Archeologie

Sinds het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet 2015 moet bij grotere bouwwerken en verkavelingen een archeologische waardering gebeuren door een bureauonderzoek en mogelijk proefsleuven. De resultaten voor het grondgebied Zepperen vind je on line:

ARCHEOLOGIENOTA’S

Tot nu toe zijn er geen belangrijke vondsten aan de oppervlakte gebracht, spijts de werken in de onmiddellijke nabijheid van beloftevolle sites: de Mot en Sint-Genovevakapel met -put.

 

Zie ook: Zonderling Zepperen

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close