Boeken en artikels over Zepperen

Geschreven over Zepperen,
chronologisch gerangschikt
op jaar van uitgave

Joannes MANTELIUS, Historiae Lossensis libri decem, Luik, 1717, p. 219.

(DE SAUMERY), Les Delices du païs de Liége ou description geographique, topographique en chorographique des monumens sacrés et profanes de cet évèché-principauté et de ses limites, dl. 4, Luik, 1744, p. 235.

Léon de HERCKENRODE, Collection des tombes, épitaphes et blasons recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye, Gent, 1845, p. 757.

François DRIESEN, Rapport sur l’état des monuments et objets d’art dans la province de Limbourg, in : Bulletin de la Société scientifique et littéraire de Limbourg, jg. 5, 1861, p. 218.

Jean Henri Paul ULENS, Notice sur la commune de Zepperen ou Sepperen, et sur son église monumentale, in : Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, jg. 1, 1863, p. 97-103. Zie Geschiedenis van Zepperen volgens Ulens.

August KEMPENEERS, La maison des Bogards à Zepperen et la chapelle de Natenbampt sous Brusthem, in : Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, jg. 2, 1865, p. 105-125.

LAMBRECHTS, Bedevaart naar de drie Gezusters. Bertilia, Eutropia en Genoveva, Hasselt, 1874, p. 32 p.

Herman JAMINE en de CORSWAREM, Projet de cession à l’Etat d’objets d’antiquité appartenant à l’église de Zepperen, in : Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, jg. 15, 1881, p. XVIII-XIX.

Polydore DANIELS, Sinte Genoveva van Zepperen, in : ’t Daghet in den Oosten, jg. 2, 1886, p. 116.

Joseph DARIS, Notice sur Zepperen, in : Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, dl. 13, Luik, 1887, p. 47-137. Zie Geschiedenis van Zepperen volgens Daris.

Secours contre incendie, in : Rapport sur l’administration et la situation des affaires de la ville de Saint-Trond. Exercise 1890-1891, Sint-Truiden, p. 20.

Eglise de Zepperen, in : Bulletin des Commissions royales d’art et d’archéologie, jg. 37, 1898, p. 423-426.

Polydore DANIELS, Rapport adressé à M. le Gouverneur de la province du Limbourg, in : Bulletin des Commissions royales d’art et d’archéologie, jg. 39, 1900, p. 215-220.

Vita Trudonis confessoris hasbaniensis auctore Donato, in : Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum Rerum Merovingicarum, dl. 6, Hannover-Leipzig, 1913, p. 204-238, 273-298.

Jules FRERE, De Drie Gezusters, in : Limburgsche Volkskunde, 2de reeks, Hasselt, 1928, p. 17-18 en 52-56.

Henri VAN DEN BERCH (uitg. Léon DE NAVEAU de MARTEAU en Arnold POULLET), Receuil d’épitaphes de Henri van den Berch, héraut d’armes Liége-Looz de 1640 à 1666, 2, Luik: Société des bibliophiles liégeois, 1928, p. 289-291.

Zepperen (Limbourg). Eglise. Peintures murales. Peinture du retable, in : Bulletin des Commissions royales d’art et d’archéologie, jg. 72, 1933, p. 139-140.

Alfons en Jean PAQUAY, Sint-Trudo’s leven en vereering, Tongeren, 1933.

Zepperen. Oude muurschilderingen, in : Limburg, jg. 16, 1934, p. 71.

Hubert LEYNEN, De schilderschat van Zepperen, in : Het Belang van Limburg, 6/8 april 1934.

O. PETITJEAN, De monumentale kerk van Zepperen. Frescoschilderingen uit de XVe eeuw, in : Tijdschrift van de Touring Club van België, jg. 42, 1936, p. 325-331.

Guillaume SIMENON, Visitationes archidiaconales Archidiaconatus Hasbaniae in Dioecesi Leodiensi ab anno 1613 ad annum 1763, Luik, 1939, dl. 2, p. 822-826.

Hubert VAN DE WEERD, De eeredienst der drie gezusters, in : Verzamelde Opstellen, jg. 14, 1938, p. 291-321.

Achille THIJS, Quelques mots sur Zepperen et ses panneaux d’un maître inconnu, in : Tijdschrift van de Touring Club van België, jg. 44, 1938, p. 356-358.

Eliane NOBELS, Zepperen, (onderwijzerseindwerk in handschrift) Zepperen, 1939.

Mathieu BUSSELS, De geschiedenis van de kunst in Limburgs Haspengouw, in : Limburgs Haspengouw, Tongeren, 1951, p. 45, 81, 91, 127, 167-168, 219, 269, 280.

Jules MARCHAL, Toponymie van Hoepertingen, Berlingen en Zepperen, doctoraatsverhandeling K.U. Leuven, 1952.

A.H. VANDIJCK, Varia uit Zepperen (15de eeuw), in : Limburg, jg. 38, 1959, p. 120-122.

Achille THIJS, Zepperen, in : …Ende dat quartier Niefport, (Doorheen het aloude Sint-Truiden, 10), Sint-Truiden, 1964, p. 26-29.

HESBANIUS (Clemens Willy Wintmolders), De kapel van “Natenbampt”, in : Hemelvaart, jg. 44, 1966, nr. 3, p. 9-12.

Achille THIJS, Ontdek Zepperen in het vernieuwde streektoerisme, in : Het Belang van Limburg, 29 april 1969.

Marcel HAVERALS, Het Sint-Hiëronymus veld en de congregatie van Zepperen (1425-1560). Een bijdrage tot de kennis van de verhouding Begarden -Tertianen in het bisdom Luik, licentiaatsverhandeling K.U. Leuven, 1969.

Guido VAES, Synchronische en historische studie van het foneemsysteem van het Zeppers, licentiaatsverhandeling K.U. Leuven, 1972.

Willem DRIESEN, De Genovevaput van Zepperen, in : Limburg, jg. 52, 1973, p. 35-36.

Willem DRIESEN en Clemens WINTMOLDERS, De Sint-Genovevakerk te Zepperen, (gestencild) Zepperen, 1975.

Clemens Guido DE DIJN, Kunst en Oudheden in Limburg. Monumentenroutes 1975, Hasselt, 1975.

Willem DRIESEN en Marlies BEX, Zepperen 1850-1950. Een evokatie van onze gemeente tijdens de periode 1850-1950 door beeld, gedicht en opstel, (met gedichten van koster A. VAES), Zepperen, 1976.

Het orgelbezit in de provincie Limburg, (Kunst & Oudheden in Limburg, 16), Sint-Truiden, 1976, p. 248.

J. BROUWERS, Problemen rond een grafsteen van Zepperen, in : Limburg, jg. 56, 1977, p. 89-95.

Een keuze uit het kerkelijk kunstbezit van de parochies van Groot-Sint-Truiden, (Kunst & Oudheden in Limburg, 19), Sint-Truiden, 1977.

Benoit GEUKENS, Zepperen (Limbourg). Eglise sainte-Geneviève, in : Dictionnaire des églises, Vc. Belgique. Luxembourg, Parijs, s.a., p. 133-134.

Benoit GEUKENS, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Sint-Truiden, Brussel-Sint-Truiden, 1977, p. 75-78.

Kijk op kunst. Schilderijen onderzocht met natuurwetenschappelijke methoden, (Kunst & Oudheden in Limburg, 21), Sint-Truiden, 1979, p. 35-38.

Erik HOUTMAN, Zepperen, in : Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, 1. Vlaanderen, s.l., 1980, p. 1281-1282.

Willem DRIESEN, De landelijke vakwerkbouw in het Vochtig-Haspengouwse kerkdorp Zepperen. Constructie, typologie en configuratie, licentiaatsverhandeling K.U. Leuven, 1980.

Patricia VANSUMMEREN, De Limburgse bedevaartvaantjes. Een kunsthistorische en volkskundige bijdrage, licentiaatsverhandeling K.U. Leuven, 1981, p. 201-207.

K. PULINCKX, Monumentale kalvaries en triomfkruisen in Limburg, s.l., s.a., p. 129.

Frieda SCHLUSMANS e.a., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, Deel 6n 2 : Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt, Gent, 1981, p. 945-962.

Willem DRIESEN, Genoveva Zepperen. Didactisch vouwblad, s.l., s.a.

Guido BEX, Zepperen restaureerde zelf zijn torenuurwerk. Tentoonstelling tijdens de paasdagen, in : Het Nieuwsblad, editie Limburg, 3 en 4 april 1982.

Christine VANTHILLO, Muurschilderingen in Limburgse kerken en abdijen. Catalogus, Sint-Truiden, 1983, nr. 9-11.

Els HERMANS, Limburg. Iconografie. Prenten gedrukt voor 1900, Hasselt : Antiquariaat H. Van Veldeke, s.a., p. 153.

Marleen VAN ROMPAY-DANIELS, De wandschilderingen van de Genovevakerk te Zepperen (Belgisch Limburg), met bijzondere aandacht voor de Genovevacyclus, verhandeling Universiteit Leiden, 1983.

Marlies BEX en Willem DRIESEN, Groetjes uit Zepperen !, Zepperen, 1983.

Clemens Guido DE DIJN, Beveiliging en presentatie van kunstbezit in dorp- en stadskerken : een inhoudelijke opgave, (fotokopie) Sint-Truiden, 1984, p. 3.

P. DE PUE, Het oud-dominicanenklooster te Tongeren 1634-1796, Gent, 1985, p. 32, 48 en 70.

J. DE GRAUWE, Historia Cartusiana Belgica, (Analecta Cartusiana, 51), Salzburg, 1985, p. 269.

Walthère Damery 1614-1678, tentoonstellingscatalogus Alden Biesen, Leuven, 1987, p. 34-40.

Christine VAN GERWEN, St. Nicolaas in de Nederlanden. Patroon van kerk, stad en ambacht, Valkenswaard, 1988, p. 29 en 66.

Jozef SCHOOFS, Jeugdherinneringen van Meester Schoofs, Zepperen, Remacluskring, 1988.

J. HENDRICK, La peinture au Pays de Liège XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Luik, 1988, p. 117-122.

Clemens Guido DE DIJN, Zepperen, Sint-Genovevakerk, in : Basilica Concerten. Festival van Vlaanderen. Limburg, Programma 1989, s.l., 1989, p. 46.

Mark LAENEN, Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk. Gids, Brussel : Ludion, 1989, p. 76 en 87.

Willem DRIESEN, Het oud kerkhof van Zepperen. Inventaris van de graftekens, 1983, (fotokopie) Zepperen Remacluskring, 1990.

Beeldsnijkunst. Laat-gotische beeldsnijkunst uit Limburg en Grensland, Sint-Truiden, 1990.

Jos LACROIX, Grote restauratiewerken aan Zepperse muurschilderijen. Een werk van lange adem, in : Het Volk, regionaal Limburg, 13 juni 1991.

Jos LACROIX, Unieke middeleeuwse kunst. Zepperen restaureert muurschilderingen, in : Het Volk, regionaal Limburg, 4 september 1991.

Sint-Genoveva Zepperen. Gids van de Sint-Genovevakerk te Zepperen, Kerkfabrieksraad en Remacluskring, Zepperen, 1991.

Willem DRIESEN, Hilde HENDRICX, Eddy ROGGEN en Clemens WINTMOLDERS, Zepperen kapittel- en kloosterdorp, (Wandelingen in Sint-Truiden, 3), Sint-Truiden, 1992.

Willem DRIESEN, Bulletin des Commissions Royales d’Art et d’Archeologie (Brussel 1862-1942), (Limburgse referenties, 1), Hasselt : Provincie Limburg, 1992, p. 138-140.

Christine VANTHILLO en Bernard DELMOTTE, De muurschilderingen van de Sint-Genovevakerk te Zepperen, in : M & L, jg. 12, 1993, nr.3, p. 40-62.

Zepperen. Kapitteldorp, Sint-Genovevakerk en laatgotische muurschilderingen, Zepperen : Remacluskring, 1993.

Willem DRIESEN, Sint-Truiden, klooster te Zepperen, in : Met Le Loup op reis. Limburg door een 18de-eeuwse bril bekeken, (tentoonstellingscatalogus nr. 16), Hasselt : Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 1993, p. 83.

Zepperen in Twee Grote Oorlogen, Zepperen : Remacluskring, 1994.

Adinda VAN PRAET, Bijnaamgeving op de scholen van Alken en Zepperen, licentiaatsverhandeling K.U. Leuven, 1994.

Zepperen, in : Groot Sint-Truiden 100 jaar in beeld, Sint-Truiden : Geschied- en Heemkundige Kring Groot Sint-Truiden, 1996, niet gepagineerd, 16 pag.

Karel VERHELST m.m.v. Raf VAN LAERE, Zepperen, in : De Eerste Wereldoorlog in Limburg. Verslagen, (Limburgse Documenten, 1.8), dl. 2, Hasselt : Provincie Limburg, 1997, p. 999-1003.

Sint-Genoveva Zepperen. Gids van de Sint-Genovevakerk te Zepperen, Kerkfabrieksraad en Remacluskring, 2de uitgave en verdere, Zepperen, 1997.

Tineke BEX, Da’s toch kinderspel. Analyse van kinderspelletjes en kinderliedjes in tien basisscholen van Sint-Truiden anno 1997, licentiaatsverhandeling K.U. Leuven, 1998.

Willem DRIESEN, Streek en stad, van verscheidenheid naar concentratie, in : Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, (tentoonstellingscataloog), Sint-Truiden : vzw Sint-Truiden 1300, 1998, p. 110-174.

Leven in Oud Zepperen. Va kjoozestein tot kurrezoug, Zepperen : Remacluskring, 1999.

Iris APPELTANS, Een morfologische en typologische studie van Zepperen, scriptie stedelijke ecologie, PHL Departement architectuur, Diepenbeek, 1999.

Norbert STAS (red.) en Willem DRIESEN, Dorpen. Van Aalst tot Zepperen, in : Sint-Truiden 2000. Een stad die altijd bruist, Hasselt : Concentra, 2000, p. 40-41.

Willem DRIESEN (Remacluskring Zepperen), Van “vluggen” tot burgerdemocraten. Geschiedenis van de Liberale Partij in Zepperen, in : VLD Zepperen 1951-2001, Zepperen : bestuur VLD-Zepperen, 2001, p. 4-21.

Albert MANET, Symboliek in de muurschilderingen van de Sint-Genovevakerk te Zepperen, in : Sint-Truiden, een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag, Stadsbestuur Sint-Truiden, 2002, p. 48-53.

Jos LACROIX, In de picture: Zepperen, Zepperen en Sint-Truiden: het verhaal van de kip en het ei, Dertien eeuwen later… opnieuw een Truienaar in Zepperen, in: De Stadsgazet, jg. 3, nr. 4, december 2002, p. 8-11.

Chris DE MAEGD, Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 1: Gingelom, Halen, Herk-De-Stad, Nieuwerkerken en Sint-Truiden, (M&L Cahier, 8), Brussel, 2003, p. 134-136, p. 213-215.

Voorsmaakje van de Zeppersen Diksjoneir. Het Groot Zeppers Alfabetisch Woordenboek, brochure, Remacluskring Zepperen, 2004.

Albert MANET, Twee Franse altaren in de Sint-Genovevakerk van Zepperen, in : Sint-Truiden, grenzeloos monumentaal! Import-export, Open Monumentendag, Stadsbestuur Sint-Truiden, 2006, p. 28-39.

Rolf HACKENG, Het middeleeuwse grondbezit van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht in de regio Maas-Rijn, (Publicaties van het Regionaal Historisch Centrum Limburg, 1), Maastricht, 2006, p. 420-428 e.a.

Freddy VANDENBROUCKE, Augustus 1914, Appendix 3: Zepperen, strijdtoneel der cavaleristen, in: Shrapnel, 1ste kwartaal 2009, p. 14-15.

Zepperen, in: Pierre DIRIKEN, Geogids Sint-Truiden rondom, (Toeristisch-recreatieve atlas van Vlaanderen. Haspengouw), Kortessem: Georeto, 2009, p. 6-24, zonder bronvermelding.

Remacluskring Zepperen, Een Parijse dame met kaars en boek: de Sint-Genovevaprocessie Zepperen, in: Rombout NIJSSEN (red.), Limburg feest, Zutendaal: Heemkunde Limburg, 2010, p. 86-90.

Jozef SMEESTERS, De Ouwerxhoeve of het rentmeestershuis van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht, in: Langs Molenbeek en Melsterbeek in Sint-Truiden. De vier elementen, Stadsbestuur Sint-Truiden, 2010, p. 46-51 en p. 63.

(Reinhilde PIETERS), in: Luc INDESTEEGE (red.), Limburg siert en viert. Volkscultuur in voortuintjes. Anno 2010, s.l.: Limburgs Volkskundig Genootschap, (2011), p. 18-19.

Willem DRIESEN en Kamiel STEVAUX, Wie was wie in Sint-Truiden? Bijdrage tot een biografisch woordenboek, Sint-Truiden: Stedelijke Openbare Bibliotheek. Trudonensia, 2011, passim.

Anita KEMPENEERS, Zepperen, in: Vergeet je wortels niet. Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense dorpen en stadswijken, Sint-Truiden: Erfgoedcel, 2012, p. 136-141 en 144.

Pierre DIRIKEN, Religieus erfgoed in Haspengouw, (Georeto’s Haspengouw Monografieën), Kortessem: Georeto, 2012, p. 125, 150-151.

Willem DRIESEN – REMACLUSKRING, Sint-Genovevakerk en omgeving in Zepperen, in: Het beste van 25 jaar Open Monumentendag Sint-Truiden, Stadsbestuur Sint-Truiden, 2013, p. 60-65.

Zeppersen Diksjenèjr. Groot woordenboek van het dialect van Zepperen, Zepperen: Remacluskring 2014, 797 p. + inlegvel met klankenoverzicht + geluidcd met dialectopnamen.

Pierre DIRIKEN, Het Haspengouws kerkenlandschap, (Georeto’s Haspengouw Monografieën), Kortessem: Georeto, 2015, p. 95-100.

Pierre DIRIKEN, Een kijk op het verleden van Haspengouw, (Georeto’s Haspengouw Monografieën), Kortessem: Georeto, 2017, cover + p. 36-37.

Willem DRIESEN, ‘Rentmeestershuis’ te Zepperen (Sint-Truiden). Beheersplan onroerend erfgoed, digitaal rapport, Sint-Truiden: eigen beheer, 2018, 61 p.

Zie :
Geschiedenis van Zepperen volgens Daris
Geschiedenis van Zepperen volgens Ulens

Remacluskring Zepperen
versie 14 juli 2020
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close