de Poel. Broer van Vee Creten. Zijn specialiteit was het taboeliedje “Van den duivel”.
* Leven in Oud Zepperen, p. 308-310.
CRETEN Louis
°Z. 24.8.1882, +ST. 31.8.1965, x 1912 Johanna Priemen
Krijgsgevangene 1914. Kuiperszoon en zelf ook kuiper Dekkenstraat. Schepen.
*Leven in Oud Zepperen, p. 125-128 en 165-166.
CRETEN Rosalie, Lyn
°Z. 5.6.1844, +Z. 21.2.1934, x 1865 Henri Knapen, weduwnaar
Kuipersdochter. Herbergierster van “De Mjotsem”, d’Oye. Liberale vrouw. Zoon Djannes was winkelier-kleermaker. Dochter Christina was kamerjuffer op het kasteel de Pitteurs. Zoon Martin was er koetsier.
* Jozef SCHOOFS, Jeugdherinneringen, postume uitgave, Zepperen, 1988, p. 62-65.
CUYPERS Hendrik
17de eeuw, +1651, priester
Pastoor in 1638, restaureerde de kerk.
* J. DARIS, Notice…, p. 82.

_______________________________________________________
DANIËLS (Arnold) Alfons, Fons Doaljans
°Z. 28.5.1891, +ST. kliniek 10.3.1978, x Josephine Knapen
Weggevoerde 14-18, fruitkoopman Dekkenstraat. Gemeenteraadslid 1938-1946, liberaal, later bij katholieken opgekomen.
DANIËLS Joannes, Djangske
°Z. 5.9.1907, +ST. kliniek 10.2.1999, jonkman
Duivenmelker en stichter duivenmaatschappij “De Vrije Liefhebber”. Lemen hoevetje Klein-Dekkenstraat. Opgekomen bij de PVV.
DANIËLS Urbain, Bain
°Z. 31.12.1924, +Z. 7.9.1989 tractorongeval, x Depeer
Landbouwer Klein-Dekkenstraat. Ziekenkasbode liberalen.
DARIMONT Suzanne (Guilemine Philomène)
°Luik 30.4.1906, +ST. seniorie La Madrugada 4.3.2003, x Luik 27.7.1939 Joseph Schoofs
Kleindochter van de”Professor” Van Oirbeek, dochter van Armand Darimont en Virginie Van Oirbeek, tweede echtgenote van meester Schoofs.
DEBIEN Jozef 
°ST. Diestersteenweg 23.4.1940, +ST. kliniek 28.10.2021, x Maria Schoofs
Fruitteler en veevoederhandel. Echtgenoot van zaakvoerster kruideniers- en textielwinkel ‘Végé’ Klein-Dekkenstraat. Vader van André en Carine. 
DECAUTER Jan Lambert
°Z. 5.7.1873, +Hasselt kliniek 16.3.1924, x Maria-Leonie Mommen
Zoon van de jachtwachter van het kasteel. Onderwijzersdiploma. Kerkplein. Gemeentesecretaris 1895-1924
DELLO Michaël
°Munsterbilzen 17.10.1920, +Borsbeek 15.1.1984, priester Saint-Gerard 11.4.1948
Assumptionist, kapelaan tot 1966. Overste Zepperen 1960-1963. Regisseur amateurtoneel en bouwer van toneelzaal Sint-Aloysiusinstituut.
* Leven in Oud Zepperen, p. 349 en 352.
DELVEAU Remi, Remieke den electricien
°Alken 3.7.1923 , +Sint-Truiden hosp. 5.2.1999, x Maria Berden.
Kerkzanger en elektrieker van Interelectra. Als cabinier van wacht in Zepperen. Woonde stationsstraat en nieuw hoekhuis Nieuw-Dekkenstraat. Viering 60 jaar kerkzanger in 1988. Vader van talrijk gezin, waaronder Willy en Jos, oprichters voetbalploeg DS in de jaren 1970-1985. Gedicht door koster-organist Antoine Vaes op bidprentje. 
DE MAN, Dirk
°Gent 27.9.1960, +Duras (verkeersongeval) 29.1.2022, x An Martens.
Processiefotograaf, marathonloper, ochtendyoga, lange-afstandswandelaar, Compostela-bedevaarder. Vader van Stef en Robbe. 
DERIE Lambertus (Calixtus)
°Ulbeek 14.10.1828, +Z. 19.7.1910, priester Luik 1853
Pastoor 1878-1910. Oprichter katholieke meisjesschool. Rel met liberaal gemeentebestuur. Kerkrestauratie en bouw kapelanie. Geliefd pastoor, kreeg monument van inwoners.
DEWITTE Alfons
°Bommershoven 21.6.1888, +Nieuwerkerken 25.5.1988, priester Luik 1913
Kapelaan in Attenhoven, pastoor in Mechelen-Bovelingen en Sint-Pieter Sint-Truiden. Ere-pastoor op rust in de kapelanie 1960-1976.
DOSSIN Arnold (Emile Marie)
°Roubaix 29.5.1928, +Croix (Fr.) 15.12.1982, x ST. 23.8.1927 Emelie Céline Clothilde Ghislaine Jadoul
Textielnijveraar in Roubaix. Kreeg in 1935 het buitenverblijf Les Bégards, de vroegere kloosterhoeve en kasteeltje de Pitteurs-Hiegaerts, in 1923 gekocht door zijn schoonvader Leon Jadoul van Bernissem.
DRIESEN Guillaume, Lamme
°Z. 25.4.1894, +Z. 11.6.1967, x Tin Biets
Vrijwilliger en frontsoldaat 14-18. Mijnwerker Klein-Dekkenstraat. Kandidaat gemeenteraad BWP 1932
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 72-73
Leven in Oud Zepperen, p. 164-165.
DRIESMANS Maurice, Petik
°Z. 6.5.1917, +Z. 24.12.1943, x Elza Timmermans
Chauffeur, in paniek weggerend bij controle thuis in Gippershoven en van ver doodgeschoten door Stabsfeldwebel Willy Hirschfeld (°1905 Strassledel), feldgendarm in Sint-Truiden.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 198-201.
DUCHAMPS Henri (Louis), Henri van Tossing
°Z. 25.1.1904, +Z. 26.8.1965, x 1930 Kellers
Landbouwer, zaakvoerder Boerenbond Stationsstraat. Schepen CVP 1946.
DUPONT Richard
°Z. 12.5.1904, +25.10.1935
Onderwijzer 1929, jong gestorven.
ENGELBOSCH (Joannes) Jozef
°Z. 19.3.1906, +Passendale 27.5.1940, x Henriëtte Vanmechelen
Plafonneerder Tereyken, gedood door granaatscherf op de vooravond van de capitulatie in het 43ste Linie.
EVERAERTS Hendrik, Dr., ’t Dokteurke
°Zoutleeuw 27.4.1929, + ST. kliniek 4.9.1998, x Angèle Van Backlé
Huisdokter Kerkplein. Groot gezin.

____________________________________________________
FABRY
(Joannes) Henricus, Henri, Pa Fabry
°Z. 5.10.1868, +Z. 16.2.1954, x Leonie Knapen
Even winkelier-herbergier Kerkstraat, later landbouwer-fruithandelaar oude vakwerkhoeve Kogelstraat. Voorzitter C.O.O., lid schoolcomiteit en kerkfabriek. Verwant met de families Mommen en Creten. Talrijke, goed opgeleide kinderen : regentes snit-naad Stina (1894), Anna (1895), Marieke (1900), onderwijzer Nier (1901), onderwijzer Pol (1902), Louise (1905), onderwijzer Fons (1908), onderwijzer Jef (1909), onderwijzer Casimir (1912), regentes Jet (1913), Henri Raymond (1914-1915), onderwijzer Marcel (1917).
FEYTONS Guido
°Hasselt 6.5.1936, +Z. 25.4.2005, x Lydia Knapen
Afkomstig van Wellen, verzekeringsmakelaar kantoor Hayen-Feytons. Lokaal CVP-politicus, gemeenteraadslid Sint-Truiden 1982, 1994 en 2000, schepen van milieu 1988-1994 stad Sint-Truiden. Broer van VLD-politicus Freddy Feytons Borgloon. Verzamelaar prentbriefkaarten Wellen en Zepperen.
* WWWIST? , p. 90 en 95.
FISSETTE Hubert (Marcel) Bèr
°Lanaken Smeermaas 24.2.1931, +ST. rusthuis 5.11.2018, x Mariëtte Bex
Adjudant-chef luchtmacht, onderrichter piloten basis Brustem, gemeenteraadslid CVP, OCMW-voorzitter ST 1988-1994. Later onafhankelijke en in 1999 voor Sp.a lid vast bureau OCMW.
FRANSSEN Antoine Joseph Patton, Patton
°ST. 26.2.1940, +Hasselt hosp. 21.8.2010
Figureerde op bevrijdingsherdenkingen WO II en vintage VS-legervoertuigsamenkomsten in uniform met helm als generaal George S. Patton. Lid Patton Drivers Ulbeek. Ereburger stad Bilzen. Liet via burgemeester van Sint-Truiden officieel een extra voornaam ‘Patton’ toevoegen.
FRISSAER André (Gerard Ghislain), Pastoor André
°ST. 8.10.1939, +ST. 8.11.2021
Zoon politieagent Sint-Pieter en moeder Swartenbroux. Chiroleider, bediende stad. Seminaries ST en Luik. Priesterwijding kathedraal Luik 1964. Kapelaan Verviers-centrum, 1974 Zonhoven-centrum en 1982 ST-centrum. Pastoor Zepperen 1993-2009. Op rust en ziekenhuispastor. Broer van Guido, in 1984 omgekomen als brandweerman in ongeval kruispunt N80 Kortenbos op weg naar schouwbrand Zepperen. Beste vriend Hugo Brans. Uitbreiding parochiezaal, nieuwbouw basisschool en aankleding kerk (stoelen, altaar, lezenaars, kazuifels…) en pastorie. Kerkzang en Genovevakoor. 

________________________________________________________
GELADE Gerard
°Hasselt 6.4.1928, ST. hospitaal 21.11.2017, x Maria Wintmolders
Landbouwer Stokstraat, secretaris kerkfabriek.
GELADE Jean
°Alken 23.9.1872, +Z. 5.10.1958, x Vannitsen
Landbouwer, penningmeester kerkfabriek.
GELADE Florent
°Z. 24.12.1903, +Melveren 6.6.1960 treinongeval, x Bertha Jooken
Landbouwer, lid kerkfabriek.
GOESSENS Gerard
°Aalst ST 22.10.1932, +ST. kliniek 25.12.2014, x Florine Strouwen
Uit gekende familie in Aalst, huwde met Zeppers meisje. Huisarts KUL en dokter in tropische ziekten. Koloniaal in Belgisch-Congo. Vader van Johanna, Ruwald en Helga. Huiseigenaar o.m. van vakwerkwoning ‘Husella’ tegenover het kerkplein. Restaureerde stationsherberg Ordingen tot ‘De Heimat’. Fokker van boerenpaarden met huifkar. Verzamelde Oostblokauto’s Lada. Actief in extreem Vlaamsgezinde lokale politiek. Plaatste Vlaamse en Germaanse folkloristische spreuken in het landschap. ‘Windmolen’ opgebouwd door timmerlui Jean Derwael en broer. Later met Duitse staalhelm 1981 er boven op, op de korrel genomen in het satirisch blad De Zwijger 1983.
* J.V., Huisdokter Gerard Goessens kleurrijke figuur uit Zepperen, in Het Laatste Nieuws, Limburg, 21-22 maart 1981.
GORREN Jan
15de eeuw, +1478
Twee naamgenoten ? Schenker van terrein voor bouw begaardenklooster Sint-Hiëronymisveld in 1425. Kapelaan 1456.
GOVAERTS Maria, Zuster Augustine
°Z. 20.6.1911, +Landen 15.8.2004, wijding 21.3.1933
Tereyken. Zusters van Maria van Landen. Onderwijzeres en later schoolhoofd parochieschool Sint-Lutgardis Tongeren. Haar jongere zus Josephine was vroedvrouw in Zepperen.

__________________________________________________
HANSOUL Marcel
(Joseph), Sekretoaris
°Z. 25.3.1919, +Hasselt kliniek 1.5.1983, jonkman
Krijgsgevangene 40-45, onderwijzersdiploma. Gemeentesecretaris 1946-1977.
HANTBOEMS Peter
16de eeuw, 1556 priester
Pastoor 1556.
HAYEN André, Andrei, va Mil va Veire
°ST. 24.11.1931, +San Remo (It.) 28.4.2005, x Emilienne Mommen
Kleinzoon van Veire, zoon van Mil Hayen (Kasteelstraat, overzijde Melsterbeek), verzekeringsmakelaar kantoor Hayen-Feytons, burgemeester van Wellen 1965-1982 en voorzitter van K.V. Wellen.
HAYEN Camille (Marie Laurent)
°Z. 30.10.1875, +Z. 4.4.1949, x Euphrasie Coelmont
Hoofdonderwijzer Horpmaal. Broer van Valère.
HAYEN Eduard, Mijnheer Pastoor
°Bevingen 26.4.1914, +Diepenbeek 25.5.1970, priester Luik 1940
Pastoor 1955-1965. Eerder in Saint-Vincent en Sint-Gillis Tongeren en nadien in Diepenbeek. Leidde de nieuwbouw van de meisjesschool op het kerkplein en de uitbreiding van de kleuterschool op Dekken.
HAYEN (Joannes Guilielmus Franciscus) Xaverius, Veire
°Z. 3.12.1868, + Brust. Terstok 26.11.1946, x Virginie Leemans
Zoon van landbouwer en schepen Laurens en J.M. Genné van de Roosbeek. Aannemer van openbare werken. Bouwde een groot goed met villa (1910) en bedrijfsgebouwen uit op Dekken. Vader van Octave, Camille, Willem, Marc, Leopold en Alfons. Bouwde de kerk van Vorst, steenwegen in de Kempen, rioleringen in Sint-Truiden en arbeiderswoningen in Zepperen. Smokkelde frontbrieven maar werd toch veroordeeld wegens handel met de Duitsers en ging failliet. Populair weldoener.
* Leven in Oud Zepperen, p. 143-152
HAYEN Maurice
1923, +1961
Oud-koloniaal. Ondernemer d’Eygen. Klompenfabriek, later metaalbewerking. Oprichter HMZ en vader van Jos en Paul.
HAYEN Octaaf (Hubert Omer), Toaf, va Moxes
°Z. 26.8.1872, +Z. 28.2.1922, x Maria-Henriette Geladie
Landbouwer Eynestraat, 1ste schepen, halfbroer van Valère.
HAYEN Paul
°Z. 2.5.1944, +Kerkom 20.2.1998
Zoon van Maurice en broer van Jos. Ondernemer HMZ, windmolens WindMaster. Kasteelbewoner Kerkom. Renstal “Darby Farm”, herstichter en voorzitter van de Nationale Federatie voor Belgische Paardenwedrennen.
* Leven in Oud Zepperen, p. 153-154.
HAYEN Valère (Lambert Marie), Valère, va Moxes
°Z. 8.9.1884, +ST. kliniek 16.3.1942, x Therèse Treeske Marie Amelia Jammaers
Landbouwer Eynestraat. 1ste schepen 1933, halfbroer van Octaaf.
HECHTERMANS Henri, Henrieke
°Z. 8.3.1916, +ST. rusthuis 16.1.2010, x Christina Vanmechelen
Eerste kleinzoon van Henri Fabry. Medewerker ‘caserollenfabriek’ Fonderies emailleries en aankoopdirecteur Ridge Tool Sint-Truiden. Kunstzinnig en scherpzinnig verteller over Oud Zepperen.
HECHTERMANS Jan Joseph
°Z. 5.5.1869, +Z. 8.10.1954, x A.M.C. Renaerts
Schepen.
HEEREN Alphonse, Fonske
°Hoepertingen. 8.5.1929, +ST. hosp. 8.4.2012, x Lucie Bex
Zoon van Zeppers mijnwerker en winkelierster Roosbeekstraat. Atheneum Sint-Truiden. Bediende en sinds 1961 kantoorhouder Kredietbank. Medestichter VK Zepperen. Stichtend lid en onkreukbaar penningmeester Remacluskring, specialisatie sporthistoriek.
HELAERTS (Godefridus) Amandus
°Z. 28.5.1850, +Z. 21.5.1885, x Isabella Juliana Belle Nijs
Rademaker, herbergier Dorpsstraat. Vermoord door onbekende sluipschutter dwars door het venster toen hij ’s avonds aan tafel at. Vermoedelijk passionele moord door minnaar van zijn vrouw.
HENCKENS Louis, Pater Valentinus, Mijnheer Pastoor
°Ophoven 21.5.1928, +Leuven, 21.12.1992, priester Rome 1956
Assumptionist en leraar-directeur-overste Sint-Aloysiusinstituut. Pastoor van Zepperen vanaf 1980. Zachtaardig en beminnelijk man. Onder zijn pastoraat werden belangrijke werken uitgevoerd o.m. de restauratie van het torenuurwerk en de conservatie van de middeleeuwse muurschilderingen.
HENDRIX Arthur, Tuur van ’t Molderke,
°Z. 17.7.1909, +Z. 11.1.1996, x Alice Thijs
Dekkenstraat. Milicien 11de Linie en sinds 1934 beroepssoldaat grenswielrijders. Krijsgevangene 40-45 in stalag bij Stettin, bevrijd in 1945 door de Russen. Feestelijke rondrit in Bevrijdingsstoet.
HENDRIX Eduard (Gaston), Eirewa van ’t Molderke
°Z. 5.1.1920, +ST. 28.9.1973, x Gilissen
Krijgsgevangene 40-45, oorlogsinvalide, weerstander. Horlogemaker Dekkenstraat.
HENOUMONT Frederik-Jozef
19de eeuw, priester
Pastoor 1872-1879. Broederschap H. Familie. Daarna naar Elliksem.
HERCKENS Gerard, Mijnheer Pastoor
°Mechelen-Bovelingen 26.9.1897, +Beringen 4.7.1980
Pastoor 1946-1955, daarna deken in Gingelom. Oprichting grot en kapel.
HERMANS Edmond, Mon
°Kozen 26.9.1929, +ST. (Triamant Velm) 5.11.2020, x Paula Meekers
Oudere broer van ondernemer Paul en vader van o.m. Maggy, mede-oprichter van fruitbedrijf GIGEMA. Woonde in de 16de-eeuwse ‘Coemans’winning Driesstraat. Fruitteler en verenigingsfiguur, o.m. voorzitter Kerkfabriek, voorzitter-oprichter lokale Katholieke Bond voor Gepensioneerden 1971. Parochieraad, Schoolbestuur, Landelijke Gilde, Sint-Genovevakoor. Voorzitter Stedelijke Seniorenraad Sint-Truiden 1989-2014. 
HERMANS Lambertus
°Z. Hasselt 29.9.1863, +Z. 9.9.1944, x Rosalie Hermans
Landbouwer Driesstraat. Lid kerkfabriek.
HERMANS Paul
°Z. 18.2.1936, +H. 12.5.2020, x Nicole Musick
Broer van verenigingsfiguur Edmond en telg landbouwersfamilie Hermans-Geladé omgeving molen en Coemanswinning Driesstraat. Oprichter fruitteeltonderneming HER(mans)MO(mmen)O met kern ca. 1965. Fytobedrijf HERMOO Belgium in 1987 overgenomen door Boerenbond AVEVE, in 2005 verhuis van Zepperenweg naar Brustem Industriepark. Beheerder Belgische Fruitveiling 1980, voorzitter 1990-1997.
HONTIENS (Armand) Antoine
°Z. 23.1.1918, +Willemstad 6.6.1940, jonkman
Landbouwhelper Stationsstraat. Broer van Maurice. Krijgsgevangen korporaal in 11de Linieregiment. Verdronken bij ramp met gevangenenschip in Willemstad (Nl.) op 30 mei, samen met makker Emile Renaerts. Lichaam enkele dagen later gevonden.
HONTIENS Maurice (Joseph)
°Z. 4.7.1920, ST. 1.4.1974, x Knuts
Landbouwhelper Stationsstraat. Broer van Antoine. Weggevoerde november 1943 en dwangarbeider Spandau. Feestelijk onthaald bij terugkeer op 8 juni 1945.

________________________________________________________
JADOUL Léon (Marie Joseph)
°Wansin 26.2.1870, +ST. 9.2.1945, x 1911 Anne-Marie-Berthe Ceulemans, x Hélène Clotilde Ceulemans
Landbouwer commanderijhoeve Bernissem. Uit familie van Vorsen met priester, landbouwingenieurs, jurist… Broer Arthur was directeur suikerfabriek van Bernissem. Kocht in 1923 “Les Bégards” van Felix de Pitteurs-Hiegaerts. Weldoener voor het Sint-Aloysiusinstituut in moeilijke (oorlogs)periodes.
JAMMAERS Felix (Joannes), Siet ni wor
°Z. 3.2.1871, +ST. 1.5.1959, x 1898 Antonie Vrijdaghs van Ordingen
Smedenzoon, rentenier. Liberaal ijveraar en schepen. Vader van dokter Jammaers.
* Leven in Oud Zepperen, p. 139-141 en 420.
JAMMAERS Henri
°Z. 24.2.1898, +ST. 13.12.1973, jonkman
Onderwijzer, verbleef sinds +-1929 in de psychiatrie te Ziekeren. Zoon van de veldwachter.
JAMMAERS (Jan) Alfons
°Z. 10.7.1858, +Z. 7.8.1945, x Christina Vanmechelen
Koster-organist Kerkplein
JAMMAERS (Jan) Jozef, de Booi
° Z. 35.5.1865, + Z. 26.12.1950, x 1891 Theresia Vanoirbeek, 1ste honderdjarige
Veldwachter tussen 1887 en 1931. Woonde sinds 1913 op het omgrachte hoevetje Terwouwen in de toenmalige Bergstraat. Vader van onderwijzer Henri, verzekeringsagent Florent en fruitkoopman Lambert.
* Leven in Oud Zepperen, p. 154-159
JAMMAERS (Joannes) Marcel, Cel, Melle
°Z. 20.6.1875, +ST. 9.7.1958, jonkman
Landbouwer en bijenkweker Kleine d’Oyestraat, “onderkuister” of hulpkoster
* Leven in Oud Zepperen, p. 65.
JAMMAERS Joannes
°Z. 6.8.1794, +Z. 17.2.1907, x 27.1.1870 Anna Gertrudis Saenen
Smid uit smedenfamilie vanaf einde 17de eeuw in Zepperen. Legerdienst in Hoei. Werken bewaard in Openluchtmuseum Bokrijk. Vader van Felix en grootvader van dokter Urbain Jammaers.
* J. WEYNS, Van een smid uit Zepperen, in : Ons Heem, jg. 17, 1962-1963, p. 98
Leven in Oud Zepperen, p. 129-142 en 204
JAMMAERS Joseph, Jefke
°Z. 24.9.1929, ST. kliniek 14.5.2021, x Jeannine Swennen
Richtte in 1964 de pvba Transport Jammaers op, Stippelstraat. Vooral non-ferro metalenvervoer voor ALZ Genk. Kleinzoon van Ernest Jammaers en zoon van Felix. Vader van kinderkleding Filou and Friends ST. (Lydia Jammaers) en schoonvader van drankenproducent Marc Schleck (o.p. Jonapress) (Els Jammaers). 
* Leven in Oud Zepperen, p. 123. 
JAMMAERS (Pieter) Ernest, Ernès
°Z. 13.12.1848, +Z. 26.5.1912, x 1877 Maria-Theresia Leemans
Houtkoopman, herbergier, landbouwer Stippelstraat. Voorzitter Bureel Weldadigheid en burgemeester 1896-1912. Medestichter Maatschappij Onderlingen Bijstand De Voorzorg in 1900.
* Leven in Oud Zepperen, p. 118-124.
JAMMAERS Urbain, Dr.
°Ord. 7.8.1899, +ST.24.3.1988, x 1933 Lucie Germeys
Uit een Zeppers smedengeslacht. Enige zoon van liberale rentenier Felix en kleinzoon van smid Joannes. Huisdokter met specialiteit kraambed, afgestudeerd aan de R.U. Luik. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden. Lid van de Orde.
* Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden, 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421; WWWIST? , p. 117 en 119.
JANSEN Michel
17de eeuw, +Z. 17.9.1703, priester
Pastoor 1677-1703.

_________________________________________________________
KETELSLAGERS Aline, Juffrouw Aline
°Hasselt 5.4.1936, +Hasselt kliniek 7.10.2012, x Maurice Vanschoenwinkel
Kleuteronderwijzeres wijkschool zusters op Dekken. Moeder van onderwijzer Dirk.
KNAPEN André, Andrei de factuir
°Rijkel 12.10.1921, +ST. kliniek 11.3.1982, x Irma Driesen
Verzetslid, vrijwilliger infanteriebrigade Rumbeke 1945. Postbode, duivenmelker.
KNAPEN Domien, Demin van den Dok
°Alken 9.9.1896, +1966, x 1923 Bernardine Tercafs van Alken
Weggevoerde 14-18, mijnwerker Kogelstraat, eerste socialist Werkersbond Zepperen en houder van socialistische ziekenkas.
KNAPEN Herman
ST. 10.4.1971, +Z. 28.2.2001
Jurist V.U.B., cultuurfunctionaris C.C. ‘de bogaard’, woordvoerder Minister-President Dewael en korte tijd tot aan zijn onverwacht overlijden 1ste schepen Sint-Truiden VLD. Zoon van gemeentebediende Jean.
KNAPEN Joannes Josephus
°Mettekoven 8.6.1801, +Z. 1.7.1872, priester
Pastoor 1845-1872. Voorheen in Groot-Gelmen. Kerkrestauratie.
KNAPEN Joseph Martin, Martin
°Z. 1908, +Z. 1928
Onderwijzer, jong gestorven.
KNAPEN Jozef, Djef van Henri van Tilmaan
°Z. 14.4.1898
Mijnwerker Anroyestraat, 1ste socialistisch gemeenteraadslid 1933-1938. In 1959 verhuisd naar Montegnée.
KNAPEN Remy, Remi de Boy
°Z. 19.1.1930, +Z. 20.2.1998, x Madeleine Gielen
Laatste veldwachter van Zepperen, volgde zijn vader op.
KNAPEN Robert (Jean François)
°Z. 17.2.1920, +Meigem 25.5.1940, jonkman
Student kadettenschool Saffraanberg. Stationsstraat. In het 11de Linieregment gedood door bomscherven tijdens Achttiendaagse Veldtocht bij het kanaal van Schipdonk bij Vinkt.
KNUTS Armand, Maake
°Z. 22.4.1891, +Z. 1964, x 1938 Coart, pastoorsmeid
Landbouwer IJzerenkruiswinning. OCMW-raadslid, ondervoorzitter landbouwersarrondissementsbond Hasselt-Sint-Truiden, lid Provinciale Landbouwkamer. CVP-schepen 1946, opvolger Victor Renaerts, provincieraadslid 1946-1949 (lijst de Marneffe).

_____________________________________________________
LACROIX Oscar
°Brustem 10.11.1913, +Z. 20.2.2000, x Mariëtte Vaes
Oudstrijder 40-45. Vrijwilliger kampkok jeugdbeweging. Vader van regent, lokaal perscorrespondent en ACW-voorzitter Jos.
LANGENAKEN Louis, Den dikke Lowie
°Z. 12.7.1903, +Z. 19.10.1970, x Marie Langenaken
Winkelier Dorpsstraat. Bazar met fietsen, motoren, wasmachines, aardewerk, ijzerwaren, speelgoed en elektriciteit.
LEEMANS Clement, Clem
°Z. 26.1.1895, +12.05.1976, x 1921 Irma Ruysen
Mijnwerker, fruithandelaar en herbergier van “Oud Brussel”. Bouwde twee feestzalen (1935, achter café en 1951, achter nieuw huis) bij kruispunt Eynestraat-Roosbeekstraat.
LEEMANS Henri, Henrieke
°Z. 13.2.1914, +ST. kliniek 24.2.1980, x Laura Schoofs
Hoofdgriffier vredegerecht Sint-Truiden, gemeenteraadslid PVV 1970-1976.
LEEMANS Hubert
°Z. 11.4.1892, +Hoogstade 8.7.1917
Vrijwilliger en geniesoldaat. Schoonbroer van Veire Hayen. Stierf in het veldhospitaal van Hoogstade aan verwondingen na het gevecht te Oudekapelle. Graf te Oeren.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 85 en 89.
LEEMANS Marie, Marie va Marc
°Z. 19.01.1881, +1972, x Z. 10.12.04 Marc Hayen
Herbergierster, winkelierster Eynestraat tegenover gemeentehuis. Weduwe van oudstrijder en secretariszoon Marc Hayen, gestorven op 1 mei 1931. Populair café met kegelbaan.
LEUNEN Edouard, De Stikker
°Z. 14.8.1877, +Hasselt 10.10.1954, x Marie Eugenie Hechtermans
Winkelier, kleermaker. Uitgever van prentbriefkaartenreeks omstreeks 1920.
LEUNEN (Christiaan) Ernest
°Z. 10.6.1891, +Diksmuide-Kaaskerke 21.6.1915, x 13.12.1913 Fanny Bonneux van Ordingen
Telegrammendrager en spoorwegbediende. Beroepsvrijwilliger, sneuvelde als korporaal bij het 2de regiment Jagers te voet. Vader van twee kinderen. Graf in De Panne.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 83 en 86.
LISMONT Marcel (Joseph Maurice), Mijnheer Kaplaan
°Mielen-boven-Aalst 8.8.1920, +Tongeren 16.12.2000, priester Luik 1946
Kapelaan 1947-1960. Proost en bezieler van de Chiro. Later kapelaan te Boxbergheide en pastoor te Lauw. Rector rustoord Sint-Jacobus Tongeren.
* Leven in Oud Zepperen, p. 87-92.
LOYAERTS (Martin Lambert) Felix
°Tienen 19.11.1780, +Tienen 26.10.1848, x Z. 18.2.1830 Josephine d’Astier de Pitteurs-Hiegaerts
Majoor-bevelhebber stadwacht Tienen, huwde met de weduwe van graaf d’Astier. Burgemeester 1836-1848. Wapenschild op grafsteen bij kerktoren : gevierendeeld met twee kwartieren met drie meerlen (?) en twee kwartieren met gedeeld een halve adelaar en omzoomde geharnaste hand met teugel (de l’Escaille).
LUYCK Jozef (Constant), Lukske
°Z. 7.5.1907, +1986, x Leontine Mathijs
Arbeider Tereyken. Gemeenteraadslid CVP 1970-1976.
_______________________________________________________________________________________________
MARTENS Arsène, Broeder Arsène
°Hoepertingen 15.6.1927 tegenover Heshovenkapel, +ST. kliniek 10.10.2021, begraafplaats Zepperen
Geloften 1945 Assumptionisten Taintignies. Opleiding schoenmaker. Bedelbroeder in Henegouwen. Sint-Aloysiusinstituut 1962. Cross der Jongsten 1973 met bezoek koningin Fabiola 1979. Meer dan 100 Lourdesreizen. Uitbouw kapel Helshoven tot Mariaoord en toeristisch trefpunt. Ontmoeting met paus Johannes-Paulus II. Internaatbegeleider, Lourdesgrot park Paters.  
MAS Emiel (Arnold), Miel
°Z. 8.5.1919, x Virginie Geeraerts
Handelaar. Leider van de beruchte “bende van de dameskous” die tijdens de Tweede Wereldoorlog en nog na de bevrijding op gewapende nachtelijke rooftocht ging bij boeren en veekoopmannen in Limburg. In 1947 door de krijgsraad veroordeeld tot de doodstraf en openbare terechtstelling, later omgezet tot 20 jaar dwangarbeid.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 236-237.
MAS Gustaaf (eig. Jozef Celestin), Staaf
°Kozen 5.10.1944, +Sint-Truiden 8.1.2016 val van trap, x 1966 Magda Leunen
Uit Kozens gezin van 10. Gehuwd in Zepperen-Brustem (Terstok). Bedrijfsleider schilder en decoratiewerken Dekkenstraat. Voorzitter VLD-Zepperen 1988, succesrijk duo met fruitteler Robert Bamps (voorzitter OCMW Sint-Truiden 1995-2010). Boottocht voor gehandicapen sinterklaasfeest, campagne-autobus, BBQ. Na onverwachte dood Herman Knapen werd Staaf schepen van 1995 tot 2006. Grote werken: Velmerlaan, privatisering slachthuis, stoepenaanleg… Ardeens jager. Schoot ontsnapte stier neer in 2010.
Kinderen Ann en Johan. Deze laatste werd in 2015 schepen cultuur en feestelijkheden.
* VLD Zepperen 1951-2001, Zepperen, 2001.
MARIS Emiel, Milleke
°Z. 8.10.1877, +ST. 22.01.1953, jonkman
Ruim 60 jaar portier van het Seminarie te Sint-Truiden, met alpenmuts of deukhoed.
* Herman VAN VINCKENROYE, Voorbij onze seminarietijd, Sint-Truiden, 1994, p. 29 en 120. Guido PULINX (red.), Omzien in dankbaarheid. 150 jaar katholiek onderwijs in de abdij van Sint-Truiden, Sint-Truiden, 1992, p. 73.
MEUGENS Joannes, broeder
°Z. 26.3.1750, +Maaseik 11.5.1802
Minderbroeder, professie 1782.
* F. BOLLEN, Naamlijst, Archief Minderbroeders Sint-Truiden, p. 344.
MICHIELS Jos
°ST. 14.10.1951, ST. hospitaal 21.5.2020, x Christiane Vansimpsen
Zoon van caféhouder-voetballer Lom en Louise ‘Pernod’ Boonen. Verenigingsfiguur in Gouden Wiel, Zepperse Fruitfeesten (sponsorophaler vanaf 1995) en initiatiefnemer mega-Rommelmarkt Eynestraat op nationale feestdag 2009.
MINSEN Louis
°Z. 17.11.1821, + Z. 11.8.1901, jonkman
Herbergierszoon. Landbouwer Stippelstraat. Burgemeester 1888-1896.
MINSEN Maria Louisa, Lowiske
°Z. 19.10.1866, +Z. 11.7.1885, jongedochter
Dochter van landbouwer Pieter Minsen-Steukers, Stippelstraat. Nichtje van burgemeester Louis Minsen. Doodgebliksemd op 19 jaar toen ze zat te breien aan het raam om drie uur op een zaterdagnamiddag.
* De Onafhankelijke van de Provincie Limburg, 15.7.1885.
MOMMEN François, Wai, De mester Moeme
°ST. 29.5.1898, ST. 10.5.1975, x Alice Hayen
Onderwijzer 1926, liberaal.
MOMMEN Gaspard
°Z. 25.3.1929, ST. hosp. 22.4.2013, x Virginie Neven van Wellen
Zoon van onderwijzer François. Leerde het landbouwersvak bij zijn oom Leon Hayen op de Eynestraat. Fruitteler met groot bedrijf en eigen sorteereenheid langs de Drie Gezustersstraat. Sinds de jaren 1960 betrokken bij het bestrijdingsmiddelenbedrijf HERMOO (stichter Paul Hermans, in 1987 opgenomen in AVEVE). Enige zoon Ivan zette het fruitteeltbedrijf verder, ca. 2016 overgenomen door een Halens bedrijf.
* Leven in Oud Zepperen, p. 113.
MOMMEN Henri, De Woe
°Z. 2.6.1865, + Z. 18.6.1943, x Melia Vanoirbeek
Uit de Kogelstraat. Herbergier-winkelier-barbier aan de Poel en berucht grappenmaker. Figuur uit de “Zepperse Revue”.
* Henri HECHTERMANS, De Woe, in : Leven in Oud Zepperen, p. 297-307.
MOMMEN Henri, Rikus
°Z. 7.5.1836, +Z. 25.1.1921, x Maria Barbara Moermans, x Amelia Geladie
Herbergier “De Drie Koningen” Kerkplein. Zeker 15 kinderen bij zijn twee echtgenotes. Vader van Nand, Gusta, stationschef Mil en slachter Gust. Grootvader van onderwijzer Wai, varkenskoopman Jef, Raymond en Henri Mommen.
MOMMEN Joannes Laurentius
°Z. 6.7.1822, +Z. 17.3.1901
Priester Luik 1849, kapelaan in Val-Meer 1850 en Gruitrode 1852. Geestelijk directeur Hospitaal Sint-Truiden 1857. Pastoor in Gors-Opleeuw 1869, sinds 1898 op rust in Zepperen met meid Trui van Gruitrode. Zoon van de Oude Mommen en broer van Rikus, Lamme en Peut.
MOMMEN Joseph (Henri Gaston), Djef
°Brustem 11.3.1896, +Ordingen 20.6.1965, x Louise Bessemans
Beenhouwer en varkenskoopman Stationsstraat, liberaal
MOMMEN Joseph Emile, Mil
°Z. 13.4.1895, +Ord. 21.5.1950, x Cie Knapen
Stationschef Ordingen.
MOMMEN Pieter Jan, Den aa Moeme
°Brustem (Kortenbos) 13.1.1799, +Z. 23.4.1878, x Anna Maria Gos
Stamvader van de Mommens, vader van herbergier Rikus en van pastoor Mommen. Schepen op d’Eygen.
MOORS Piet, Poater Peitrus
°Mopertingen23.4.1930, +Hasselt hosp. 24.3.2013, Assumptionist
Priester Bergeyk 1956. Leraar Kapelle-op-den-Bos en Zepperen 1960-1991. Jarenlang proost van VK Zepperen.
MOX Petrus
°Z. 1801, + Z. 14.2.1868, jonkman
Gemeentesecretaris en ontvanger van kerkfabriek en armenbestuur. Gaf zijn naam aan de latere hoeve Hayen aan de Eynestraat, bè Moxes.

___________________________________________________

NEESEN (Louis) Victor
°ST. 1866, +1924, x Maria Josepha Dupont
Landbouwer, lid kerkfabriek, vader van Robert
NEESEN Robin, Bein Neuze
°Z. 28.3.1897, +Z. 4.5.1970, x Maria Nijs
Fruitteler, liberaal ijveraar
NEESEN Robert, De mester Neuze
°Z. 2.3.1893, +ST hospitaal 14.9.1975, x M.C.A. Thysens
Krijgsgevangene en verpleger 14-18. Onderwijzer en schoolhoofd Brustem, vader van Victor en Urbaan
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 78-79.
NEESEN Victor (Hubert Henri)
°Brustem 13.9.1924, +Tongeren 23.5.2015, x Alice Michiels
College Sint-Truiden. NSJV-lid. Rechten KUL en stagiair bij Louise Roppe. Economische studies. Zendingsgelastigde Instituut Wetenschappelijk Onderzoek in Centraal Afrika 1951, steekproefsgewijs volkstellingssysteem. Kabinetslid economie voor diverse CVP-premiers en ministers. Lector KUL en Handelshogeschool Antwerpen. Directeur-generaal Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg en Limburgse Economische Raad 1953-1989. Hielp E313 en Ford mee naar Genk halen. Diverse publicaties over regionale economie en over Ruanda-Burundi. Zoon van meester Robert, Driesstraat. Woonde later in Tongeren maar had buitenverblijf in het ouderlijke huis Zepperen
* Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993, p. 830.
Norbert STAS, Ere-directeur-generaal Vic Neesen: ‘Mijn mooiste herinnering is de komst van Ford-Genk’, in HBVL, 22 maart 1996.
NEVEN Arnold (Jozef), Nol
°Z. 30.7.1873, +Z. 18.01.1947
Onderwijzer, afkomstig van d’Eygen.
NEVEN Joseph (Arnold)
°Z. 27.6.1919, +ST. 20.11.2009, x Elise Driessens
Krijgsgevangene Stalag IA bij Königsberg tot januari 1941.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 173-177 en 180.
NEVEN Firmin, De Mester Niejeve
°Z. 26.4.1908, +ST. 13.5.1985
Onderwijzer, zoon van Arnold. Verhuisde naar Sint-Truiden.
NEVEN Wilhelmus
°Z. 1868, +Z. 1926, x Bamps
Lid kerkfabriek, schoolcomité en Boerengilde.
NICOLAÏ Romain
°Brustem (enclave) 9.6.1929, +Z. 26.12.2006, x Martine Vandendwije
Kleinzoon van Veire Hayen, schoonvader van Vic Hannosset. Lid beheerraad voetbalploeg VK Zepperen. Landbouwer-fruitteler hoeve Natenbampt.
NICOLAY Michaël, Servatius
+Gent 1728, priester
Kapucijn.
* HILDEBRAND
NIJS Emile-Lambert
°Z. 13.12.1851, +Z. 24.07.1922, x 1874 Marie-Hubertine Boonen
Landbouwer Dorpsstraat. Gemeenteraadslid, vader van Domien Nijs.
NIJS Franciscus Dionysius
°Z. 23.1.1811, +Tongeren 20.7.1875, priester
Zoon van Arnoldus Nijs en Aldegonde Rouchart, neefje en erfgenaam van pastoor Joannes Rouchart. Onderpastoor te Paal rond 1837, pastoor Begijnhof Tongeren 1840 en pastoor Sint-Jan-De-Doper 27.08.1844.
* Ch. M. T. THYS, Histoire du béguinage de Tongres, in: BSSLL, jg. 15, 1881, p. 154.
NIJS (Joannes) Dominicus (Clement), Domin
°Z. 29.4.1878, +Z. 15.4.1949, x Maria Angelina Schoenaerts.
Kolenhandelaar, varkenskoopman, fruitkoopman. Woonde sinds 1916 op Kerkplein in huis van oom Frans Adolf. Vader van Camille (1904), François (1906), Charlot (1907), Maria (1913), Octavie (1913) en Gaston (1923).
NIJS François
°Z. 10.4.1906, +ST. hospitaal 17.8.1993, x Marie Gilissen
Koloniaal, gewestelijk gemeenteontvanger, zoon van Domien en vader van Hugo. Stationsstraat.
NIJS (Frans) Adolf
°Z. 20.9.1846, +Z. 22.10.1905, x Z. 22.3.1888 Anna Maria Jamotte
Koetsier Elsene. Landbouwer-gemeenteontvanger 1885-1905. Bouwde huis aan Kerkplein in 1890.
NIJS (Joannes) Dominicus
+Z. 12.8.1873, x Anna Maria Treunen
Landbouwer Dorpsstraat. Schepen, vader van o.m. Emile Lambert, Frans Adolf, Isabella Juliana.
NIJS Gaston (Pieter), Ston van Domin, Tokke
°Z. 8.6.1923, +ST. hospitaal. 20.11.2013, jonkman.
Kolenhandelaar, dorpsfiguur op bank kerkplein, levensgenieter. Supporter VKZ. Verhalenverteller en liedjeszinger op aanvraag. Broer van Camille, François, Charlot, Octavie en Maria.
* Leven in Oud Zepperen… (foto cover).
NIJS Hugo
°Z. 16.9.1936, +Z. 25.1.1994, x Nel Maarsingh uit Nederland
Ontvangerszoon. Chirolid. Kinesi- en ergotherapeut. Bouwde een opvallend modern huis langs de Bergstraat. Bijenhoningmaker en geitenkweker in vrije tijd. Verzamelaar dialectwoorden. Stichtend ondervoorzitter Remacluskring.
NIJS (Maria) Lea (Isabella)
°Z. 6.7.1888, +1978, x Z. 3.7.1918 Henri Paesmans, x Ord. 6.1.1943 Jef Fabry
Dochter Nijs-Jamotte Kerkplein. Verhuisde met moeder-weduwe Anna-Maria Jamotte in 1916 naar het herenhuis Bellefroid aan de Poel. Schoonheid. Liberale vrouw. Huwde eerst met burgemeester Paesmans en hertrouwde vier jaar na diens dood in 1939 met de jonge weduwnaar meester Fabry.
NOBELS Eliane, Juffrouw Eliane
°Ordingen 6.12.1921, +ST. hosp. 17.12.2009, x Jan Palmans.
Onderwijzeres zustersschool Zepperen. Secretaris KVLV en voorzitter Eucharistische gebedsgroep.
NOBELS (Joseph) Henri
°Xhendremael 9.5.1891, +Z. 4.1.1952, x 1920 Florentine Peeters van Ordingen.
Lansier in 14-18, zwaar gekwetst in 1916. Mechanicien bij Fobrux Melveren. Stationsstraat.
NOBEN Egidius Paesmans, Gilles
°Hasselt 1541, +Z. (?) 1623.
Musicus, priester, pastoor Zelem en Kortessem. Op 60 jaar intrede begaardenklooster Zepperen.
Composities: Tractatus de VII sacramentis; Conciones XV de passione dominica; Defensione brevis pro Salkve Regina et Ave Maria (1622), Elucidatio Catechismus symboli apostolici Orationis Dominicae et salutationis (postuum 1865).
Wapenschild: doorsneden, I in goud een zwarte gaande leeuw; II in zwart drie aanziende gouden leeuwenkoppen met een ring door de neus.
* F. GOOLE en P. SEVERIJNS, Limburgse families en hun wapen, in HVBL, 22 september 1973; Letteren en Woord, Hasselt, 2013.

__________________________________________________________
OUBRECHTS Joannes, broeder Adrianus, Lambertus
+1706.
Kapucijn.
* HILDEBRAND
OUWERCX Franciscus, seigneur
°Brussel 13.5.1627, +Brussel 4.2.1686
Zoon van Brabants procureur Lambert en Margriet Vandenbroeck. Militair in Spaanse dienst, ruiterij-officier en luitenant-gouverneur van de citadel in Zoutleeuw. Poorter Sint-Truiden 1655. Bouwheer hoevedeel 1665-1668 bij Zepperen-kerk. Beschermer vijf ‘banken’ van Sint-Servaaskapittel Maastricht, waaronder Zepperen. 
*Adrienne STENGERS-LIMET, Une fiscalité particulière dans les anciens Pays-Bas. Les terres franches, in Standen en Landen, dl. 84, 1985, p. 211-215.

__________________________________________________________

PAESMANS Henricus Lambert, Henri
°Z. 8.12.1885, +Z. 29.11.1939, x Z. 3.7.1918 Lea Nijs
Rentenier Eynestraat. Burgemeester 1922-1933. Lid Kerkfabriek.
PALMAERTS Aleyt, van Zepperen
+Tongeren 26.10.1550
40 jaar kluizenares van Sint-Jan in Tongeren, mère.
*Ch.M.T. THYS, Quelques notes sur la recluserie de ST.Jean à Tongres, in: BSSLL, jg. 23, 1905, p. 118; jg. 16,1884, p. 113.
PALMANS Jan
°Bocholt 15.12.1919, +ST. hosp. 25.10.2011, x Eliane Nobels
Amateur-kunstschilder van zichten op Zepperse gebouwen. Lid ziekenzorg en Eucharistische Gebedsgroep.
*Frank VERTHE en Emile VANDEWIJER, Pentekeningen van Sint-Truiden. Jan Palmans, in De Bink, nr. 83, 2018.
PEETERS Jules, Mijnheer Pastoor
°Neerpelt 12.9.1914, +, priester
Pastoor 1968-1980.
PHILTJENS René, Mijnheer Pastoor
°Alken 15.3.1916, +1.8.1968, priester
Pastoor 1965-1968.
de PITTEURS-HIEGAERTS Alice
°Z. 3.7.1856, +Elsene 10.2.1946, x Z. 5.6.1877 baron Ferdinand de Macar
Dochter van Charles de Pitteurs, zus van Felix en Oscar.
de PITTEURS-HIEGAERTS Charles (Joseph Henri Théodore), Den aa Berong
°Aken 11.3.1829, +Ukkel 14.6.1924, x Ord. 12.9.1854 Felicia Loyaerts
Zoon van Charles Lambert Balthazar van Ordingen en Maria Sophia Van Houtem. Burgemeester van Zepperen 1855-1862, maar liep veroordeling op wegens openbare zedenschennis te Brussel (naar verluidt in hofkringen). Kreeg geen baronstitel zoals zijn halfbroers. Gemeenteraadslid 1888. Bouwde het oude begaardenklooster uit tot landhuis met neerhofgebouwen, vijvers en ijskelder. Vader van Alice, Felix en Oscar. Stierf hoogbejaard in Ukkel en ligt daar begraven.
Wapenschild : meestal het vereenvoudigde de Pitteurs-wapen bestaande uit een groene leeuw met rode tong en klauwen op zilver, met over alles heen een gouden schuinbalk beladen met vier zwarte koeken. Bijvoorbeeld op trappaal in Begaardenhoevekasteeltje of op koorbanken Genovevakerk. De aanvulling Hiegaerts is : op zilver drie rode kruisen op rij met bovenaan zwart veld. Leuze : Pie tueris.
de PITTEURS-HIEGAERTS (Georges Charles Louis) Felix (Marie), De Berong, Petjoe’s
°Z. 19.2.1858, +Brussel 28.9.1937, x Ord. 7.2.1910 nichtje Henriëtte de Pitteurs-Hiegaerts van Ordingen. Verbouwde de kasteelhoeve “Les Bégards” tot een kasteeltje. Liet ook een stokerij-stoomzagerij optrekken en een huizenrij bij het nieuwe station te Ordingen. Verkocht al zijn goederen in Bernissem-Zepperen in de jaren 1923-24 tot voordeel van vele kleine inwoners die zo eigenaar werden. Begraven in Zepperen.
de PITTEURS-HIEGAERTS Octave (Théodore Clement Charles Marie)
°Hakendover 20.7.1860, +ST. 30.3.1928, jonkman.
Rentenier. Naar verluidt psychisch labiel. Erfde het vroegere Begaardenklooster als kasteel van zijn nog levende vader Charles, samen met Bernissembos. Liet dit bos rooien, verkocht zijn kasteel aan verbannen Franse karthuizers en woonde samen met zijn vader in het kasteeltje Spinveld bij Nonnemielen. Verhuisde later naar de Prins Alberlaan in nieuwe Stationskwartier te Sint-Truiden. Begraven in Zepperen.
PLUYMERS Georges
°Ulbeek 13.6.1925, +Pellenberg kliniek 17.5.1990, x Jet Driesen
Mijnwerker-chauffeur Klein-Dekkenstraat. Ziekenkasbode De Voorzorg. Gemeenteraadslid 1970-1976 BSP
POELMANS Henri, Katauwke
°Z. 23.11.1871, +Z. 8.3.1948, jonkman
Koeter en boerenknecht bij Hayen Eynestraat. Volksfiguur, grapjas en dronkaard. Roosbeekstraat.
POELMANS Jean Joseph
1868, 1947, x Biets
Voorzitter mutualiteit.
PRENTEN Renier
19de eeuw, +Z. 23.1.1821, priester.
Pastoor 1804-1821.
PRIEMEN Gustaaf, Stafke
°Z. 1.2.1878, +Brustem auto-ongeval 8.7.1955, x Jozefien Creten
Schrijnwerker Klein-Dekkenstraat. Grootvader van Josee Priemen.
PRIEMEN Josée
°Z. 17.11.1933, +ST hospitaal 8.11.2014, x Alfons Billen xx Jan Mooren
Pientere dame. Handwerkster. Verloor haar vader mijnwerker Leander jong aan TBC. Raakte ongewild betrokken in geruchtmakende TV-reeks Jambers over burenruzie. Leverde verhalen over Zepperenaren over met vlotte pen en schreef, naast gedichten, ook haar jeugdherinneringen neer. Moeder van Rosanne.
Josée PRIEMEN, Jeugdherinneringen, manuscript vanaf 1977, uitgetikt in 1990.
PRIEMEN Marie Elisabeth, Zuster Julienne
°Z. 1.12.1868, +Kolen 3.3.1947, professie 1895
Schrijnwerkersdochter, moeder jong gestorven. Lekenzuster in het cisterciënzerinnenklooster van Kolen-Kerniel. Huishoudzuster in zwart kleed. Later religieus handwerk.
* Leven in Oud Zepperen, p. 391-393
PRINCEN Gerard
°Heers 6.9.1934, +ST. kliniek 16.8.2021, x Marie-Louise Knapen
Medewerker Monroe ST en bedrijfsleider meer dan 30 jaar van Limburgse PlaatSlagerij (verluchtingskanalen) Landen met ca. 30 medewerkers. Renovatie CV kerk Zepperen 2007. Scheidsrechter. Stichter en secretaris VoetbalKring Zepperen. Gedelegeerd bestuurder STVV. Voorzitter Groene Tafel Belgische Voetbalbond. Overleden drie maanden voor echtgenote Wiske, koorlid. Zonen Guy en Luc. 
PROESMANS Jean Theodore
°Borgloon 21.11.1901, priester
Kapelaan.

_____________________________________________________________
RAETS Renier
17de eeuw, priester
Pastoor 1652-1658.
RAETS Romain Joseph, Armand
°Z. 4.3.1893, +Z. 5.3.1962, x Alice Hechtermans
Lansier-ordonnans 1914-18, fruithandelaar d’Oyestraat. Gemeenteraadslid 1946-1952, voorzitter oudstrijders.
RASKIN (Hubertine) Elza, De mooie Elza
°Alken 20.7.1921, +15.12.1947, x Guillaume Buteneers
Vermoord door minnaar in 1947 in Tereyken.
RENAERTS Eligius Ludovicus, Eloi
°Z. 3.1.1893, +ST. 20.3.1962, x ST. 4.9.1922 Eleonora Nijs, weduwe gesneuvelde broer Jean Baptiste Renaerts
Herbergier, beenhouwer, fruithandelaar, handelaar likeuren-wijn-sigaren Hamelstraat Sint-Truiden. Verhuisde in 1922 naar Sint-Truiden. Broer van Raymond en zoon van Djang de Kuimester. Kandidaat provincieraad 1921, liberaal provincieraadslid in 1929. Moest plaats maken voor Vreven. Crematie in Brussel.
* WWWIST? , p. 169 en 174.
RENAERTS Emile (Lambert)
°Z. 19.12.17, +Willemstad 9.6.1940, jonkman
Student Roosbeekstraat. Krijgsgevangen korporaal in 11de Linieregiment. Verdronken bij ramp met gevangenenschip in Willemstad (Nl.) op 30 mei, samen met makker Antoine Hontiens. Lichaam enkele dagen later gevonden.
RENAERTS Jean-Baptist
°Z.21.6.1883, +Adinkerke 13.9.1916, x Eleonora Nijs
Soldaat 14de Linieregiment, overleden aan acute darmontsteking. Broer van ’t Mesterke. Vader van twee kinderen. Graf in Adinkerke.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 83-84.
RENAERTS Joannes, Djang de keumester, Pa Mester
°Z. 15.11.1849, +Z. 18.8.1931, x M.E. Jammaers
Landbouwer Dekkenstraat, later Kerkveldstraat. Raadgever bij veeziekte. Lid gemeenteraad en armenbureel.
RENAERTS Josephus, ’t (Keu)Mesterke
°Z. 13.9.1875, +Z. 15.8.1950, x 1903 Philomène Marie Josephine Ludovica de Fraipont uit het Olmenhof in Herk-de-Stad
Zoon van Hubert en van Anna Catharina Bex. Vader van Germaine en Georgette. Autodidact veearts, ook druk geraadpleegd voor mensenkwalen. Bouwde in 1904 naast de pastorie zijn herenhuis. Duivenliefhebber.
* Jules FRERE, “’t Miesterke”, in : Limburgsche Volkskunde, 2de reeks, Hasselt, 1928, p. 17-18. Prof. Dr. Guy FABRY, Ziekte en dood, in : Leven in Oud Zepperen, p. 415-419.
RENAERTS Valère Raymond, Remon van Djang de keumester
°Z. 13.7.1889, +ST. kliniek 1.5.1977, x Maria Seraphina Mommen.
Varkenskoopman Kerkplein, later Stationsstraat. Liberaal schepen 1938, dienstdoend burgemeester 1942-1943. Broer van Eloi.
RENAERTS Victor (Hubert), Vikter van Trienus, De Kont
°Z. 9.12.1877, +Z. 15.3.1956, x Florentine Polus
Landbouwer Dorpsstraat. Voorzitter Boerengilde en Veeverzekering. Provincieraadslid, bestuurslid arrondissementsbond. CVP-schepen 1946.
REVIS Pieter-Matthias
19de eeuw, priester
Pastoor 1840-1845, daarna in Zellik.
REYNERS Theodoor
°Bocholt 29.6.1873, +1960, priester
Pastoor 1919-1946. Restauratie muurschilderingen en retabel. Aankopen Karthuizer-altaren en nieuwe preekstoel.
ROBIJT Anna
°Bachten-Maria-Leerne 25.10.1910, +Gijzegem 26.6.1998, geloften 7.4.1934
Zuster van Vincentius à Paulo. Zuster-overste bij de opheffing van de gemeenschap Zepperen in 1972.
ROEBBEN Edouard, Eirewa
°Z. 3.2.1918, +ST. kliniek 12.9.1993, x Stinneke Hechtermans
Krijgsgevangene 40-45. Fruitteler Eynestraat, lid Kerkfabriek, voorzitter Oudstrijders.
ROEBBEN Georges
°ST. 8.2.1952, +Z. 21.4.2020, x Annie Verjans
Zoon van Edouard. Vaandeldrager Nationale Strijdersbond, bestuurslid Zepperse Toneelvrienden. Ceremoniemeester huwelijksfeesten.
ROUCHART Joannes, Gonsalvus
Z. 30.1.1758, +Hombeek 7.10.1837, priester
Zoon van François en van Elisabeth Hendrix. Predikheer Tongeren, prior te Mechelen. Ere-kanunnik Sint-Romboutskathedraal Mechelen 1803. Pastoor te Hombeek 1807. Liet deel van bezit aan familie Nijs, o.m. neefje priester Franciscus Dionyius Nijs.
* F. DE RIDDER, Geschiedenis der parochie Hombeek, Mechelen, 1934, p. 30. Info Stephan DE COCK
ROUCHART Willem
Franse tijd, +1811, priester
Pastoor 1794. Legde anti-koningseed af en zwoer op Franse grondwet. Krankzinnig sinds 1804.

_________________________________________________________
SCHOENAERTS Hubert Bonaventura, Baun
1850, +1920, x A.M. Christina Hayen
Gemeentekantonnier, vader van landbouwer Jef, grootvader van meester Basile.
SCHOENAERTS Emile Basile, Mester Besile
Z. 6.3.1913, +Z. 10.1.2003, x Jeanne Onkelinx
Kleinzoon van Bona. Veteraan achttiendaagse veldtocht 1940 als sergeant anti-tankeenheid van het 11de Linieregiment. Normaalschool Tienen, onderwijzer sinds 1933 en schoolhoofd gemeenteschool Zepperen. Voorzitter oudstrijdersbond.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 148-149.
SCHOENAERTS Elza, juffrouw Elza
°Z. 17.12.1937, +ST. kliniek 4.4.2021, x André Vananroye
Onderwijzeres zustersschool kerkplein en basisschool Sint-Aloyius. Dochter van meester Basile en moeder van inspectrice Ann en Veerle. 
SCHOENAERTS Maria, juffrouw Marja
°Z. 24.6.1935, +3.4.2021
Regentes snit&naad Ursulinen ST. Lid Samana Zepperen en OKRA ST. Figurantenkostuums jaarlijkse Genovevaprocessie. Corona-slachtoffer, overleden de dag voor haar zus Elza. Dochter hoofdonderwijzer Basile. 
SCHOOFS Hendrik
°Z. 18.5.1894, +Bray-Dunes 19.6.1915, jonkman.
Rademakerszoon, broer van meester Schoofs. Oorlogsvrijwilliger, verdronk tijdens rustperiode in het kustplaatsje Bray-Dunes. Graf in De Panne.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 83 en 85.
SCHOOFS (Johan) Joseph, De Mester Schoefs
Z. 17.5.1891, +ST. 23.2.1976, x Fernanda Steemans, x Suzanne Darimont
Hoofdonderwijzer 1929 Eynestraat, later Hoogmolen Bautershoven. Voorzitter liberale partij Zepperen 1951. Schrijver van “Jeugdherinneringen”. Bewerker toneelstukken. Politieke pennerstrijd, o.m. open brief door gemeente in 1952.
Jeugdherinneringen, postume uitgave, Zepperen, 1988.
* WWWIST? , p. 184 en 185.
SCHOOFS Laurent, Lerang va Lenskes
°Z. 27.12.1894 of ’98, +ST. kliniek 26.9.1968, x America
Laatste schaapherder van Zepperen in 1925, genezer zieke schapen. Zoon van Gillis, kleinzoon van Laurentius Schoofs. Klein-Dekkenstraat.
SIMONS Arnold
°1742, x 8.2.1770 Digne Martens
Molenaar, dorpsmeester 1743, schepen. Vader van Arnold en Géneviève.
SIMONS Louis
°Z. 22.4.1810, +Seraing 20.5.1890, jonkman
Hoofdonderwijzer sinds 1837. Zoon van Jean-Trudon en van Géneviève Simons. Op rust in 1882. Gemeenteraadslid. Kleinzoon langs moederskant van Arnold Simons-Martens.
SMEETS Livinus
°Kuttekoven 4.2.1702, x 24.2.1729 Wellen Anna Penxten
Schepen en secretaris schepenbank, armenmeester, notaris 1731-1781. Zoon van Renerus Smeets-Van Averwijs. Vader van notaris Thomas, priester Livinus en schepen-agent municipal Trudo.
* A. MALCORPS, Een Smeets-stam uit Widdingen onder Kuttekoven (1666-1803), in : Het Oude Land van Loon, jg. 9, 1954, p. 62-63.
SPELMANS Theofiel, Fille va Wie’skes
°Z. 30.8.1911, +ST. kliniek 3.12.1992, jonkman
Oud-strijder 40-45. Metselaar d’Oyestraat. Medestichter Voetbalkring Zepperen.
* Jos LACROIX, Fille Spelmans, de enige oudstrijder. Wapenstilstand in Zepperen, in : Het Volk, 12-13.11.1988.
STELL Gerard
18de eeuw, +Z. 28.3.1781, priester
Pastoor 24.6.1754-1781. Nieuwbouw pastorie in 1779.
STEUKERS Hubert
1852, +1932, x M.Apol. Jammaers
Brievendrager, postchef.
STEUKERS Maurice, Stui
°Z. 16.5.1922, +ST. 20.5.1982, x Jammaers
Ondervoorzitter PVV Zepperen 1970, vader van verongelukte Yvan.
STIJNEN Armand
°Brustem 4.12.1906, +H. kliniek 15.2.1982, x Josephine Vandenbosch
Notarisbediende, penningmeester kerkfabriek. Broer van zuster Magdala.
STIJNEN Maria, Zuster Magdala
°Brustem 20.5.1914, gelofte 1935
Facteursdochter, sinds 1922 in Stationsstraat Zepperen. Normaalschool Heverlee bij zusters Annuntiaten. Zuster onderwijzeres en directrice in de basisschool Heilig-Hartinistituut Heverlee.
* Leven in Oud Zepperen, p. 393, 397 en 398.

__________________________________________________________
TANS Matthias
17de eeuw, +Z. 17.9.1676, priester
Kapelaan 1656, pastoor 1658-1676. Restauraties van kerk, school en kapel. Nieuw kerkmeubilair.
THEWIS Marie-Elise, Liske, Madam va Kwoaters
°Engelmanshoven 16.3.1872, +Z. 24.12.1945, x Z. 24.02.1904 August Gilissen °1837
Dienstmeid, huwt met 67-jarige landbouwer van Coarthoeve. Jong weduwe in 1916. Behulpzame dame. Kinderen Frans (1904), Fonske (1905, verdronken in 1908), Marie (1907), Flore (1909), Fons (1910) en Leopoldine (1912).
THIJS Arthur, Tuur van Teskes
°Z. 19.7.1897, +ST. kliniek 24.12.1991
Weggevoerde 14-18. Metselaarszoon. Verteller. Bewoner van okergele lemen huis op hoek Dorpsstraat-Wellensestraat.
THIJS François, Wai van den Hik
°Z. 5.5.1915, +ST. hospital 21.11.1992, x Laura Gorreux
OCMW-voorzitter Klein-d’Oye en gemeenteraadslid BSP 1970-1976.
THIJS Guillaume, De boy Thijs
1875, +1956, x Claes, x Knapen
Gemeentekantonnier, hulpveldwachter Roosbeekstraat.
THIJSSEN Pierre Joseph Antoine
°Bilzen 10.1.1908
Kapelaan 1938-1944.
TILMANNI Pieter
16de eeuw, priester
Pastoor 1592.
VAES Antoine, De kuister
°Ord. 23.5.1917, +ST. Meiland 9.4.2007, x Vanhentenrijck
Mijnwerkerszoon. Oudstrijder achttiendaagse veldtocht 1940, krijgsgevangene 1940-1941. Koster-organist 1938-2000. Teler van bloemen en fruit. Imker. Dichter van ruim 1.300 gedichten en vele bidprentjes. Negen dichtbundels werden door zijn (klein)kinderen in eigen beheer uitgegeven tussen 1997 en 2006.
Een stukje nietigheid, 1997.
Ik was, ik ben, ik word, 1998.
Zonder hem was ik nooit geweest, 2000.
Waar de vogels orgel spelen, 2001.
Mijn grootste rijkdom, 2002.
Van de herfst valt veel te leren, 2003.
Gestolen droom, 2004.
Doornen rozen, rozen doornen, 2005.
Nieuw leven, 2006.
* WWWIST? , p. 214 en 217.
VAES Mariëtte
°Z. 2.6.1924, +Z. 28.1.2022, x Oscar Lacroix. 
Kokkin, lid Genovevakoor en Samana. Interview Hallo Micro 2010. Zus van de koster, mama van Jos, Emma en Lutgarde. 
VANANROYE Emile, Milleke de Kau
°Z. 15.8.1916, ST. kliniek 26.2.1981, jonkman.
Oudstrijder 40-45. Hanenman, kaarter en gelegenheidscoiffeur Roosbeek.
VANANROYE (Jan) August, Stekgus, Stekske
°Z. 22.2.1882, + Z. 24.8.1059, jonkman
Kleermaker Roosbeekstraat. Gehandicapt aan een been, liep met stok. Bol op zijn voorhoofd. Broer van Djang Vananroye-Vanbrabant (Z. 8.3.1879 – Z. 9.8.1963), die na messengevecht een arm verloor en Innenerm genoemd werd.
VANBERGEN Emiel, Mil
°Z. 30.5.1894, + 7.2.1917, jonkman
Mijnwerker en landbouwersgast Eynestraat. Ontvluchtte bezet gebied in 1914 en nam via Engeland dienst als vrijwilliger in het 6de Jagers te Voet. Gekwetst in februari 1917 door granaatscherven als schildwacht in loopgraaf te Boezinge. Stierf twee dagen later in hospitaal na beenamputatie. Graf in Hoogstade.
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 87-89.
VAN CAUWENBERGH Wim, Wimpie
°Lubbeek 20.1.1973, + Hasselt hosp. 18.7.2012, x Veerle Palmans
Sales team manager Oracle, Brussel. Met Karl Fabry uitvinder van ‘Zepperen danst weer!’, spiegeltentevenement 2003. Voorzitter sponsorcomité 2005 en Vrienden Basisschool ’t Blavierke Zepperen. Voorzitter Ronde Tafel Sint-Truiden. Papa van Jef, Charel en Fien. Jong overleden aan hersenontsteking.
VAN BLOCQUERIEN Gillis Robelon
16de eeuw
Kanunnik van Sint-Lambertus, pastoor.
VANDENBOSCH Henri, ’t Majeurke
°Z. 20.6.1870, +Z. 6.12.1958, x Goffings
Aannemer en winkelier Stationsstraat, katholiek burgemeester.
VANDENBOSCH Roger, Mester Vandeboo’s
°Z. 24.11.1917, +ST. 7.2.2005, x Lux
Zoon van oud-burgemeester Henri, schoolhoofd gemeentelijke jongensschool.
* Roger VANDENBOSCH, Familiekroniek & Jeugdherinneringen, eigen beheer, Zepperen, 1990.
VAN DE LOO Pauline, Polinneke
°Seraing 30.3.1904, +ST. rusthuis 21.4.1991, jongedochter
Voorbidster, landbouwhelpster Startelstraat.
VAN DER CAPELLEN Pieter
°Zepperen 25.12.1823, +Montreal (Canada) 1893, priester
Redemptorist, missionaris in Beaupré en Montreal.
* BONI
VANDERSMISSEN Gillis
19de eeuw, priester
Pastoor 1821-1840.
VANHACHT Wilhelmus, Willem
°Z. 16.11.1883, x 1921 Irma Steukers (°1900)
Werkman steenbakkerij en suikerfabriek, herbergier en fruithandelaar Kerkplein.
VANHAMONT Conrard Christiaan
°Z. 21.8.1717, +Gent 23.12.1787, priester
Zoon van Pierre-Laurent en Cathérine Vandendwije. Kapittel-vicaris van de kathedraal in Gent. Schonk een Kruisreliek aan zijn geboortedorp Zepperen.
VANHAMONT Jozef Willem
°1760, x Marie Antonella Kempeneers
Schout en schepen, ging in 1793 naar Tongeren, zijn huis in Zepperen werd op 16.4.1793 geplunderd door rebellen. Broer van griffier en vrederechter, was burgemeester van Tongeren.
VANHAMONT Pieter Laurent
°Tongeren 1.6.1665, + 9.4.1740, x 24.9.1708 Catherine Vandendwije
Licentiaat in de rechten. Schout en schepen. Hoofdmomber armen. Burgemeester van Tongeren.
VANHOVEN Thomas
18de eeuw, +Z. 18.11.1753, priester
Pastoor 1732-1753.
VAN LANGENHOVE  (Remi) Albert,
°Lebbeke 14.10.1916, +Wolvertem 16.5.940, x Martha Knapen, dienstmeid in Brussel
Fietsenmaker, d’Oyestraat. Gedood in het 8ste Artillerieregiment door verdwaalde kogel bij Achttiendaagse Veldtocht tijdens wild geweervuur op neergehaalde Duitse piloten.
VANOIRBEEK August, Gus va Neeskes
°Z. 26.3.1876, +Z. 25.11.1958, x Anna Maria Leonie Dupont
Handelaar metaalwaren en kolen Dorpsstraat. Gemeenteontvanger 1905. Vader van Pierre.
VANOIRBEEK Céline
°ST. 30.6.1998, +Hasselt hospitaal 25.02.2016, vriendin Yens Benaets.
Jongste dochter van juf Martien Hendrix en pedagoog Georges Vanoirbeek d’Oyestraat. Leerling Sint-Aloysius Zepperen.
Actief in KLJ, tennis en klastoneel. Overleden aan acute leukemie. Facebookpagina ‘Céline de wereld rond’, waarin haar logo de wereld rondreist via vrienden en kennissen.
VAN OIRBEEK Gaspard (Alphonse), De Professor
°Z. 9.2.1853, +Brust. Terstok 24.12.1933, x 1881 Mina Vanoirbeek
Molenaarszoon, onderwijzerstudies te Nijvel en regent Nederlands aan de Athenea van Antwerpen, Aalst, Verviers en Luik. Vlaamse geus en tafelredenaar. Zijn zoon ingenieur Joseph werd directeur-generaal van Vieille Montagne en zoon ingenieur Marcel werd directeur van de electriciteitscentrales LINALUX.
* Leven in Oud Zepperen, p. 167-176; WWWIST?  p. 217 en 232.
VANOIRBEEK Jo, Max
°ST. 28.4.1980, +ST. Veiling Haspengouw 4.10.2016
Oud-KLJ-leider, werknemer fruitveiling, jogger, wielertoerist. Kleinzoon van Toon ‘va Rikus’ en broer van Stijn. Dodelijk arbeidsongeval in ULO-cel. ‘Jo’s Vriendenbier’ en gekende jogging ‘Jo’s Run’ door Zepperen.
VAN OIRBEEK René
°Brustem. 4.9.1927, +Zepperen 14.4.2008, x Juliette Dendas
Kleinzoon van ‘de Professor’, ‘gepassioneerd’ fruitteler in het stamhuis op Terstok.
VANOIRBEEK Lambert
°Z. 9.9.1864, +Z. 23.2.1941, x Ludwina-Maria Mommen
Landbouwer Eynestraat, schepen. Broer van Marcel en August.
VANOIRBEEK Marcel, Cel va Neeskes
°Z. 20.11.1872, x Piepeleers
Landbouwer Bergstraat. Gemeenteraadslid liberalen. Broer van August en Lambert.
VANOIRBEEK Wilhelmus Lambertus, Toon va Rikus
°ST. Kabey 16.9.1922, + Z. 16.11.2000, x 1948 Sophie Claes
Enige zoon van landbouwer Henricus. Landbouwer-fruitteler en zaakvoerder Boerenbond 1959-1985. Bestuurslid BJB. Parochiaal en CVP-ijveraar. Vader van gemeenteraadslid en BB-kaderlid Luc Vanoirbeek. Stichtend lid Remacluskring.
VANORBEEK Jozef Maurice, Pater Fulgence
°Z. 26.12.1903, + Buizingen 12.10.1976, priester Leuven 1930
Zoon van Pake van de Berg. Assumptionist, eerste mis in Zepperen. Uitgever “Het Kruis”, Brussel. Pastoor te Sint-Lambrechts-Woluwe en aalmoezenier in Buizingen.
* Leven in Oud Zepperen, p. 393-395.
VANSCHOENWINKEL Dirk, Meester Dirk
°Sint-Truiden 13.2.1962, onverwacht +Zepperen 17.10.2007, x Ann Mas
Zoon van onderwijzer Maurice en kleinzoon van burgemeester Guillaume. Onderwijzer basisschool Sint-Aloysius en binnenhuistextiel.
VANSCHOENWINKEL Guillaume, Lom de Molder
°Wellen 7.4.1906, +ST. kliniek 10.12.1986, x Marieke Neven
Molenaar en fruithandelaar Driesstraat. Burgemeester CVP 1946-1963.
VANSCHOENWINKEL Maurice, Meester Vanschoenwinkel
°Zepperen 21.10.1933 +ST hosp. 17.07.2011, x Aline Ketelslagers
Zoon van burgemeester Guillaume en vader van onderwijzer Dirk. Onderwijzer gemeenteschool Zepperen. Lid duivenmaatschappij ‘De Ware Liefhebbers’. Driesstraat.
VAN SEPPEREN Abraham
°+-1633, + voor 1674, x ’s Gravenhage 23.9.1657 Anna van Groenensteyn.
Confiturier.
VAN SEPPEREN Everardus Cillis
17de eeuw, rentmeester Duitse Orde op kasteel van Gemert.
VAN SEPPEREN Jeanne
15de eeuw, x Herman de Hinnisdael-de Kerckum.
VAN SPINA Johannes
16de eeuw, priester
Pastoor vermeld in 1584, 1589 en 1591.
VANSTRAELEN Laurens
°Z. 18.4.1757, +Z. 23.1.1811, x 24.5.1790 Maria Catharina Vandenput, x M.Cath. Minsen
Slotmaker en uurwerkmaker d’Oye. Liet zijn naam na op enkele staanklokken.
VANVUCHELEN Armand Achille José, Frater André
°Hasselt 24.8.1929, +Z. 24.6.1950, kloosterling 1950
Landbouwerszoon, Assumptionist. Werd zwaar ziek tijdens zijn noviciaat in Taintegnies en stierf als 21-jarige in familiekring Kermisdag 1950.
* Leven in Oud Zepperen, p. 396 en 397.
VANVUCHELEN Jules, De boer Vanfuchele
°Zoutleeuw 13.6.1870, +Z. 11.10.1949, x Dewijngaert
Landbouwer Poel. Gemeenteraadslid 1938. Vader van Fille.
VANVUCHELEN Theophile (Isidoor), Fille van de Boer
°Z. 17.7.1904, + 12.9.1977, x Irène Hechtermans
Landbouwer Eynestraat. Zoon van Jules. Gemeenteraadslid sinds 1947, COO-voorzitter. Burgemeester CVP 1963-1970.
VINCK Elisabeth, Zuster (Marie) Camille
°Basel 25.9.1832, +Z. 14.7.1911, professie 1853
Overste en directrice bij de stichting van de kloostergemeenschap van Sint-Vincentius à Paulo in september 1888. De zustersschool van O.L.Vrouw van Gedurigen Bijstand werd gesticht met een legaat van gravin d’Astier. Graf bij VIP’s aan Genovevakerk.
VOSSEN Jan (Hubert of Leonard)
°Gronsveld (Nl.) 10.6.1863, +Luik 20.11.1919, priester Luik 1888
Leraar College Sint-Truiden 1887-1910. Pastoor 1910-1919. Graf bij VIP’s aan Genovevakerk.
– J. VOSSEN, Dom Bosco, de apostel der jeugd in onze negentiende eeuw, naar het Fransch, Gulpen, 1891.
* WWWIST? , p. 237 en 242.

____________________________________________________________
WANTEN Frans
°Z. 9.8.1894, +Eu 13.7.1917
Dagloner. Oorlogsvrijwilliger bij het 3de regiment Jagers te voet. Ontvluchtte met verscheidene dorpsgenoten bezet gebied via Nederland en Engeland. Overleed in hospitaal aan hersenvliesontsteking. Graf in Eu (Fr.)
* Zepperen in Twee Grote Oorlogen, p. 89-91.
WINTMOLDERS Clemens (Renier Pieter) (kloosternaam Willy), Poater Willy
°Kozen 3.2.1923, +Sint-Truiden 3.4.2004, Assumpsionist Taintignies 1943, priester Halle 1952
Kortenbos-Alken. Leraar geschiedenis, aardrijkskunde en biologie Sint-Aloyiusinstituut 1954. Medewerkend priester parochie Wimmertingen 1958. Aalmoezenier in zieken- en mindervalidenverenigingen. Medestichter Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 1963. Natuur- en toeristische gids. Verzamelaar bidprentjes. Onder het pseudoniem “Hesbanius” auteur van artikels in “Hemelvaart”, tijdschrift van de Assumptionisten van Zepperen en als “Wandelaar” rubrieksschrijver kruiden in “Het Belang van Limburg”. Stichtend lid Remacluskring Zepperen.
– (HESBANIUS), De kapel van “Natenbampt”, in: Hemelvaart, jg. 44, 1966, nr. 3, p. 8-12.
Doopsels te Kozen in de “Beloken Tijd”, in: De Vlaamse Stam, jg. 7, nr. 7, 1 september 1972, p. 451-461.
– (WANDELAAR), Kruidenhoekje, in Het Belang van Limburg, rubriek gedurende een vijftal jaren in de jaren 1980.
Sint-Ghislenus: leven en verering, in Kortenbos vroeger en nu, 1, Kortenbos: Geschied- en Heemkundige Kring, 1993, p. 178-193.
De (volks)devotie voor de H. Apollonia in Vlaanderen, in Kortenbos vroeger en nu, 2, Kortenbos: Geschied- en Heemkundige Kring, 1997, p. 133-171.
Feestelijkheden bij de 300ste verjaring van het genadebeeld, in Kortenbos vroeger en nu, 3, Kortenbos: Geschied- en Heemkundige Kring, 2003, p. 32-41.
* Pater Willy Wintmolders, in Onder Ons. Driemaandelijks kontaktblad van de Paters Assumptionisten Vlaanderen, 2004, zomernummer, p. 69-76; Jan GERITS, Ter nagedachtenis aan Pater Willy Clemens Wintmolders (1923-2004), in Heemkunde Limburg, 2005, nr. 1, p. 15-17; Jan GERITS, Pater Willy Clemens Wintmolders (1923-2004) en zijn innige band met Kortenbos, in Kortenbos vroeger en nu. Bijdragen tot de geschiedenis van Kortenbos, 4, 2007, p. 257-262; WWWIST? , p. 247 en 249.

 

Zie ook: WWWIST? = Willem DRIESEN en Kamiel STEVAUX, Wie was wie in Sint-Truiden? Bijdrage tot een biografisch woordenboek, Sint-Truiden: Stedelijke Openbare Bibliotheek. Trudonensia, 2011, passim.

 

Remacluskring Zepperen
Versie 15 juni 2020

Erfgoed

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close