Lokaal bestuur Sint-Truiden

Stedelijke website : www.sint-truiden.be

Bevoegdheden schepenen 2019-2024 :

Burgemeester: Veerle Heeren (CD&V) (6jaar)
Algemene coördinatie; Integrale veiligheid; Veiligheidsdiensten; Strategische beleidsplanning; Intern en externe relaties; Communicatie en informatie; Mobiliteit; Digitalisering – smart city en Burgerlijke Stand.
1ste Schepen: Jelle Engelbosch (N-VA) (6jaar)
Ruimtelijke ordening en wonen; Monumentenbeheer; Stads en dorpskernvernieuwing; Inrichting publieke ruimte en stadsverfraaiing; Toegankelijkheid; Sociale huisvesting; Autonoom Gemeentebedrijf AGOST.
2de Schepen: Hilde Vautmans (Open VLD) (5jaar, Johan Mas neemt het jaar 2020 over))
Landbouw en Fruitteelt; Jeugdbeleid; Flankerend onderwijsbeleid; Kinderopvang en Opvoedingswinkel; Toerisme; Diversiteit en gelijke kansen; Feestelijkheden en Carnaval; Personeelsbeleid en organisatie- ontwikkeling, Bevolking, Citymarketing
3de Schepen: Ingrid Kempeneers (CD&V) (3jaar)
Openbare werken, nutsleidingen en riolering; Facility Management; Leefmilieu en natuur; Duurzaamheid en energie; Huisvuil; Intercommunales; Begraafplaatsen; Militaire zaken en vaderlandslievende verenigingen;  Dierenwelzijn
4de schepen: Jo Francois (N-VA) (6jaar)
Lokale economie; Infrastructurele ontwikkeling terreinen; Tewerkstelling; Juridische zaken en verzekeringen; Overheidsopdrachten; Kerkraden en Financiën
5de Schepen: Johan Mas (Open VLD)
Middenstand en handel; Vzw Trud’Or; Evenementenbeleid; Administratieve vereenvoudiging; Gebouweninfrastructuur; Internationale samenwerking en jumelages, Markten
6de Schepen: Jurgen Reniers (CD&V) (3jaar)
Sport en recreatieve planning; Lokaal gezondheidsbeleid; Bibliotheek; Kunstonderwijs; Cultuur; Roerend erfgoed en archief; Musea; Wijk- en dorpszaken; Senioren
7de Schepen: Pascy Monette (Open VLD) (6jaar)
Zorgbedrijf; Sociaal Huis; Maatschappelijke dienstverlening; Lokaal Sociaal Beleidsplan; Sociale Tewerkstelling; Ouderenzorgbeleid; Armoede

Voorzitter van de gemeenteraad is Bert Stippelmans (CD&V)
Algemeen directeur is Kathleen Bergoets
Financieel directeur is Luc Vandijck

Vanaf 2022 nemen over:
Nina Kvkvina (N-VA)
Johan Mas (Open-VL), start al in 2020
Stijn Vanoirbeek (CD&V)
P.S. alle drie dorpsgenoten in Zepperen.

 

Zie bestuursakkoord 2019-2024: 12-2018_StadSint-Truiden-beleidsnota_DEF

Gemeenschap

Situatie 21 juli 2021

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close