Verenigingen

Laatste aanpassing op 6 maart 2021

Verenigingen

Door vrijwilligers gerunde verenigingen zijn het sociale middenveld van de gemeenschap. Zij steunen op de inzet van de leden en de sympathie van alle inwoners.
Verenigingen zijn een probaat middel tegen egoïsme en verzuring.
Vrije tijd te besteden ? Neem contact !

Buurtwerking
Zepperen Samen (°2011) wil verenigingen en individuele talenten samenbrengen om het netwerk binnen Zepperen te versterken, een activiteitenkalender te onderhouden en onderling informatie uit te wisselen. E-mail: zepperensamen@telenet.be. In 2021 werd de vzw van de parochiezaal De Drie Gezusters omgevormd in de vzw Zepperen Samen om de lokale verenigingen te ondersteunen en hun belangen te behartigen, bijvoorbeeld bij het nieuwe stedelijk Ontmoetingscentrum De Veva aan de Eynestraat.
Facebookpagina : Zepperen Samen
Gemeenschapsraad (°1976). Opgericht als groepering van de Zepperse verenigingen en overlegorgaan om het dorp te vertegenwoordigen naar het stadsbestuur toe. Erkend als buurtcomité. Coördinatie via halfjaarlijks “Zeppers Infoblad” (°1998) en organisatie van overkoepelende activiteiten zoals vijf jaar lang de Haspengouwse Fruitfeesten (°1995), diefstalpreventie, steunactie Kosovo, paaseierenzoektocht, … Momenteel niet meer actief.

cropped-logo-zs-paars-enkel-tek3.jpg

In juli 1998 stelde de Gemeenschapsraad de vlag van Zepperen voor aan het publiek.
Het logo, getekend door Ivo Walschots van Halle-Booienhoven, kwam op een paarse vlag
met witte borstelstreken en daaronder in het wit “Zepperen” in lettertype Brush 455.
Paars en wit zijn de lokale voetbalkleuren. Bij de oprichting van VoetbalKring Zepperen in 1959 ging een bedelbrief naar Anderlecht en Beerschot om afgeschreven truitjes te krijgen. Het bestuur gaf immers de voorkeur aan paars-wit als clubkleuren,
omdat dat weinig voorkwam en dus niet te vaak moest veranderd worden.
Beerschot schonk aan VKZ gebruikte truien en kousen.
Zepperen Samen nam het logo van de Gemeenschapsraad over in 2011.

processie Zepperen 18-05-2008 091LV

Het oude gemeentehuis (°1929) langs de Eynestraat werd in 2019 heropend als stedelijk Ontmoetingscentrum DE VEVA.

img0027gemeentehuis

ZEPOntmoetingscentrum a2o Hasselt 2015
Wijkcomité Het Dekken (°1993). Wil sociale en creatieve bewegingen binnen de woongemeenschap Dekken bundelen en tot ontplooiing brengen. Erkend als buurtcomité door het Stadsbestuur en dus goed geplaatst als contactpunt met de Stad. Verantwoordelijk voor onderhoud van speeltoestellen en bloembakken, en organiseren van activiteiten zoals garageverkoop, kinderfestivals en barbecues. Enige tijd een eigen tijdschriftje “Wijkblad” (°1992). Contact: Robert Flach, Klein-Eikhoutstraat 42, 011-69 45 72; Guido Feytons en Sonja Martens, Eikhoutstraat 15, tel. 011-69 26 19, guido.feytons@skynet.be. Niet meer actief.
Buurtcomité Het Eikhout (°2012). Patrick Gielen, Klein-Eikhoutstraat 28.
Buurtvereniging WIJKO ZepperenDorp-IJzerenkruisstraat-Kogelstraat-Teunisstraat-Eynestraat tot aan Terwouwenstraat (°2004). Vanaf 2011 uitgebreid met Zepperen-Dorp ipv. Wellensestraat. Voorzitster Ilse Weeghmans, penningmeester Johan Bex, secretaris Dirk Hiels. Bestuursleden
Jurgen Creten – Dirk Keunen, wijko.zepperen@gmail.com
Straat-BBQ, Kerstversiering en plaatsen van kerstbomen, geleide wandeling, paaseieren 80+, Zwerfvuilactie & Dag van de buren.
Buurtcomité Wellensestraat (°2000 ca). Voorzitter Nancy Poncelet, secretaris Raoul Bamps, Wellensestraat 30, 011-68 35 08 , raoul.bamps@telenet.be.
Buurtvereniging Straatcomité d’Oye-d’Oyestraat (°2007). Marleen Thijs, d’Oyestraat 11, 0478- 54 13 01, marleenthijs@telenet.be. Straatkerstdrink. Brocante-markt. Niet meer actief.
Buurtvereniging Tereykenstraat (°2008). Jan Cordens-Wijnants, Tereykenstraat 113, 0476-51 14 36, 012-74 15 35. Of Glenn Vandermaesen. Straat-BBQ.
Buurtvereniging Gippershoven (°2008). Nady Selis, Gippershovenstraat 32, 012-74 61 59, nady.selis@telenet.be; agent Jan Dewaele-Swennen, Gippershovenstraat 51, 012-74 43 84. Manuel Van Gorp. Straat-BBQ.
Buurtvereniging Drie Gezustersstraat (°2008). Marion Treunen, Drie-Gezustersstraat 18, Zepperen, 011-692369, mt@mariontreunen.be. Jaarlijkse straat-BBQ. Niet meer actief.
Buurtvereniging Vriendenkring Eynestraat (°2009). Jos Michiels, Eynestraat 66, 011-68 60 84, 0498-21 21 40, josmichiels@euphonynet.be, Magda Cremers, Eynestraat 64 bus 001, tel. 011-74 88 71, magda.cremers1@telenet.be. Jaarlijkse (kinder)rommelmarkt. Niet meer actief.
Buurtvereniging Terwouwenstraat ‘de aa bergstroewet’. Contactpersoon: Ine Bauters, Terwouwenstraat 50. ine.bauters@telenet.be
Buurtvereniging Startelstraat. Contactpersoon: Arlette Hansoul, Startelstraat 30.
Buurtvereniging Roosbeekstraat. Contactpersoon: Nadia Bex, Roosbeekstraat 126.
Buurtvereniging Roosbeekstraat ‘het hukske’. Contactpersoon: An Thijs, Roosbeekstraat 129.
Buurtvereniging Anroyestraat. Contactpersoon: Rudy Claes.
Buurtvereniging Plaenkstroewt. Contactpersoon: Stijn Vanoirbeek, Pascal Milis, Ivan Kempeneers.
Buurtvereniging De Stok (°2021). Contactpersonen Steve Appeltans en Ann Hermans.
Buurtmoestuinen Waterkuil Dekken. Paul Antheunis-Missotten, J. Claesstraat 5, 011-69 61 95, paul.antheunis@telenet.be
Coördinator Buurtwerking Dirk Benaets, 011-70 16 67, 0492 15 68 87, buurtwerking@sint-truiden.be

Welzijn en gezin
Ziekenzorgkern SAMANA. Vrijwilligers brengen ruim 100 bejaarden en zieken in het dorp een bezoek en een geschenkje. Dimitri Punie-Lismond, Stokstraat 80, 011-70 74 72. Maandelijkse vergadering 3de dinsdag van de maand. Regelmatig ontmoetingsnamiddagen in de parochiezaal De Drie Gezusters. Busuitstap naar Banneux. Paas- en Kerstattentie. Giften op rek.nr. BE15 7845 5071 7930. Dank!
Dorpsrestaurant ‘Zeppere Tegoar’. Vrijwilligers ism. Den Teluur Sint-Truiden, OCMW en stadsbestuur. Elke dinsdagmiddag menu voor 6 euro in zaal De Veva, Eynestraat (naast supermarkt Spar). Contact: Nicole Knapen en Gerda Neven. Inschrijven telkens tot maandag 16u bij Gerda 0495905957, Nicole 0497484190 of de Teluur.

02102018

4jaarZTGnov2018
Kinderopvang: zelfstandige kinderdagverblijven Mama Lou, Dekkenstraat 55a, en Kortjakje, Kasteelstraat 17. Info over buitenschoolse opvang: Tutti Frutti, info.kinderopvang@sint-truiden.be. Ook KIP (kindinfopunt): kindinfopunt@sint-truiden.be.
(Kristelijke) Bond Gepensioneerden Zepperen (°1971). Kaarten en kienen op de eerste en derde woensdag, wandelen of fietsen op de tweede en vierde woensdag. Samenkomst in het parochiaal vergaderlokaal, Sint-Genovevaplein om 14 uur. Edmond Hermans, Driesstraat 54, 011-68 85 13, edmondhermans@belgacom.net. Niet meer actief. Vervangen door OKRA en Ziekenzorg Samana.
OKRA (Open Kristelijk Respectvol Actief), opvolger Katholieke Bond van Gepensioneerden (1954 CM) sinds 2006. Centraal in Sint-Truiden, 55+, contact Jos Lacroix, Kerkveldstraat 43, tel. 0477-40 31 17, 011-68 85 92. lastra@pandora.be
Bond van Grote en Jonge Gezinnen (°1925). Samen in BAOZ (met Brustem-Aalst-Ordingen-Zepperen). Dirk Wijnants, dirk.wijnants@skynet.be. Ook: Bert Stippelmans, Ordingen-Dorp 74, 011-68 23 18, bertstippelmans@skynet.be, 0498-93 91 47.
Vriendenkring Oud-Strijders Zepperen. Een kleiner wordende groep van veteranen uit de tweede wereldoorlog en hun weduwen is stilaan vervangen door een team olv. Marijke Schoenaerts, dochter van een vroegere voorzitter, Terwouwenstraat 107, tel. 011-68 93 85, marijke.schoenaerts@skynet.be. Jaarlijkse 11 novemberherdenking met mis, kransneerlegging, last post, speech en receptie.
KVLV of Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen, FERM sinds 2020. Gesticht als “Boerinnenbond” nog voor de tweede wereldoorlog en KVLV sinds 1971. Wil vrouwen informeren, vormen en ontspannen door voordrachten, kooklessen, bloemschikken, yoga, avondfietstochten in de zomermaanden, busuitstappen, wandeltocht in de Hoge Venen samen met de Landelijke Gilde, kerstfeest, knutselavonden, sponsoring “nieuwe school” via kerstmarkt, jaarlijkse Pannenkoekenfeest voor het publiek. Nieuw : kindercarnavalbal, paaseierenzoektocht in de traditie van de Gemeenschapsraad en… viering 50 jaar KVLV Zepperen op zaterdag 1 juni 2002. Nationaal maandelijks tijdschrift “Eigen aard”. Lid worden kan op elk moment van het jaar. Eerst ben je onthaallid (kleine bijdrage voor verzekering), volgend werkjaar wordt je A-lid (of B-lid als al iemand thuis lid is).
Info: Ann Vandevoort en Viviane Thijs via kvlvzepperen@hotmail.com. Voorheen Polly Fabry en Ingrid Mellemans. Facebook FERM Zepperen
SVV of Socialistisch Vooruitziende Vrouwen (°1952). Wil vrouwen informeren, ondermeer via het nationale tijdschrift, bewust maken en emanciperen. Info: Marleen Thijs, D’Oyestraat 11, 3800 Zepperen. e-mail: marleenthijs@telenet.be. Niet meer actief.

Landelijke Gilde
. Hier in Zepperen al vermeld als “Boerengilde” in 1897. Sociale beweging die zich inzet voor dorp en platteland, en pleit voor een gezinsvriendelijk beleid. Kerstboomverbranding, dauwwandeling, pitslampentocht, kookworkshops voor mannen, fietstocht Haspengouwse Gordel, leefbaarheid van het dorp. Gunther Vanleeuw of lg.zepperen@telenet.be.
Eigen website: http://zepperen.landelijkegilden.be
FB-pagina groep

43662712_1881216528629684_3699130820942888960_o

KLJ of Katholieke Landelijke Jeugd, gesticht in 1932 als “Boerenjeugdbond”. Veertiendaagse activiteiten voor min en plus zestien apart, jaarlijks weekend en jaarlijks tentenkamp in de zomervakantie. Ook buitenlands kamp.
Oud-leiders: o.m. Stijn Vanoirbeek, Dorien Bex, Katrien Bex, Robrecht Tits, Joris Jackers, Berten Tits, Martijn Persoons.
http://www.klj-zepperen.be
Facebookpagina’s: ‘KLJ Zepperen’ en ‘OUD-KLJ’ers van Zepperen’
Momenteel leiding:
Simon Briers en Pieter Vanoirbeek, kljzepperen@hotmail.com.
Lokalen in de Eynestraat 79 (voorheen oud gemeentehuis. In de oude gemeenteschool er naast sinds 2011)

Sport
KVKZ of Voetbalkring Zepperen (°1959), sinds 2009 ‘Koninklijk’. Website door Christof Wulfranck. Speelt meestal in 1ste Provinciale.
Clublied, zie http://www.youtube.com/watch?v=o2F143K43-w (in nieuw venster openen!). Sinds het seizoen 2015-2016 samengevoegd met Brustem tot de nieuwe club (K)VV Zepperen-Brustem. Voorzitter David Bamps.
Wielerclub Het Gouden Wiel. Organisator Brussel-Zepperen en Leuven-Zepperen. Voorzitter Albert Derwael, Nachtegaal 26, 011-31 63 23, derwael@telenet.be
Sporthal Sint-Aloysiusinstituut, Kasteelstraat 53, 011-68 24 63
Tennisclub De Schans, Stokstraat 17a, 011-68 01 84. Gesloten in 2013.
Manège Gravenhof, Stokstraat 50, 011-68 10 33. Overgenomen en nu ‘Stal Gravenhof’, met cafetaria en regelmatig (inter)nationale toernooien.
4×4 club Haspengouw16, offroad tochten en feestjes, info@haspengouw16.be
De Ware Liefhebbers reisduivenclub. Uitmaker Romain America, voorzitter Yves Petry (011-67 18 82), secretaris René Pulinx (011-68 42 06) en schatbewaarder Richard Neven. Lokaal: Brustem-Dorp 78, 3800 BRUSTEM
De Blije Woefkes vzw (°2017). Hondentraining gehoorzaamheid, agility en flyball. Belinda Beertens voorzitter. Stokstraat 125, 0472-66 72 93. https://de-blije-woefkes-zepperen.business.site/

Cultuur
Genovevakoor (°1976). Luistert de wekelijkse misvieringen op. Dirigent Griet Renaerts, Alken. Marijke Schoenaerts, Terwouwenstraat 107, tel. 011-68 93 85, marijke.schoenaerts@skynet.be.
Freddy Davis Fanclub (°2008). Fangroep met optredens, binnen- en buitenlandse reizen en eetfeestjes rond zanger Freddy Swijsen. In 2009 erkend door de cultuurraad van Sint-Truiden. Sinds januari 2015 is de Freddy Davis Fanclub een vzw. Zie: www.fanclubfreddydavis.be.
Zepperse Toneelvrienden (°1980). Gegroeid uit oudere leden van het KLJ-toneel. De groep behaalde een “Hendrikje” met de massaproduktie “De Paradijsvogels”. Jaarlijks blijspel in januari. Amateur-acteurs, decorbouwers en helpers zijn welkom. Rosette Bex en René Roebben, IJzerenkruisstraat, rene.roebben1@telenet.be; afgevaardigde cultuurraad Liliane Decouche-Pulinx, Kerkveldstraat 37, tel. 011-68 84 50, daniel.decouche@pandora.be. FB Zepperse Toneelvrienden
Remacluskring Zepperen (°1983). Een groepje inwoners die door de studie van het plaatselijke verleden de herinnering aan Zepperen levend willen houden, bijvoorbeeld het dialect. Ze proberen zoveel mogelijk sporen van vroeger vast te leggen in foto, boek of website. Voorzitter prof. em. Dr. Guy Fabry; secretariaat : Willem Driesen, Sint-Genovevaplein 19, 011-67.43.43, remacluskringzepperen@telenet.be. Website : www.zepperen.be. FB Remacluskring Zepperen. 
Cactusvrienden Haspengouw (°1977). Houden hun leden-liefhebbers op de hoogte over het reilen en zeilen binnen de cactushobby.  Voorzitter Danny Andries, 011-78 43 41, danny.andries@scarlet.be, secretaris Raoul Bamps, Wellensestraat 30, 011-68 35 08, cactusvrienden.haspengouw@gmail.com, link website Nieuwsblad:  CACTUSVRIENDEN HASPENGOUW, raoul.bamps@telenet.be.

Overheden en diensten
Op alle levensvlakken worden we ondersteund door diensten, meestal georganiseerd of sterk gesubsidieerd door de overheid. Via de politiek is er hierop een democratische controle

Eredienst (Rooms-katholiek)
Parochiefederatie Sint-Trudo, sinds 2020 Pastorale eenheid Sint-Trudo (Een deel van de vroegere federatie De Melster (Schurhoven-Zepperen) ging in 2009 samen met Sint-Truiden-Centrum) binnen het decanaat Sint-Truiden. Pastorie, Genovevaplein 21, 011-68 31 40. Contact: kapelaan Filip Poukens, tel. 011-68 23 37, 0486- 98 82 07. Misviering zondag om 11 uur. Parochieblad “Kerk en Leven”, zie ook op het web: liturgische vieringen en parochieinfo.
Kerkfabriek of Kerkraad. Officiële instelling die de goederen en gelden van de lokale Kerk beheert, bestemd voor de uitoefening van de eredienst, samengesteld uit de afgevaardigde van het bisdom en vijf leden. Voorzitter: prof. em. dr. Guy Fabry, Eynestraat 21, 011-68 45 90.
Parochieteam ‘Geloofsgemeenschap Sint-Genoveva Zepperen. Catechisten en lectoren.
Jaarlijkse Genovevaprocessie (onder voorbehoud) en nieuwjaarsreceptie in federatie Sint-Trudo. Voorzitter Richard Knapen. Zitdag in de oude pastorie elke donderdag 17-18 uur. Richard: Roosbeekstraat 134, 011-67 11 15, richard.knapen1@telenet.be.
De Drie Gezusters vzw. zaalcomité dat instaat voor het beheer van de in 1997 vernieuwde parochiezaal en het parochiaal vergaderlokaal naast de basisschool op het kerkplein, intussen afgebroken in 2014. Contact sinds medio 2015: info@zaal3gezusters.be, www.zaal3gezusters.be. Opgelet: deze zaal is momenteel NIET meer in gebruik wegens opening nieuw Ontmoetingscentrum DE VEVA, Eynestraat 79-81 in 2019-2020. De vzw is in 2021-2022  omgevormd tot vzw Zepperen Samen, die aan gemeenschapsopbouw doet.
Paters Assumptionisten, Sint-Aloysiusinstituut, Kasteelstraat 53, 011-68 81 56. Moederklooster in Leuven, Halvestraat.

Kapelletjes
– Sint-Antoniuskapel (°1860, heropgericht 1905), d’Eygen, Stippelstraat
– O.L.Vrouw van Lourdes-kapel (°1949, heropgericht 1986 na sloop Lourdesgrot uit 1949), wijkschool, Dekkenstraat
– Genovevakapel (17de eeuw, 19de eeuw, heropgericht in 1942), veldweg Wellensestraat-Hoepertingen
– O.L.Vrouwkapel (°1900) Hayen-Vanbilsen, veldweg Bosveld
– ‘Tèskeskapelleke’ (°1900, heropgericht 1991), Sint-Jozef, veldweg Honsberg naar Rijkel
– kapel Witten Lievenheer (heropgericht 1941), veldweg Zepperse steenweg naar Paters
– O.L.Vrouw van Banneux-kapel (°1951), veldweg Strijp, Gippershoven
– O.L.Vrouwkapel (heropgericht 1955), Wellensestraat
– O.L.Vrouwkapelletje (na WOI), pijler in dennen langs Nachtegaal
– Lourdesgrot (°1922) in het park bij de Paters Assumptionisten

Onderwijs (vrij,  katholiek)
Basisschool Het Blavierke Zepperen, directrice Ellen Berden, Stokstraat, 011-71 90 00, basisschool@hetblavierke.be. FB Het Blavierke
* Voorheen genoemd ‘Basisschool Sint-Aloysius’, naar de middelbare school die ook een voorbereidende afdeling had en de gemeenteschool (jongens) en zustersschool (meisjes) overnam in 1977
* Oudervereniging basisschool Het Blavierke Zepperen: p.a. Stokstraat 1.
* Schoolcomiteit vzw. (°1922): Richard Knapen, Roosbeekstraat 134, 011-67 11 15, richard.knapen@fulladsl.be.
* Algemeen adres en website: Kasteelstraat 53, 011-68 80 89 fax 011-68 80 89, www.hetblavierke.be
* Sponsorcomité nieuwe parochiale basisschool (°2001). Door het organiseren van allerhande activiteiten, waaronder het Kerstconcert van de school in de Genovevakerk en de gekende Kerstmarkt, verzamelt dit comité de nodige fondsen in om de nieuwe vrije school te bouwen, uit te rusten en te onderhouden (°2007).

Hasp-O Zepperen, voorheen Scholengroep Onze Lieve Vrouw, campus Sint-Aloysius Zepperen, Kasteelstraat 53, 011-68 24 63, sint-aloysius@solv.be, Kasteelstraat 53, 011-68 24 63. Vroeger: http://www.solv.be.
https://www.hasp-o.be/hasp-o-zepperen.
* Oudervereniging Sint-Aloysius Zepperen: Kasteelstraat 53, 011-68 24 63.

ZEPSolvSasHaspO2019

* Buitenschoolse kinderopvang door stadsbestuur: Tutti Frutti in Kortenbos

Welzijn
Wijkpolitie : Véronique Vandersmissen, Gsm 0498-93 16 51 of 011-70 19 11.
Gemeenschapswacht: Dirk Buntinx, Gsm 0493-51 25 64.
Burenbemiddelaar bij kleine conflicten: 011-48 05 69.
Leden van de Politieraad ST-GI-NK vanaf 2012: gemeenteraadsleden Johan Mas en Marleen Thijs.
Buurtinformatiepunt voor vragen over dienstverlening stad & politie: Marleen Thijs, gsm 0478-54 13 01. Niet meer actief.
Sluikstorten melden: bij wijkagent, op tel. 101 (heterdaad) of stedelijke milieudienst Anouk Heugen 011-70 15 30.
Politiehuis Sint-Truiden Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden
Tel. 011-70 19 11 of 101, Fax 011-70 19 12
politie@poltrudo.be
NOODNUMMERS: brandweer 100, Politie 101, Europees noodnummer 112, Antigifcentrum 070-245 245, Brandwondencentra 02-268 62 00
Zelfmoordpreventie 02-649 95 55, Vertrouwenscentrum kindermishandeling 02-649 95 55, Child Focus 116000, Kindertelefoon 102
Cardstop 070-344 344, gratis informatienummer van de Vlaamse overheid 1700, Teleonthaal 106.
OCMW-zitdag. De sociale dienst van het OCMW of het ‘Sociaal Huis’ in Sint-Truiden-centrum is elke voormiddag bereikbaar per telefoon 011-69 70 40 of 41.
Mutualiteit De Voorzorg en ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond), Terwouwenstraat 1, Marleen Thijs, bode: donderdag 18-20, zaterdag 9u30-12. Tel. 011-69 14 98.
Liberale Mutualiteit Limburg en ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België), Zepperen-Dorp 63, Luc Gysens, bode: dinsdag 13u30-16u30, vrijdag 8u30-12. Tel. 011-69 13 86.
Christelijke Mutualiteiten Limburg en ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond), Volksmacht Sint-Truiden, Luikersteenweg 7, tel. 011-68 39 18. Brievenbus Zepperen op Sint-Genovevaplein.

Nutsvoorzieningen
De overheid en sommige verenigingen bieden in ons dorp zelf, ter plaatse,
praktisch bruikbare diensten aan omdat de afstand tot het stadscentrum te groot is

Oude Gemeenteschool (°1929), Eynestraat 79: KLJ-lokaal met ook oud gemeentehuis (eigenlijk hoofdonderwijzerswining °1929), Eynestraat 81, leegstaand. Gerenoveerd en heropend als stedelijk Ontmoetingscentrum DE VEVA in 2019-2020.
Materiaalloods gemeente (°1974) van stadswerkhuis, verlengde Waterkuilstraat. Opslag werktuigen, bergplaats voor enkele stadsvoertuigen
Trekpoel (°1998) met oppervlaktewater voor landbouwers, ingang Stokstraat, Watering Sint-Truiden, 011-68 38 62
Drinkwaterproductiecentrum met twee putten, geboord in 1975 en 1988, ingang Stokstraat, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Waterlopen
– Melsterbeek (brug Zepperenweg-Driesstraat en langs Kasteelstraat)
– Eigenbeek (brug Stippelstraat en langs Stokstraat)
– Bergbeek-Roosbeek (Terwouwenstraat, brug Roosbeekstraat en brug Klein-Dekkenstraat)
– d’Oyebronbeekje (d’Oyestraat)
– bufferbekkens in aanbouw ter hoogte van Sint-Genovevakapel Honsberg en Anroyestraat, wadi tussen wijk Dekken en Klein-Dekkenstraat
– vroeger waren er diverse poelen in Zepperen o.m. kerkplein, d’Oye, de Poel en zelfs grotere wateroppervlakten o.m. d’Eygenmeer en de Waterkuil (zie Ferrariskaart 1774)

Oud kerkhof (tot 1969), Sint-Genovevaplein.
Nieuwe begraafplaats (°1970) met strooiweide, columbarium en dodenhuisje. Zwartweidestraat.Gedicht ‘De bloesems van gisteren’ Peter W.J. Brouwer (NL. °1961), geplaatst in 2006.

Afvalophaling (Limburg.net, zie: afvalkalender Sint-Truiden 2B)
Containerpark Rellestraat : 011-67 23 85
Zie : www.sint-truiden.be/afval-en-milieu.
tel. 011-70 15 32, info.milieu@sint-truiden.be

Zwerfvuil en sluikstort
Melden op meldpunt! Ons lokaal bestuur laat het zwerfvuil/sluikstort zo snel mogelijk opruimen en tracht de mogelijke daders te identificeren (eventueel gevolg: GAS-boete). Geef wel een duidelijke omschrijving van de aard van het probleem, de hoeveelheid en de juiste plaats! Je kan ook een foto maken met smartphone en in bijlage toevoegen.

Toeristische routes
– Het Grote Routepad GR 128 van de Franse kust tot in Aken komt door Zepperen (Keelstraat-Honsberg)
– Perenboomgaardwandeling: Zepperen en Hoepertingen, 8,5 km. (°2018)
– Wandelroutenetwerk Sint-Truiden, deel Zepperen : rode driehoek-wandeling van 7,3 km en blauwe rechthoekwandeling van 4,4 km, vertrek en overzichtsbord aan de kerkhofpoort Genovevaplein, bewegwijzerd met bruine paaltjes (°2000)
– Steegjestocht ‘Ronde van Zepperen’, heruitgave en bewegwijzering door Landelijke Gilde, vertrek Sint-Genovevaplein, 10,5 km (°2016)
– Fietsroutenetwerk Haspengouw, bewegwijzerd met rechthoekige blauwe borden met een knooppuntnummer erop. Tussen knooppunten 171,172 en 180 (°2002)
(Oude toeristische routes:
– Wandelgidsje Zepperen, kapittel- en kloosterdorp (°1993, Open Monumentendag)
– Kastelenroute 65 km voor wagen, bewegwijzerd met gele zeshoekige bordjes
– Haspengouwroute voor wagen, bewegwijzerd met zeshoekige witblauwe borden (°1972))

Inlichtingen en routekaarten : Dienst Toerisme Sint-Truiden, 011-70 18 18

Monumenten
– beschermde monumenten : Sint-Genovevakerk (sinds 1935), kerkhofmuur, pastorie en rentmeestershuis (westelijke helft)(sinds 1983). Beschermd dorpsgezicht : de onmiddellijke omgeving van deze monumenten (sinds 1983)
– monument voor gesneuvelden Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (°1920), oud kerkhof Sint-Genovevaplein
– monument voor gesneuvelden Tweede Wereldoorlog 1940-1945, met missiekruis (°1956), Dikke Linde, Zepperen-Dorp, op de plaats van de executie van twee verzetsmannen uit Wellen en Zepperen in 1944
– beeld in natuursteen van pater Emmanuel d’Alzon (1810-1880), stichter Assumptionisten, speelplaats Sint-Aloysiusinstituut, Kasteelstraat, sinds +-1950, naar verluidt overlevend van een bombardement op Leuven WOII.
– beeld van twee figuren in plaatmetaal “Vriendschap” (°2000), bij gelegenheid van 150 jaar Assumptionisten, 100 jaar in Vlaanderen, grasperk Sint-Aloysiusinstituut, Kasteelstraat
– metalen kunstwerk met uitgespaarde tekst “1905 2005 Sint-Aloysius” “De school dankt de Assumptie”, (°2005), bij gelegenheid van 100 jaar Sint-Aloysiusinstituut, hoek oude vleugel en toneelzaal, met spotverlichting, Sint-Aloysiusinstituut, Kasteelstraat. Het symbool van de Assumptie, het kruis van Maur, is gevat in de zon van hoop met de armen van de paters hoopvol naar boven gericht, klaar om te helpen.
– beeld van wereldbol met uit- en opklimmende mensjes in het bebloemde Troosthoekje van FERM in de voortuin van de pastorie (°2005). Keramiek door Marijke Schoenaerts Zepperen. Het troosthoekje verwijst naar de Covid-overledenen en de veerkracht om de maatschappij en de wereld terug op te starten.

Postbussen
Zie www.depost.be, ‘opzoeken’, ‘brievenbussen’

Lijnbussen
De Lijn, dienstregelingen : 011-85 03 03 of www.delijn.be

Vergaderlokalen
– Stedelijk ontmoetingscentrum DE VEVA, Eynestraat 79-81,www.deveva.be, gloednieuwe infrastructuur, momenteel door de corona-crisis nog niet in gebruik. Polyvalente zaal met keuken en vergaderlokalen in ’t Stekske ernaast. Info: Dirk Keunen Team De Veva en Benny Buntinx cultuurdienst stad Sint-Truiden.
– Parochiezaal De Drie Gezusters (renovatie 1997), Zepperen-Dorp. info@zaal3gezusters.be, http://www.zaal3gezusters.be. Momenteel NIET meer in gebruik wegens opening nieuw Ontmoetingscentrum DE VEVA, Eynestraat 79-81.
– Parochiaal vergaderlokaaltje Basisschool ’t Blavierke, Ellen Berden, Stokstraat, 011-71 90 00, basisschool@hetblavierke.be.
– Pastorie, Richard Knapen, Genovevaplein 21, 0495-60 07 48, enkel bestuursvergaderingen.
– Voetbalkantien, Sportpleinstraat, info@kvvzepperen-brustem.be.
! Zie ook Taverne Haspengouw, feestzaal De Jachthoorn en De Roosbeekhoeve.

Sporthal
– Sint-Aloysiusinstituut

Sportterreinen
– Sint-Aloysiusinstituut Kasteelstraat, voetbalplein achter het park
– VK Zepperen voetbalpleinen Sportpleinstraat
– basket- en volleybalterrein met skatepark parking Sportpleinstraat
– tennisterrein “De Schans” Stokstraat. Gesloten in 2013
– balsportterreintje mini-pitch bij Remaclusstraat Eikhoustraat Dekken

Kinderspeeltuintjes
– “De Roos”, achter het oud gemeentehuis, Roosbeekstraat. Opgeheven door werf nieuw Ontmoetingscentrum en in klein formaat teruggeplaatst 2020
– “De Wereldbol”, Wijk Dekken, Weertstraat
– “Het Houten Dek”, Wijk Dekken, Eikhoutstraat

( info over handelaars, bedrijven en vrije beroepen, zie Handelsgids Zepperen)

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom ! zepperensamen@telenet.be

BannerZepperenSamen3

Gemeenschap

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close