Archeologie

Sinds het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet 2015 moet bij grotere bouwwerken en verkavelingen een archeologische waardering gebeuren door een bureauonderzoek en mogelijk proefsleuven. De resultaten voor het grondgebied Zepperen vind je on line:

ARCHEOLOGIENOTA’S

Tot nu toe zijn er geen belangrijke vondsten gedaan, spijts de werken in de onmiddellijke nabijheid van beloftevolle sites: de Mot en Sint-Genovevakapel met -put.

Vroeger al zijn wel losse oppervlaktevondsten gedaan, een romeinse site op Terstok uitgezonderd.

Zie ook: Zonderling Zepperen

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close