Rosa van Lima

Kunstschilder van Rosa van Lima ontdekt bij restauratie in 2000

Het Kerkfabriek van de Sint-Genovevakerk te Zepperen zorgt voor de restauratie van enkele belangrijke schilderijen en beelden (H. Rosa, H. Servaas, H. Nicolaas… ). Bij de restauratie van Rosa van Lima, klaar einde juli 2000, ontdekte de Nederlandse restauratrice Van Wissen dat het doek oorspronkelijk groter was. Links beneden prijkt nu de toewijdingstekst : in memoriam Nepotis sui R.P. Jacobi Collaers pinx it Dominicus Habricx. A 1766 (Dominicus Habricx schilderde dit in het jaar 1766 ter herinnering aan zijn neef (of kleinzoon ?) eerwaarde vader Jacob Collaers).

ZEPKerkRosaLimaalles2008GPULV

Jacob Collaers werd geprofest als dominicaan te Tongeren op 20.3.1747 en stierf daar op 19.5.17 64. Collaers en een Antoninus Habricx worden vermeld op een vergadering in het dominicanenklooster te Leuven in 1751. Het Dominicanenklooster in Tongeren werd in 1797 aangeslagen en openbaar verkocht onder Frans bewind. Wellicht redde pater Joannes “Gundisalvus” Rouchart (°Zepperen 30.1.1758, professie Tongeren 16.5.1779, gestorven als pastoor te Hombeek bij Mechelen op 7.10.1837) een reeks schilderijen en een altaar door ze aan zijn geboortekerk te schenken. Zijn verwant (?) Willem Rouchart was pastoor te Zepperen tussen 1794 en 1804, en had de fel gecontesteerde Franse eed van haat aan het koningsschap afgelegd. Twee schilderijen ervan hangen nu in de pastorie, het altaar was ooit Genoveva-altaar (zie oude prentbriefkaart) maar verdween opnieuw bij de plaatsing van het nieuwe altaar-retabel in de jaren dertig.

ZEPKerkRosaLimatekst2008GPULV

Op brieven naar diverse musea voor info over de schilder Habricx sijpelden de negatieve en positieve antwoorden binnen, maar de 18de-eeuwse schilderkunst is nog altijd een beetje stiefkind. Het schilderij beeldt ook een zeezicht met havenstad en een anker af (Lima ?). Het Jezuskindje met kruisje stapt van op een wolk naar de dominicanes Rosa met rozenkrans boven het hoofd toe, de fase net voor ze het kindje in de armen heeft (de klassieke voorstel ling). De folterwerktuigen (zweep, pinnetjesband, pinnetjeshalsband) verwijzen naar de fysieke boetedoening, waarvoor ze bekend stond.
Peter Te Poel (Bonnefantenmuseum/Bisdom Roermond) verwijst naar een H. Barbara-schilderij uit het koor van de O.L.Vrouwekerk te Maastricht, nu in de sacristie te Meerssen (Ned. Limburg), gesigneerd P.F. Habricx 1752 en vermeld in M. DE KREEK en M. VAN RUYVEN-ZEEMAN, De barokke koorinrichting van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht, in : Publications de la Société historique et archéologique du Limbourg, nr. 131, 1995, p. 148-151.
Pierre-Yves Kairis, die een doctoraat voorbereidt over de Luikse schildersschool, vermeldt Petr. Franc. Habricx 1743 op een Sint-Bernardusschilderij in de kapel van Locht bij Eksel. Hij signaleert een korte vermelding van Dom. Habrix die in 1770 een portret schilderde van pastoor J.J. Cyrus, in HOFSTEDE DE GROOT, Het schilderijenbezit in Limburg, in : De Maasgouw, dl. 48, 1933, p. 5, tot nu toe dus het enige andere spoor.

 

Remacluskring Zepperen
versie 12 april 2014

Kerk en kunst

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close