Genovevaprocessie

Processie Sint-Genoveva
Zepperen Sint-Truiden

Drievuldigheidszondag en voorjaarkermis Zepperen valt in 2023 op 4 juni.

ZEPprocessieAffiche2023KAAI

ZEPprocessieHuisflyer2023GEKLEURDschuin

ZEPprocessieHuisflyer2023ZEPprocessieHuisflyer2023b

Zie Facebookpagina en fotoreportages Jos, Mieke en Ann. Video Jos.

Terugblik door Jos Lacroix.
346859956_559489532870592_8625711865411189722_n

Buurtaltaar 4: IJzerenkruisstraat/Kogelstraat (foto René Roebben)

IMG_0323det

GenovevaprocessiePoster2022

12 juni 2022 Kermiszondag én Processie !
De zondag na Pinksteren, Drievuldigheidszondag.

Mee doen? Zie Code online formulier

Folder Genovevatoerke 2021 mét QR-codes naar leuke en leerrijke filmpjes!

IMG_7965 Proficiat Lina !

Genovevatoerke
De edities 2020 en 2021 werd omwille van de Corona-crisis afgelast. In 2021 – tussen 23 mei en 6 juni – kon iedereen ’t Genovevatoerke doen, een bewegwijzerde wandel- en fietsroute om het leven van Genoveva te leren kennen, organisatie door het processieteam. Promofilmpje: open de QR-code hieronder !

Promofilm deuntje

Logo Genoveva Zepperen gesneden

Op zondagen 11 juni 2017, 27 mei 2018 en 16 juni 2019 liep de Genovevaprocessie, meestal onder een stralende, zon door de Zepperse straten. Via deze weg willen we graag alle figuranten, altaarbouwers, fotografen, vrijwilligers, seingevers, toeschouwers, burgemeester en schepenen, … bedanken voor alle inzet en talrijke opkomst. Dankzij jullie allemaal werd het een succes.
Het processieteam.

63605571_2264998270258185_6953516519959560192_n64307249_2269866473104698_8932331184428417024_n

2019 met KLJ en enkele gastgroepen. Nieuwe bordjes (foto’s o.m. Guy Wijnants)

64659720_1339222869585569_7497773040541892608_n

Het processieteam 2019 (foto V. Heeren)

De foto’s van de mooie dag in 2017 kunnen jullie bekijken via onderstaande link.
https://goo.gl/photos/ekRnbxYEDfULFCdT9

Een zwak beschermde optocht met o.m. kinderen op de openbare weg stelt steeds meer een veiligheidsprobleem. Enkel een professionele organisatie kan deze verantwoordelijkheid nog aan. Daarom is versterking en ondersteuning noodzakelijk, net nu het draagvlak bij parochiefederatie, stadsbestuur en dorpsgemeenschap verkleint. Religiebeleving staat onder druk. Maar: een groep jonge mensen neemt het voortouw met steun van Zepperen Danst Weer ! en zet de Genovevaprocessie van Zepperen terug op de kaart. De ‘grote tour’ is terug een feit!

22 mei 2016 werd een volwaardige processie, met zelfs een groep van de jubilerende Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos. Regen maakte jammer genoeg halfweg de splitsing van de optocht nodig. 2015: processiejaar ! Op kermiszondag 15 juni 2014, laat op het jaar, ging onze Processie na vier regenjaren opnieuw uit. De wolken dreigden, maar we hielden het droog! Dank aan alle inwoners, zowel deelnemers als wijkaltaren, en aan de helpers van ‘buitenaf’: kapelaan Poukens en diaken Zeegers, politie met wijkinspecteur Vandersmissen, figuur H. Bertilia, figuur H. Eutropia, Muziekkapel Chiro Sint-Marten, groep OLV van Loreto, fotografen Jos Neven en Martje Bex. Sinds de editie 2014 luistert de muziekkapel Chiro ‘Ridders van Maria’ Sint-Marten onze optocht op!

De edities 2010, 2011, 2012 en 2013 werden afgelast omwille van de dreigende regen.De Parochieraad besliste op 30 januari 2012 om alvast de datum van Drievuldigheidszondag (zondag na Pinksteren, kermiszondag in Zepperen) te behouden, maar de route in te korten van 4,3 km naar 2,5 km. Dit om het gevaarlijk druk verkeer in de Eynestraat te vermijden. De route liep toen dus Dries-Kerkveld-d’Oye-Klein d’Oye-Zepperendorp-Wellense-IJzerenkruis-Kogelstraat-Zepperendorp-Genovevaplein.

Een keuze uit de foto’s 2009 door Dirk De Man en romantisch bewerkte foto’s door Jos Neven Brustem

DSC04841LV

DSC04562LV
DSC04519LV

DSC00505DSC00489DSC00484DSC00450DSC00430DSC00426DSC00414DSC00393

zepp 26

Praktische info

* Contact: Processiewerkgroep Sint-Genoveva Zepperen, Sint-Genovevaplein 21, 3800 Sint-Truiden : genovevaprocessie@gmail.com

* Editie 2017, 2018 en 2019:
– vertrek na de mis van 9 uur op het Sint-Genovevaplein te Zepperen, dus omstreeks 9.45 uur. Opgelet: de kermis staat opgesteld op het Sint-Genovevaplein, dus weinig parkeerplaats vlakbij.
– volgweg Sint-Genovevaplein – Driesstraat – Kerkveldstraat – d’Oyestraat – Kleine d’Oyestraat – Zepperendorp – Wellensestraat – IJzerenkruisstraat – Kogelstraat – Zepperendorp – Sint-Genovevaplein. Mogelijk deze keer de ‘grote tour’ langs kruispunt d’Oye/Kasteelstraat – Klein-Dekkenstraat – Eynestraat !
– noodnummer: 0498-93 91 00
– rustaltaren zijn er aan Eynestraat-Wellensestraat en Kogelstraat. Meestal ook op d’Oye en Klein-Dekkenstraat.
– aankomst rond 12 uur met het afsluitende Tantum ergo in de kerk.
* Bij regenweer gaat de processie niet door en kijken we uit naar volgend jaar. Dit wordt zaterdagavond beslist.
* Wie wil deelnemen als figurant of seingever: neem even contact op, zie boven. U kan ook spontaan aansluiten langs de volgweg en meestappen bij de biddende parochianen, na de heiligen Remaclus en Trudo. Alle verenigingen worden uitgenodigd om op te stappen met hun vlag en begeleiders.

genovevaretabellluik LV
Genoveva geschilderd op een luik van het laatgotische retabel in onze Sint-Genovevakerk

Scenario 2017

1. Houten kruis
Het kruis op draagstokken opent de processie. Het is een teken van onsterfelijkheid van Christus en symbool van de band tussen alle Christenen.
2. Muziekkapel Chiro ‘Ridders van Maria’ Sint-Marten
Op deze tonen stapt de optocht door de straten.
3. De instelling van de Eucharistie
Christus sprak op het laatste avondmaal: “Neem en eet, dit is Mijn lichaam”. Hij vroeg ons dit te blijven doen om kracht te putten en de moeilijke levensweg goed ten einde te brengen. Christus wordt omringd door engeltjes, eerste communicanten en vormelingen.
4. De 15 Mysteries van Onze Lieve Vrouw
De meegedragen vaandels herinneren ons aan de 5 blijde, de 5 droevige en de 5 glorievolle mysteries. Vooral het rozenkransgebed gedenkt deze 15 geloofsgeheimen uit het leven van Christus en zijn moeder Maria. Bijvoorbeeld de boodschap aan Maria en het bezoek aan haar nicht Elisabeth.
5. De vendelgroep van de KLJ
De jonge vendel- en wimpelzwaaiers van de Katholieke Landelijke Jeugd brengen kleurrijke beweging in de processie. Onder voorbehoud.
6. Genoveva ontmoet twee bisschoppen
Genoveva is de patrones van onze parochie. Zij werd in 422 geboren nabij Parijs. Al op jonge leeftijd werd Genoveva opgemerkt door twee reizende bisschoppen, Lupus en Germanus. Zij voorspelden Genoveva een bijzonder leven. Deze groep toont moeder Gerontia, vader Severus, de jonge Genoveva en de bisschoppen.
7. Genoveva geneest haar blinde moeder
De jonge heilige vroeg op een dag aan haar moeder Gerontia om naar de kerk te mogen gaan. Gerontia weigerde boos en gaf haar dochter een oorvijg. Onmiddellijk werd de moeder blind. Genoveva haalde water uit een put en waste de ogen van haar moeder. Gerontia kon terug zien.
8. Genoveva redt Parijs van hongerdood
Parijs werd bedreigd door hongersnood. Genoveva ging zelf met schepen via de rivier voedsel halen voor de inwoners en deelde het uit. De kinderen met mandjes helpen het brood uitdelen aan arme en rijke mensen.
9. Genoveva in vol ornaat
De schitterende Genoveva met pracht en praal is hier omringd door haar gezellinnen. Genoveva kunnen we altijd herkennen aan haar boek en haar kaars. De bijbel om te bidden en de kaars om naar de kerk te gaan in het donker. Een duiveltje probeert deze kaars uit te blazen, maar het engeltje steekt ze iedere keer terug aan.
10. De Drie Gezusters in Brustem, Rijkel en Zepperen
De H. Bertilia van Brustem met spinrok, de H. Eutropia van Rijkel met staf en de H. Genoveva van Zepperen worden al eeuwen aanbeden als de “Drie Gezusters”. De drie vrouwen werden vooral door Waalse pelgrims aanroepen tgen verschillende kwaaltjes. In elk dorp is er een bedevaartsput met water waaraan helende kracht werd toegeschreven.
11. Bisschop Remaclus als raadgever van de jonge Trudo
Remaclus was in 650 bisschop van Maastricht. Toen al was in Zepperen of ‘Septimburias’ een kerk gewijd aan Genoveva van Parijs. Trudo, zoon van een graaf, kwam naar Zepperen om er te bidden. Remaclus raadde hem aan een klooster te stichten. Remaclus en zijn gevolg ontvangen in dit tafereeltje de jonge Trudo. Trudo draagt al het kerkje dat hij later zal bouwen. Remaclus heeft zijn bisschopstaf in de hand. Het vaandel van de Remacluskring gaat mee.
12. en 13. Het Genovevakoor en de biddende parochianen
De biddende parochianen en het Genovevakoor onder leiding van Griet Renaerts vertolken de geestelijke gevoelens en de muzikale vreugde van de Zepperse gemeenschap.
14. De Aartsbroederschap Onze-Lieve-Vrouw van Loreto
Deze aartsbroederschap beschermt het bedevaartsbeeld van Onze Lieve Vrouw. In het gehucht Vrijhern bij Hoeselt werd rond 1700 het heilig huisje van Nazareth in Loreto (Italië) nagebouwd.
15, 16. en 17. Het Heilig Sacrament
Een groep in rode kleren gaat de ziel van de hele optocht vooraf, het Heilig Sacrament. De priester draagt de gewijde hostie rond in een zonnemonstrans. Achter het toonglas indeze vergulde staander is Christus aanwezig in de gedaante van brood. Notabelen met fakkels gaan rond de troonhemel, gedragen door het kerkfabriek. Aan elk rustaltaar stopt de priester, toont het Heilig Sacrament en zegent de knielende mensen.
18. Ruiters. Onder voorbehoud.

Tips voor deelnemers

* Wie wil deelnemen als figurant neemt best even contact op: Processieteam Sint-Genoveva Zepperen, Sint-Genovevaplein 21, 3800 Sint-Truiden, genovevaprocessie@gmail.com
* De deelnemers worden niet beschouwd als vrijwilligers onder de nieuwe wetgeving, de organisatoren en de begeleiders wel. Zie organisatieinfo.
* Het vooraf passen van de kostuums gebeurt indien gewenst in de pastorie Sint-Genovevaplein op een avond vooraf. Contact: Marlies Bex, 011-67 43 43.
* Belangrijk: de figuranten met kostuum moeten zondag tijdig om 9 uur toekomen in de pastorie om zich te kunnen omkleden. Opgelet: wegens de kermis is er niet vlakbij parkeerplaats. Zwarte, bruine of witte schoenen. Liefst geen zonnebril. Mee bidden en mee zingen laat best de plechtige sfeer ervaren.
* Wie niet kan deelnemen kan op een andere manier helpen door:
– een affiche op te hangen.
– mee te werken aan de bouw van een rustaltaar.
– helpen met de verkeersveiligheid als seingever langs de route.
– bloemen of groensnippers voor de aankomende optocht te strooien.
– een huisaltaartje te versieren achter het venster of in de voordeur.
– zijn huis te bevlaggen.
– de processie te begroeten langs de volgweg en even te bezinnen.
– als autobestuurder te vertragen en geduld te tonen.
Dank!

Een eeuwenoude traditie
Elk jaar, op Kermiszondag, de zondag na Pinksteren, trekt de Sint-Genoveva- of Sacramentsprocessie door Zepperen. Hiermee brengen de Zepperenaren op hun manier hulde aan hun patrones, Sint-Genoveva.

ZEPProcessie1938MOMMENEynestraat-Wellensestraat 1938

Volgens oude heiligenlevens kwam de jonge edelman Trudo in 652 vanuit Sint-Truiden op bedevaart naar Zepperen om raad te vragen bij de uit Frankrijk afkomstige interimbisschop Remaclus van Tongeren-Maastricht, die toen in Septimburias – ‘zeven koten’ of Zepperen – verbleef. In die tijd bestond in Zepperen al een basilica, toegewijd aan de Heilige Genoveva van Parijs.

ZEPProcessier1972LVKleindekkenstraat-Eynestraat 1972 foto Daisy

De archieven spreken verder van een Sinter Vijve Capelle (de Zepperse uitspraak van Sint-Genoveva) in de 15de eeuw en van Waalse bedevaarders in de 17de eeuw. De rond 1900 ontdekte muurschilderingen in de zuidelijke kruisbeuk van de kerk bevatten een uitgebreid en uniek leven van de Parijse heilige in taferelen. Er bestond in Zepperen bovendien een Genovevabroederschap in de 17de eeuw, heropgericht in 1911. In de Hollandse tijd werd de processie toegelaten.
Feit is dat de Genovevaprocessie al sedert mensenheugenis door de straten van Zepperen trekt op kermiszondag en dat al vele honderden jaren de Zepperenaren hun heilige, maar ook deze traditie koesteren. Naast deze grote stoet trekken nu nog andere processies uit: de kruisprocessie vanuit een landbouwbedrijf langs weide en akker, de bedevaartgang vanuit Zepperen naar de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek in Kortenbos op Hemelvaartsdag en de beurtelingse Drie Gezustersbezoeken aan Brustem en Rijkel op Pinkstermaandag.

communicantenLVBroodvermenigvuldigingLVgenovevakapelLVAltaarbouwLVZEPuitpastorieMBEXLVZEPProcessievertrek2014WDZLVZEPProcessierustaltaarOye15062014WDZLVZEPProcessierustaltaarKogelstraat15062014WDZLVZEPProcessieRustaltaarDorp150602014WDZLVZEPProcessied'Oye03061945BOONENLVProcessie-altaar Kogelstraat LVProcessie2009 068 JNB LVprocessie029Processie2009 027 JNB LVProcessie_2007_227KLProcessie_2007_124KLProcessie_2007_081KLprocessie Zepperen DDM 2009 226

Om dit levend cultuurhistorisch erfgoed in stand te houden in een tijd van religieuze veranderingen moet het regelmatig vernieuwd worden, met respect voor het oude. Ook een volkse traditie vraagt een voortdurend materieel onderhoud en een inhoudelijke renovatie op gezette tijden. Zo werd nog onlangs, gezien de nauwe banden tussen het centrum Sint-Truiden en de deelgemeente Zepperen (cfr de bedevaartstochten van de H.Trudo naar Zepperen) een tafereel met Trudo en Remaclus in de processie opgenomen. Sinds 2006 zit deze vernieuwing in een stroomversnelling, onder de impuls van de Sint-Truidense Erfgoedcel en Erfgoed Haspengouw pv. Na twee afgelastingen door dreigend regenweer in 2010 en 2011 wordt de route ingekort, om de gevaarlijk drukke Eynestraat (supermarkt) te vermijden. Het traject is dus 2,5 km. in plaats van 4,3 km. De rustaltaren Kasteelstraat-d’Oye, Kleindekkenstraat en Poel vallen weg, ze vonden geen helpende handen meer in de buurt door verhuis of overlijden van medewerkers. De parochie Zepperen heeft sinds 2009 ook geen eigen pastoor meer. Einde 2016 werden bij de grotere verenigingen kandidaten gevraagd om verantwoordelijkheid te dragen, omdat het veiligheidsprobleem (bewust of onbewust inrijden op groepen deelnemers op de openbare weg) een professionele aanpak vereiste. Een eigen parochieraad was door de federatieve organisatie verkleind tot een parochieteam van drie. Begin 2017 was het uitgaan dat jaar dus onzeker. Maar een jong processieteam nam de fakkel over, met verdere vernieuwing en succes.

Het hele dorp deed mee
Meer dan 150 dorpsgenoten ruilen voor de gelegenheid hun burgerpak voor dat van een heilige of een bijbels figuur. Op diverse plaatsen op het processieparcours worden door de buurtbewoners al even lang “rustaltaren” opgericht om de buurt te zegenen. Langs de volgweg plaatsen de mensen achter hun venster of in de opening van hun voordeur hun huisaltaartje met OLV-beeld, bloemen en kaarsen. Het groene van de tuin wordt samen met kleurrijke bloemen versnipperd en uitgestrooid voor de naderende stoet.

De plechtige optocht vroeger
Het oude scenario, situatie 2006:
De versierde straten en prachtige rustaltaren vertellen ons dat er feest is. De Heer wordt verwacht en Hij is welkom. De ruiters openen de feestelijke stoet waarin de Heer biddend en zingend door Zepperen wordt gedragen. De muzikanten ondersteunen de processie met marsklanken. De vendeliers brengen ons kleur en beweging.
De verschillende groepen beelden taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament uit, waaruit we lessen kunnen trekken voor ons dagelijks leven. Het Kruis, symbool van onsterfelijkheid en van verbondenheid van ons christenen met Christus opent de processie. Dan volgen de kleuters met de Boom des Levens.
Melchisedek was een koning die door Jahwe zelf als priester werd aangesteld. Hij was zowel priester als koning en alzo een voorafbeelding van Christus (de goddelijke priester-koning). Hij bood Abraham brood en wijn aan. Dit wordt hier uitgebeeld door de wan met brood en druiven.
Het eindeloos vertrouwen in Jahwe wordt uitgebeeld door het volgende tafereel: Jahwe vroeg aan Abraham zijn eigen zoon te offeren. Abraham gehoorzaamt en gaat met Isaak op pad om hem te offeren op de berg. Een engel weerhoudt hem het offer te volbrengen. Zoals Abraham zijn zoon Isaak offerde, offerde God zijn Zoon Jezus Christus.
Met het bloed van het Paaslam moesten de Israëlieten hun deurposten bestrijken om gespaard te blijven van allerlei straffen en ongehinderd uit Egypte te kunnen vertrekken naar het land van belofte, Kanaän. De herders trekken door de woestijn. Ons paaslam nu is Christus, die ons ook leidt naar het land van belofte, namelijk de hemel.
De groep Mozes met de Manna-rapers beeldt uit dat Jahwe zijn volk niet in de steek liet op hun lange tocht door de woestijn. Zoals de Israëlieten gesterkt werden door het manna, zo is de eucharistie het brood uit de hemel dat ons sterkt op onze tocht naar het eeuwige leven.
Nu volgen er enkele taferelen uit het Nieuwe Testament.
Het is feest te Kana. De genodigden brengen bloemen mee. Ook Maria en Jezus waren te gast op de bruiloft. Hier begint het openbaar leven van Jezus door zijn eerste teken: Jezus is God die water in wijn verandert. De gelijkenis vinden we hier bij Het Laatste Avondmaal waar Jezus wijn in zijn eigen bloed verandert.
Toen Jezus merkte hoe groot het mensenaantal was dat hem volgde om naar hem te luisteren, vroeg hij aan Filippus hoe hij al deze mensen te eten kon geven daar er slechts één jongen was met vijf broden en twee vissen… de broodvermenigvuldiging.
Zoals Jezus toen door een wonderteken duizenden mensen te eten gaf, zo voedt hij nu ons nog dagelijks met het brood van zijn lichaam tijdens de eucharistie.
De volgende groep beeldt de instelling van de eucharistie uit. Dit is de essentie van de ganse processie. Christus sprak: “Neem en eet, dit is mijn lichaam.” Hij vroeg ons dit verder te doen om kracht te putten om de lange, moeilijke levensweg waardig en goed ten einde te gaan.
De afbeeldingen van de 15 mysteries herinneren ons aan de 5 blijde, de 5 droevige en 5 glorievolle mysteries uit het leven van Christus en zijn moeder Maria. Het Rozenkransgebed dateert reeds uit de 11de-12de eeuw. In de middeleeuwen kreeg al het menselijke omtrent Jezus veel aandacht. Maria gaf ons Jezus. Zij wordt zalig geprezen omdat zij Gods droom op aarde hielp verwezenlijken: zij werd uiverkoren om Gods zoon ter wereld te brengen.
De vaandelzwaaiers van de Katholieke Landelijke Jeugd brengen met hun kleurrijke vlaggen beweging in de optocht.
De H. Genoveva, patrones van onze parochie, wordt samen met de H. Eutropia en de H. Bertilia vereerd als de Drie Gezusters, waarvan u hier de vaandels ziet. Genoveva was een Franse heilige, die rond 420 in Parijs werd geboren. Zij wordt voor vele ziektes aanbeden. Het schrijn toont een afbeelding alsook een reliek van haar.

De H. Remaclus was een bisschop die in Septimburias vertoefde. De jonge graaf Trudo uit het vroegere Sarchinium kwam bij hem om raad. Op aanraden van de bisschop schonk hij al zijn bezittingen aan de abdij te Metz. Trudo draagt een kerkje op de arm als gebruikelijk attribuut. Op het vaandel van de Remacluskring werd de bisschopsstaf afgebeeld. Daarna volgt de gastgroep van de aartsbroederschap Onze Lieve Vrouw van Loreto uit Vrijhern.
In een prachtige monstrans wordt het Heilig Sacrament van de Heer door het dorp gedragen. Voorop komt het Genovevakoor. Zo willen wij hem vereren en lofzingen. Teruggekeerd in de kerk wordt het Tantum ergo gezongen.

Genoveva staat lokaal bekend als één van de Heilige Drie Gezusters die gevierd worden op Pinkstermaandag in Zepperen, Rijkel en Brustem. Hoe oud deze verering en processie exact zijn, is niet geweten. We vermoeden dat bij de kerstening van Haspengouw in de late Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen de Germaanse religie van de Moedergodinnen vervangen werd door de verering van de Heilige Drie Gezusters Genoveva, Bertilia en Eutropia. Dat was een manier om het toen vreemde christendom makkelijker ingang te doen vinden bij de te bekeren bevolking. Genoveva moet alleszins één van de vroegste patroonheiligen van de streek zijn. In de ‘Vita’ of het levensverhaal van Sint-Trudo, grondlegger van Sint-Truiden, staat vermeld hoe omstreeks 650 de jonge Trudo raad ging vragen aan de bisschop Sint-Remaclus, die toen in Zepperen was. En Trudo ging daarna regelmatig op nachtelijke voettocht naar de kerk van Zepperen, toen al toegewijd aan Genoveva.

ZEPGenovevaputkapel1977REPWDLV

In elk van de dorpen hadden de “Gezusters” een put.
Hier die van Zepperen, bij de Sint-Vijvekapel, tot in 2016 onder een paardenkastanje, midden in het veld

Het leven van Genoveva
De heilige Genoveva van Parijs werd in 422 geboren in Nanterre. Dat ligt een twaalftal kilometer van Parijs. Twee heilige bisschoppen, Germanus van Auxerre en Lupus van Troyes, ontmoetten op hun weg naar Engeland de jonge Genoveva. Ze was de dochter van de Frankische oud-keurofficier Severus en Gerontia. Haar wijding kreeg ze van bisschop Villicus. De rijke maar onthecht levende Genoveva werd diacones en bestuurslid in de metropool. Zij wist de stad te behoeden voor een paniekerige exodus bij de invallen van de Hunnen in 451 en te redden van hongersnood. Voor een vrouw had zij abnormaal veel invloed, onder meer bij de koningen Childerik en zijn zoon Clovis. Ze stierf in 502. Haar feestdag valt op 3 januari. Waarschijnlijk brachten Franse missionarissen, zoals Remaclus van Aquitanië, haar verering naar onze streek.

Diverse taferelen uit haar leven zijn op een 16de-eeuwse muurschildering in de kerk van Zepperen afgebeeld: de jonge Genoveva zit met haar ouders aan tafel en krijgt van haar moeder een klap als ze naar de kerk wil gaan; haar moeder wordt blind als straf maar dochter Genoveva geneest haar met water uit een put; Genoveva krijgt bezoek van de bisschoppen; ze redt Parijs van de hongerdood door met schepen brood te gaan halen; ze wekt een verdronken jongeling tot leven; ze drijft duivels uit een kruik; ze gaat in het duister naar de kerk, maar de duivel doet haar kaars uitwaaien. Een engel steekt de kaars terug aan. Dit laatste verhaal gaf voer voor de klassieke voorstelling met engeltje en kaars, en duiveltje met blaasbalg. In latere tijden wordt Genoveva ook voorgesteld met spinrok of als herderinnetje.

Meer lezen in:
Leven in Oud Zepperen. Va kjoozestein tot kurrezoug, Remacluskring, Zepperen, 1999, p. 362-412, met uitvoerige bibliografie.
– Jacques DUBOIS en Laure BEAUMONT-MAILLET, Sainte Geneviève de Paris, (Saints de tous les temps, 1), Parijs, 1982.
– Michel ROUCHE, Clovis, Parijs, 1996, p. 470-491.
– Albert MANET, Symboliek in de muurschilderingen van de Sint-Genovevakerk te Zepperen, in: Sint-Truiden, een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden, 2002, p. 48-53, met bibliografie.
– Remacluskring Zepperen, Een Parijse dame met kaars en boek: de Sint-Genovevaprocessie Zepperen, in: Rombout NIJSSEN (red.), Limburg feest, Zutendaal: Heemkunde Limburg, 2010, p. 86-90.
– (Reinhilde PIETERS), in: Luc INDESTEEGE (red.), Limburg siert en viert. Volkscultuur in voortuintjes. Anno 2010, s.l.: Limburgs Volkskundig Genootschap, (2011), p. 18-19.
– Chris STEVENS, Heilige Zusters…, in: ’t Maendachboekje Sint-Truiden, nr. 63, 2014, p. 6-12.

Nuttige links
Sainte Geneviève de Paris
Genovevaprocessie Steenhuffel
Erfgoed Haspengouw

Parochie Zepperen
Versie 25 mei 2021

Genovevaparochie

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close