Lokaal bestuur Sint-Truiden

Stedelijke website : www.sint-truiden.be

Bevoegdheden schepenen 2019-2024 :

Burgemeester: Veerle Heeren (CD&V) (6jaar)
Algemene coördinatie; Integrale veiligheid; Veiligheidsdiensten; Strategische beleidsplanning; Intern en externe relaties; Communicatie en informatie; Mobiliteit; Digitalisering – smart city en Burgerlijke Stand.
1ste Schepen: Jelle Engelbosch (N-VA) (6jaar)
Ruimtelijke ordening en wonen; Monumentenbeheer; Stads en dorpskernvernieuwing; Inrichting publieke ruimte en stadsverfraaiing; Toegankelijkheid; Sociale huisvesting; Autonoom Gemeentebedrijf AGOST.
2de Schepen: Hilde Vautmans (Open VLD) (5jaar, Johan Mas neemt het jaar 2020 over))
Landbouw en Fruitteelt; Jeugdbeleid; Flankerend onderwijsbeleid; KInderopvang en Opvoedingswinkel; Toerisme; Diversiteit en gelijke kansen; Noord-Zuid Integratie; Gebouw infrastructuur; Feestelijkheden en Carnaval; Personeelsbeleid en organisatie- ontwikkeling en Bevolking.
3de Schepen: Ingrid Kempeneers (CD&V) (3jaar)
Openbare werken, nutsleidingen en riolering; Facility Management; Leefmilieu en natuur; Duurzaamheid en energie; Huisvuil; Intercommunales; Begraafplaatsen; Militaire zaken en vaderlandslievende verenigingen en Dierenwelzijn
4de schepen: Jo Francois (N-VA) (6jaar)
Lokale economie; Infrastructurele ontwikkeling terreinen; Tewerkstelling; Juridische zaken en verzekeringen; Overheidsopdrachten; Kerkraden en Financiën
5de Schepen: Jos Pierard (Open VLD) (2jaar, Johan Mas volgt op in 2021)
Middenstand en handel; Vzw Trud’Or; Evenementenbeleid; Citymarketing; Administratieve vereenvoudiging; Internationale samenwerking en jumelages en Markten.
6de Schepen: Jurgen Reniers (CD&V) (3jaar)
Sport en recreatieve planning; Lokaal gezondheidsbeleid; Bibliotheek; Kunstonderwijs; Cultuur; Erfgoed en archief; Musea; Wijk- en dorpszaken en Senioren.
7de Schepen: Pascy Monette (Open VLD) (6jaar)
Zorgbedrijf; Sociaal Huis; Maatschappelijke dienstverlening; Lokaal Sociaal Beleidsplan; Sociale Tewerkstelling; Ouderenzorgbeleid en Armoede.

Voorzitter van de gemeenteraad is Bert Stippelmans (CD&V)

Vanaf 2022 nemen over:
Nina Kvkvina (N-VA)
Johan Mas (Open-VL), start al in 2020
Stijn Vanoirbeek (CD&V)
P.S. alle drie dorpsgenoten in Zepperen.

 

Zie bestuursakkoord 2019-2024: 12-2018_StadSint-Truiden-beleidsnota_DEF

Gemeenschap

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close