Zepperen Samen

fb-logoActief sinds 2011 op Facebook !
www.facebook.com/zepperensamen

Zepperen Samen

Zepperen Samen wil verenigingen en individuele talenten samenbrengen
om het netwerk binnen Zepperen te versterken, een activiteitenkalender te onderhouden en onderling informatie uit te wisselen. De oprichting in vzw-vorm in de loop van 2020 kent vertraging omwille van de Corona-crisis.
E-mail: zepperensamen@telenet.be

BannerZepperenSamen2

Vergaderlokalen:

– Parochiezaal De Drie Gezusters (°1868, renovatie 1997), Zepperen-Dorp 8a. Huren via de site http://www.zaal3gezusters.be, info via e-mail info@zaal3gezusters.be. NIET meer in gebruik door de opening van het nieuwe stedelijke Ontmoetingcentrum DE VEVA in de gerenoveerde vroegere gemeentelijke jongensschool Eynestraat 79-81. http://www.deveva.be
– Basisschool ’t Blavierke (°2010), Ellen Berden, Stokstraat 1, 011-71 90 00, basisschool@hetblavierke.be, 7,50 € tot juli 2011. De eetzaal is niet te huur
– Pastorie (°1779), Sint-Genovevaplein 21, 011-68 31 40. Richard Knapen. Voor bestuursvergaderingen

Zie ook Taverne Haspengouw , De Jachthoorn en De Roosbeekhoeve.

Verslagen

(in 2016, 2017, 2018 en 2019 ging het overleg van Zepperen Samen over het nieuwe ontmoetingscentrum in nieuwbouw/renovatie op de Eynestraatsite (vroegere gemeentelijke jongensschool). In 2020 werd de omvorming naar vzw voorbereid)

* Verslag Zepperen Samen, vergadering 9 (zondag 15 november 2015), De Waterkuil, 19 u.
Aanwezig: Georges Vanoirbeek (zaal De 3 Gezusters), Ria Martens (Vrouw & Maatschappij ST), Dirk Keunen, Peter Roggen, Kristof Duchateau, Dirk De Maeseneer en Bernard Bedert (Haspengouw 16), Ludo Vanorbeek (Kickerclub, motorclub), Gerda Neven en Nicole Knapen (Ziekenzorg en Dorpsrestaurant), Maarten Persoons (KLJ-leiding), Herbert Luyck (Oudervereniging Blavierke en KLJ), René Roebben en Rosette Bex (Zepperse Toneelvrienden), Marc Appeltans (Landelijke Gilde), Guy Fabry (Kerkfabriek, Remacluskring), Jos Lacroix (OKRA en Ziekenzorg), Marijke Schoenaerts (Genovevakoor en oudstrijders), Polly Fabry en Ingrid Mellemans (KVLV), Willem Driesen (Zepperen Samen, verslag).
Verontschuldigd: Johan Mas (VV Zepperen-Brustem), Dimitri Punie (Ziekenzorg), Jo America (ZDW!), Marleen Thijs (Buurtcomité d’Oye), Liliane Pullinx (Toneelvrienden).
Het enige onderwerp vanavond is het nieuwe Ontmoetingscentrum op de Eynestraatsite. Na twee door STEBO geleide vergaderingen op 20 januari en 10 februari in zaal De Jachthoorn om de wensen van de verenigingen te kennen waren er twee stuurgroepvergaderingen in de schepenzaal van het administratief centrum op 23 september en 28 oktober. Na een hoorzitting met de buren op de Eynestraat zelf op 6 augustus was er op 9 november een presentatiemoment in zaal De Jachthoorn met zowel buren als verenigingen. Een crisismoment: sommige buren hadden een groot probleem met parkeren langs de straat en lieten dat grimmig blijken. De zaal reageerde beleefd, maar te lauw. De burgemeester zette het project, gestart op 29 mei door het architectenbureau a2o uit Hasselt, meteen on hold. De spoedvergadering van vanavond moet tonen dat de gezamenlijke verenigingen vastberaden achter het mooie, unieke project staan. Voor het parkeren worden onderhandelingen gestart met de supermarkt ECAM als buur en als noodparking uitgekeken naar het vroegere terrein Hayen, tegenoverliggend. Kunnen er op het speelpleintje nog enkele parkeerplaatsen bijkomen?
Een brief, voorbereid door Ria, wordt besproken, licht aangepast en ondertekend door de aanwezigen namens de verenigingen. Deze zal persoonlijk zo spoedig mogelijk afgegeven worden aan de burgemeester door een delegatie met als kandidaten René, Guy, Marijke, Dirk, Marc, Jos, Patrick en Willem.
Georges Vanoirbeek stelt voor om het beheer van de zaal De 3 Gezusters en het nieuwe Ontmoetingscentrum door één zelfde vzw te laten doen. Zo’n beheer is een grote uitdaging: naast de exploitatiekosten (verwarming, verlichting, onderhoud…), moeten er ook investeringen gebeuren. Deze laatste zijn voor de eigenaar. Bovendien moet er een ‘witte raaf’ gevonden worden die als een all-round superman tegelijk klusser, poetser, bewaker, controleur, bemiddelaar en promotor is.
Bij het overleg tussen stuurgroep en architectebureau is ver tegemoet gekomen aan de wensen van de vereniging, vb. het vaste podium met backstage eronder en een stenen binnenplein voor de spiegeltent.
De architecten presenteerden een juweeltje van een ontmoetingscentrum met respect voor het oude. Blikvangers zijn de glazen polyvalente zaal, de uitbouw van het KLJ-lokaal vanonder het vroegere afdak, de luifel als toegangsaccent vanop de straat en de kleine glazen uitbouw aan het oude gemeentehuis. Jammer dat het balorig gedrag van enkelen vorige maandag een open debat doorkruiste.
Ria stelt voor een wedstrijd te organiseren voor de creatieve keuze van een naam voor de nieuwe zaal.
Verdere kritische vragen van buren worden beleefd en ter zake beantwoord. Er zijn onafhankelijk van ons initiatief al diverse bezorgde, gedreven berichten gestuurd naar de burgemeester om te pleiten voor het nieuwe centrum.
De KLJ-werking zal verzoend worden met een moderne uitbating van de zaal. Taak voor de beheerraad. De kinderen waren immers de hoofdgebruikers van deze site.
Voor een goede werking van het ontmoetingscentrum zal een financiële buffer nodig zijn. Dat vraagt een gezamenlijk evenement of ‘teerfeest’ om fondsen te werven, naast sponsoring.
Voor het beheer worden nu modellen van statuten en beheersovereenkomsten gemeentebestuur-vzw bestudeerd.

Het besluit is dat we als verenigingen aan dezelfde koord trekken om de toekomst van het verenigingsleven inzake huisvesting veilig te stellen. We gaan bij onze burgemeester pleiten voor de doorstart van het dossier. De grote volumes en het materiaalgebruik liggen vast voor de bouwvergunning. Kleinere ingrepen in het interieur kunnen nog besproken worden, vb. compartimenteren zaal bij klein gebruik.
Dank aan Guido en Ria Bex-Martens voor de gastvrijheid.
Hou uw e-mail, de activiteitenkalender (www.zepperen.be) en de FB-pagina (http://www.facebook.be/zepperensamen) in het oog!

* Verslag Zepperen Samen, vergadering 8 (donderdag 25 september 2014), Taverne Haspengouw, 20 u.
Aanwezig: Ria Martens (Vrouw & Maatschappij ST), Marleen Van Dijck (directie Sint-Aloysius SOLV), Johan Mas (Vrienden van de KLJ en toekomstig schepen), Jurgen Creten (Buurtcomité WIJKO), Jo America (Zepperen Danst Weer!), Dirk Keunen en Bernard Bedert (Haspengouw 16), Gerda Neven (Ziekenzorg en Dorpsrestaurant), Daan Froyen, Frederik Houbrechts, Alexander Bedert, Wouter Grossiels, Anke Vanandroye en Evi Neven (KLJ-leiding), René en Georges Roebben (Zepperse Toneelvrienden), Marc Appeltans en Alphonse Bijloos (Landelijke Gilde), Marleen Thijs (Buurtcomité d’Oye en gemeenteraadslid), Richard Knapen (Kerkfabriek, parochieteam, Remacluskring), Jos Lacroix (OKRA), Jean-Pierre Bex (vzw. De Drie Gezusters parochiezaal), Marijke Schoenaerts (Genovevakoor en oudstrijders), Willem Driesen (verslag).
Verontschuldigd: Georges Vanoirbeek.
Johan Mas meldt dat Veerle Heeren als burgemeester zich 100% engageert om de grootste deelgemeente haar gemeenschapsvoorziening terug te geven. Mocht blijken dat de grondschotel van de site Eynestraat (oud gemeentehuis met oude gemeentelijke jongensschool, 38 aren) te klein is om privatisering voor woningbouw en gemeenschapsruimten te combineren dan wil ze vanuit het stadsbestuur voluit gaan voor investering in gemeenschapslokalen, pleintje, tuin met boom en polyvalente zaal, met behoud van delen van de gebouwen uit 1929 als verwijzing naar de historiek van de plek.
Op dit ogenblik zijn er vier ‘hotspots’ voor ontmoeting in Zepperen: Kasteelstraat-Stokstraat voor onderwijs, Sint-Genovevaplein met kerk, pastorie en zaal De Drie gezusters voor parochiale activiteit, Sportpleinstraat voor voetbal en andere sport, Eynestraat voor jeugd, jeepclub en evenementen. De drie eerste locaties zijn geen alternatief voor de Eynestraat. Hoewel in 1982 gebouwd als gemeenschapshuis is het gebruik van de voetbalkantine nu vernauwd tot voetbal. De zaal De Drie Gezusters staat op grond van Bisdom Hasselt. De scholen kampen zelf met lokalengebrek. De Eynestraat is dus dé kans om de 24 verenigingen van Zepperen voor lange jaren onderdak te geven. Het is logisch dat de huidige gebruikers een vaste stek kunnen huren en dat de andere verenigingen zelf een slim en efficiënt medegebruik onder beheer van een vzw. organiseren. De rol van straatcomités ligt uiteraard bij hun buurt, maar alles is momenteel open voor overleg.
De Burgemeester vraagt aan de verenigingen om alvast via Zepperen Samen een realistische inschatting te bezorgen van vergaderruimte (lokaal), bergruimte (kelder, zolder, kast, …), evenementenruimte (polyvalent lokaal). Met motivatie. Dringend want de zaak moet vooruit gaan! Dank aan Ziekenzorg, KLJ, Haspengouw 16, KVLV en d’Oye die al reageerden. Bijvoorbeeld voor een keuken moet warme zone (6m x 4m), koude zone (4m x 4m) en afwas (2m x 4m) apart worden voorzien. Voor de toegang best met badgesysteem ipv. met sleutels werken. Een geschikte polyvalente zaal moet tussen de 400 en 600 m2 zijn.
Het dorpsrestaurant Zeppere tegoar gaat van start! Voor iedereen toegankelijk en vooral gericht op ontmoeting. Proficiat Gerda en Nicole. In de parochiezaal elke dinsdag vanaf 18 november tussen 11u30 en 15u. Catering door ‘Den Teluur’ Sint-Truiden met steun van stadsbestuur en OCMW. Prijs 6 €, drank wellicht 1,80 €. Vrijwilligers zijn welkom, vergadering nu dinsdag 30 september om 20u in de pastorie, tel. Gerda 0495-90 59 57, Nicole 0497-48 41 90. Er komen twee shifts tussen 10u en 17u om frigo’s te vullen, tafels te dekken, buffet te beheren en af te wassen. Menu: zie http://www.denteluur.be, reserveren: 0471-48 87 33. Opgelet: er is een kennismakingsetentje gepland op zaterdag 15 november 2014 om 19u in de parochiezaal. Viergangenmenu aan 15 €. Warm aanbevolen, laat ons dit verdienstelijke initiatief een flink startkapitaal bezorgen.
Nieuws van de verenigingen:
– Café ’t Dorp gaat opnieuw open als tapasbar ‘De Genieterij’. Haacht-concessie nog tot 2016.
– Er zijn 30 straten in Zepperen om folders te bedelen en 1350 bussen. Prijs 85 euro.
– Leon Moors, Stippelstraat 2, heeft een heus fietsmuseum.
– Pitslampentocht Landelijke Gilde ism. ’t Blavierke op 17 oktober.
– Remacluskring heeft zijn dialectwoordenboek af. Presentatie op 20 december. Hou je brievenbus in het oog. Dank aan de sponsors. Voordelige voorintekenprijs.
– Een tip voor samenwerking: systeem van getrapt e-mailen via enkele verenigingsadressen naar al hun leden.
– Voor de parochiezaal werd een veilig hek gezet.
– Er komt zeer waarschijnlijk een mega-spiegeltent voor de volgende editie van Zepperen Danst Weer!
– Sint-Aloysius viert in 2015 zijn 110de verjaardag in Zepperen.
– De stoelenactie van KLJ en de Kermis-BBQ waren geslaagd. Er loopt nu een ‘jappel’actie, zie FB! Dit weekend startactiviteit.
– De twee rommelmarkten konden opnieuw genieten van mooi weer en grote opkomst. D’Oye beperkt bewust de omvang.
– Genovevakoor treedt op in Valmeer.
– De Monumentenwacht gebruikt onze kerktoren om te oefenen, vb. morgen met Miss België.
– Marijke kon via het stadsbestuur de vlag van de Oudstrijders deskundig laten restaureren. Wij wensen spoedig herstel aan vlaggendrager Albert Arnauts, nu opgevolgd door Georges Roebben.
Volgende vergadering: donderdag 9 april 2015 om 20 uur in Taverne Haspengouw. Mogelijk eerder met een werkgroep rond de site Eynestraat. Daarbuiten: hou uw e-mail, de activiteitenkalender (www.zepperen.be) en de FB-pagina (http://www.facebook.be/zepperensamen) in het oog!
P.S. Er zijn nog enkele welkomfolders met steegjestocht gratis verkrijgbaar voor uw nieuwe buren, gewoon mailen naar zepperensamen@scarlet.be

* Verslag vergadering (7) met stadsbestuur dinsdag 13 mei 2014, zaal De Drie Gezusters, 20 u.Aanwezig: Veerle Heeren (burgemeester), Bert Stippelmans (schepen gebouwen), Georges Vanoirbeek (moderator, vzw Drie Gezusters), Jean-Pierre Bex (gastheer zaal Drie Gezusters).
Edmond Hermans (Gepensioneerden), Paul Antheunis (Moestuinen, zaal Drie Gezusters), Dirk Keunen, Bernard Bedert en Kristof Duchateau (Haspengouw 16), Gerda Neven en Nicole Knapen (Ziekenzorg en Volksrestaurant), Berten Tits, Evi Neven, Anke Vanandroye, Cédric Mellemans, Frederik Houbrechts, Cédric Debord, Liesbeth Vandormael, Martijn Persoons en Niels Brans (KLJ-leiding), Dimitri Punie (Ziekenzorg), Marleen Moons (KVLV), Georges Roebben en Liliane Pulinx (Zepperse Toneelvrienden), Ria Martens (Vrouw & Maatschappij ST), Ivan Kempeneers en Alphonse Bijloos, (Landelijke Gilde), Guy Fabry (Schoolbestuur en Kerkfabriek), Richard Knapen (Parochie, Schoolbestuur en Kerkfabriek), Willem Driesen (Remacluskring en verslaggever Zepperen Samen).
Verontschuldigd: Marleen Thijs (d’Oyestraat), Nady Selis (’t Blavierke), Marc Appeltans (Landelijke Gilde), Polly Fabry (KVLV).
Dank aan de vzw zaal De Drie Gezusters voor de gastvrijheid en de drankjes.

Georges modereert deze zitting. In vogelvlucht bekijkt de vergadering de ‘publieke plekken’ in Zepperen (powerpoint). Een groot deel ervan is als gemeentelijk patrimonium nu eigendom van de stad Sint-Truiden en wordt ook door haar onderhouden (*).

Het budget van de Stad Sint-Truiden is 54 miljoen euro groot, maar er is ook nog een schuld af te betalen van 68 miljoen. In 2013 en 2014 werd telkens 8 miljoen bespaard. De stad heeft maar liefst 132 gebouwen in eigendom, waaronder veel beschermde monumenten. Het hoge budget voor de 26 kerken op het grondgebied werd van 1 miljoen teruggebracht naar 0,615 miljoen. Tot dat het kerkenplan van het Centraal Kerkbestuur Sint-Truiden goedgekeurd terug komt van het Bisdom wordt er geen budget meer gegeven. Sint-Genovevakerk Zepperen zou prioritaire kerk zijn en is beschermd als monument, de opeenvolgende renovatiefasen hebben al heel wat Vlaams geld naar Sint-Truiden laten komen.
Het kunstgrasveld op KVKZ is aangelegd voor de Hesbania-regio, maar kostte 700.000 euro. Het stadsbestuur maakte 300.000 euro vrij voor infrastructuurhulp aan verenigingen die als vzw eigenaar zijn van hun gebouw. Momenteel lopen er 4 aanvragen, vb. voor uitbouw keuken. Dossiers indienen in de boodschap, maar veel verenigingen zijn geen vzw en zijn geen eigenaar (vb. KLJ).

Ideeën vanuit de verenigingen:
– de site Eynestraat biedt momenteel veel leefruimte en vrijheid in beslotenheid aan KLJ en H16 (en aan enkele belangrijke jaarlijkse evenementen). Maar het is ook een vergiftigd geschenk door de hoge exploitatiekosten (432 € per maand elektriciteit/gas, 600 € per trimester water, 150 € per maand huur). Onwetend sneuvelde daardoor het eerste jaar de hele KLJ-spaarpot en zijn er nu maandelijks acties nodig (carwash, kaas&wijn, kermis…). Gelukkig springt H16 bij en is het gat dicht. Maar fundraising voor infrastructuur leidt alle energie af van de échte jeugdbeweging zoals buitenlands kamp.
– de vroegere hoofdonderwijzerswoning/gemeentehuis 1929 Eynestraat met achterliggend speeltuintje is mogelijk te behouden of te integreren in een nieuwbouwproject als heemkundige herinnering.
– Zepperen heeft geen echt centrum: Genovevaplein, Eynestraat, voetbalterreinen Dekken, scholencampus Stokstraat/Kasteelstraat. Eén centrale locatie zou efficiënter zijn. Bij de uitbreiding van de voetbalkantine in juli 1982 werd dit VK-huis gepromoot als gemeenschapshuis voor heel Zepperen, maar in de praktijk werkt dit niet.
– KLJ, H16, Toneelvrienden, Ziekenzorg, KVLV, Landelijke Gilde, Gepensioneerden schikken zich naar de huidige situatie, maar verbetering is uiteraard welkom: nu kan bij elke toneelopvoering 200 man veilig zitten, maar 300 zitplaatsen en een vast podium is beter. Ook een moderne kookgelegenheid is erg belangrijk voor Landelijke Gilde en voor het nieuwe buurtrestaurant in wording. Stockageruimte is voor KLJ, Toneel, Landelijke Gilde noodzakelijk.
– een planning en timing zijn wenselijk. Nu investeren verenigingen zoals H16 in hun gebouw nog veel geld, terwijl de toekomst misschien elders ligt?

Ideeën vanuit het stadsbestuur:
– de site Eynestraat biedt door haar ‘grondschotel’ van 38a 24 ca op een strategische plek kansen om een woonproject te koppelen aan een nieuwe, ruime verenigingsinfrastructuur. Maar eerst wordt in het breder ‘accommodatieplan’ van de hele stad onderzocht of renovatie van de huidige gebouwen uit 1929 betaalbaar is.
– er is geen sprake van om deze waardevolle plek te verkopen als privé parkeerterrein of voor luxe-appartementen. Hoewel er veel aanvragen komen en dit voor de stadskas en de belastingbetaler het voordeligst zou zijn. In de volksmond leeft nog altijd het verhaal dat de gemeentegronden op Dekken na de fusie door Groot-Sint-Truiden zijn verkocht om de gemeenschappelijke kas te spijzen. Sint-Truiden wil voor haar grote deelgemeente Zepperen (3.400 inwoners van de 40.000) echt iets doen.
– door geen toelagedossiers in te dienen (Kerkfabriek uitgezonderd), mist Zepperen kansen. Vraag advies bij de stadsdiensten, die zijn ervoor. Zoek desnoods iemand die jullie dossier wil uitschrijven. Eventueel erfpachter worden!
– het voorbeeld Velm leert dat een klein gemeenschappelijk lokaaltje ergens achterin een project gegund door een private bouwmaatschappij, zonder lokaal beheer, geen goede oplossing is. Het Gazometerproject is wel een mooi en financieel voordelig PPS-voorbeeld, samenwerking privé-overheid.

In 2015 wordt een opvolgvergadering gepland.
(*) Speelpleintjes De Roos, Het Houten Dek, De Wereldbol. Terreinen Koninklijke Voetbalkring Zepperen met regionaal kunstgrasveld en ‘kantine’ met kleedkamers, beheerd door KVKZ. Vroegere gemeentelijke jongensschool met hoofdonderwijzerswoning/gemeentehuis, gehuurd door KLJ en mede gebruikt door H16. Ook jaarlijks gebruikt door Sport& Spel, Zepperen Danst Weer!, Boddelkéér, wielerwedstrijd Brussel-Zepperen en Rommelmarkt Eynestraat. Sint-Genovevakerk, beheerd door Kerkfabriek. Pastorie in erfpacht door Kerkfabriek, gebruikt voor bestuursvergaderingen. Gemeenteloods en hondenweide met Moestuinen Waterkuil. Andere publieke gebouwen: Kapelanie verhuurd door kerkfabriek als privéwoning. Parochiezaal, sinds kort grondeigendom van Bisdom Hasselt en beheerd door vzw De Drie Gezusters. Voorzaal vroeger cultuurcentrum Sint-Aloysiusinstituut SOLV. Vergaderlokaal vrije basisschool ’t Blavierke. De vroegere schoolgebouwen langs het Genovevaplein en de Dekkenstraat werden geprivatiseerd. Commerciële vergaderruimte is er in Taverne Haspengouw, Feestzaal De Jachthoorn en De Roosbeekhoeve.

BannerZepperenSamen3

* Verslag vergadering 6 (donderdag 3 april 2014), Taverne Haspengouw, 20 u.
Aanwezig: Nady Selis (directie ’t Blavierke), Jurgen Creten en Maria Neven (Buurtcomité WIJKO), Thomas Sweldens en Jan Vanschoenwinkel (Zepperen Danst Weer!), Dirk Keunen en Bernard Bedert (Haspengouw 16), Gerda Neven (Ziekenzorg en Volksrestaurant), Berten Tits en Niels Brans (KLJ-leiding), Georges Roebben en Liliane Pulinx (Zepperse Toneelvrienden), Ria Martens (Vrouw & Maatschappij ST), Marc Appeltans en Gunther Vanleeuw (Landelijke Gilde), Willem Driesen (verslag).
Verontschuldigd: Polly Fabry, Marleen Thijs, Richard Knapen, Nicole Knapen, Jean-Pierre Bex, KVKZ
Volgende keer zeker uitnodigen: Marleen Vandijck (SAZ), Nicole Knapen (Volksrestaurant), Dirk Croes (parochieteam), Jos Lacroix (OKRA).
Christophe Jammaers verontschuldigde Koninklijke Voetbalkring Zepperen maar kondigt aan dat KVK zondag bij winst kampioen is in 2de provinciale B. Dan komt er zeker een kampioenenbal in de komende weken!.
Een locatie voor het volksrestaurant wordt nog gezocht, er is een overleg met de stedelijke welzijnsdienst op 10 april. Café ’t Dorp kost omwille van de garage en de woonst liefst 750 € per maand. Eventueel in de parochiezaal elke dinsdag. Daar moet het keukenmateriaal aangevuld worden. Het oude gemeentehuis Eynestraat is door het afsluiten van water en verwarming jammer genoeg onbewoonbaar geworden.
Over de toekomst van de Eynestraatsite blijven geruchten komen over bouw van appartementen en verenigingslokaaltje. Het kost nu de KLJ 6.000 € per jaar aan huur, energie en water. Ze zijn momenteel met 70 leden en 15 leiders. Het stadsbestuur heeft nu wel veiligheidswerken uitgevoerd inzake elektriciteit en laat keuren door Vinçotte. Onderverhuren aan andere verenigingen zou kunnen: 3 lokalen zijn in feite vrij. De vroegere eetzaal is materiaalopslag. Intussen blijft het fundraising geblazen: 24 mei: kaas- en wijnavond. H16 of de jeepclub en ZDW, steunen gelukkig de KLJ.
De vergadering Zepperen Samen gaat het stadsbestuur een brief schrijven met de vraag naar verduidelijking van de toekomstplannen.
Zepperen Danst Weer heeft de banners opgespannen, de autostickers gekleefd, de helpers gebriefd en zit weer op kruissnelheid. Het driedaags programma van begin mei heeft zijn aantrekkingskracht op het publiek bewezen. De plaats Eynestraat is ideaal.
Ziekenzorg gaat o.m. met 8 rolstoelen op reis naar Voeren of Luik. Voor communie aan huis is er geen vraag meer. Vrouw en Maatschappij behandelen het thema ‘drugs’ aan de hand van de film door Carine Schoofs in het CC midden mei.
Buurtcomité WIJKO viert 10 jaar bestaan. BBQ en eindejaarsreceptie zijn intussen traditie. Met Pasen krijgen alle tachtigjarigen eitjes. De pioniers Maria, Aloïs en Roger geven de fakkel door aan de volgende generatie Jurgen Creten, Dirk Hiels en Ilse.
Ook in het Anroyestraatje is een buurtwerking met receptie en BBQ bij Theo Grauls en Mia.
De Toneelvrienden vieren in 2016 hun 35ste verjaardag. Nu al proficiat!
Basisschool ’t Blavierke heeft op 17 mei zijn kleuterschoolfeest. De prioritaire inschrijvingen (broertjes-zusjes) zijn achter de rug, de kansengroepen met 30% GOK ook. Dat betekent dat vandaag de vrije inschrijvingen starten voor iedereen. Er zijn nog 8 peuterplaatsen, maar 5de en 6de leerjaar zijn al volzet. De school kampt met lokalentekort, maar vooral de nood aan een turnzaal is groot. Nu gaat men naar Wellen, maar dat kost 70 € per klas aan vervoer. Ook de kosten van een Lijnbus zijn onbehoorlijk hoog. De sporthal van SAZ kan niet gebruikt worden: de eisen voor de sportopleiding daar zijn streng, niet te veel groepen tegelijk in dezelfde hal. De nieuwe turn- en danszaal van SAZ (vroegere schouwburg) wordt geopend op 26 april, het grote publiek kan terecht tijdens de Open Deur op 27 april. ’t Blavierke hoopt op lange termijn een turnzaal te kunnen bouwen achter de eigen school op een stuk boomgaard van de Paters Assumptionisten.
De Landelijke Gilde met 104 leden is bijzonder actief: op de vier toegangswegen heeft iedereen al wel de originele en doeltreffende aankondigingsborden gezien: Rijkel, Kortenbos, Wellen en Kerkstraat. De steegjestocht (welkomfolder van Zepperen Samen) wordt bewegwijzerd als wandelroute. De dauwwandeling is voor Palmzondag. 29 april gaan ze naar de basis Kleine Brogel en het brouwerijmuseum Martens, 11 mei is er een bezoek aan de Brouwerij Kerkom en op 17 augustus de Sneukeltocht. En dan vergeten we de kook- en baklessen nog. De wekelijkse wandelgroep ‘De bende van Jos’ is gegroeid uit samenwerking met de LG.
De Genovevaprocessie gaat hopelijk met volle zon uit op Kermiszondag 15 juni. De landelijke gilde zet de mooie traditie van de Kruisprocessie verder op 26 april en bezoekt dit jaar het bedrijf van Richard Menten, Tereyken 105 (aan bocht met bloemperk en zijweg Vogeleinde). De afsluiting van de meimaand aan de kapellen van Dekken (OLV Lourdes) en Gippershoven (OLV Banneux) zou ook een passend bezinningsmoment zijn olv. Deken Thijs. Eigenaar Jiri Renson van de verbouwde wijkschool geeft alleszins toelating om de kapel aan de vroegere Lourdesgrot in groep te bezoeken, na afspraak.
Volgende vergadering: donderdag 4 december 2014 om 20 uur in Taverne Haspengouw. Daarbuiten: hou uw e-mail, de activiteitenkalender (www.zepperen.be) en de FB-pagina (http://www.facebook.be/zepperensamen) in het oog!
P.S. Er zijn nog enkele welkomfolders met steegjestocht gratis verkrijgbaar voor nieuwe buren, gewoon mailen naar zepperensamen@scarlet.be.

* Verslag vergadering 5 (maandag 3 december 2013), Taverne Haspengouw, 20 u.
Aanwezig: Nady Selis (directie ’t Blavierke), Toine Bessemans (Genovevakoor en Remacluskring), Neven Maria (Buurtcomité WIJKO), Stijn Vanoirbeek (Zepperen Danst Weer!), Dirk Keunen (Haspengouw 16 en WIJKO), Jean-Pierre Bex (vzw De drie Gezusters zaal), Gerda Neven (Ziekenzorg), Dirk Croes (Parochieteam), Daan Froyen en Sofia Schoubben (KLJ-leiding), Georges Roebben (Zepperse Toneelvrienden), Ria Martens (Vrouw & Maatschappij ST), Marleen Thijs (Buurtcomité d’Oyestraat), Willem Driesen (verslag).
Verontschuldigd: Jos Lacroix, Marijke Schoenaerts, Marleen Van Dijck, Georges Vanoirbeek, Filip Poukens, Evelyne Bronckaers, Polly Fabry, Fanclub Freddy Davis, Richard Knapen, Marion Treunen, Nicole Knapen, Marc Appeltans, Ivan Kempeneers.
De eerste maandag van de maand zijn er veel bestuursvergaderingen, vandaar veel verontschuldigingen.

Op enkele zelfvoorzienende verenigingen na zoals Toneelvrienden of Zepperen danst Weer en Haspengouw 16, die zelfs andere initiatieven ondersteunen, voelen de verenigingen de crisis. Vooral door de besparingen bij stad en provincie. Een paar initiatieven dreigen hierdoor niet te starten: dorpsrestaurant, buitenlands kamp KLJ, renovatie parochiezaal, voltooiing restauratie kerk…
Een paar verdienstelijke, maar overvraagde en ouder wordende vrijwilligers beheren de publieke lokalen in Zepperen. Zij staan niet altijd te springen voor nieuwe initiatieven die extra werk of overlast mee brengen. Er zijn immers grenzen aan persoonlijk engagement.
Zepperen Samen is maar een lege doos, die pas inhoud krijgt door de inbreng van verenigingen, individuele talenten en lokale politici. Enkele werkpunten zijn niet gelukt: Kermisanimatie (behalve KLJ-evenement), extra dorpscafé en uitsluitsel over Eynestraatsite. Ook werden gedrukte media zoals Het Belang van Sint-Truiden en Kerk&Leven of filmpjes op YouTube nauwelijks gebruikt, dat kan beter. Resultaat was er wel door de huis-aan-huis welkomfolder met steegjestocht, de handelsgids en gemeenschapsgids op de website, de activiteitenkalender en de bijna dagelijkse ‘buzz’ rond Zepperen op enkele FB-pagina’s. FB Zepperen Samen zit nu aan een 540-tal supporters.
De herdenking van Wapenstilstand gebeurde dit jaar dubbel: de stadsorganisatie op vrijdagmiddag 8 november met burgemeester en schepenen, volledige klas ’t Blavierke, klaroenspelers en vertegenwoordigers Sint-Truidens Eenheidsfront Vaderlandslievende Verenigingen aan de Dikke Linde. Op de wettelijke feestdag 11 november was er ook een huldiging aan het monument WO II Dikke Linde met mis, klaroen aan oud kerkhof monument WO I en receptie met hapjes, schitterend verzorgd door het team van Marijke Schoenaerts. Vaandeldrager Georges Roebben en enige oudstrijder Albert Arnauts waren beide keren present. De zwaar versleten vlag van de NSB zal indien nog mogelijk hersteld worden. Schepen Bert Stippelmans en lokaal schepen-in-spe Johan Mas namen de honneurs waar. De plechtigheid via het stadsbestuur is tweejaarlijks. De lokale organisatie op 11 november zelf, door vrijwilligers, kan een financieel steuntje gebruiken.
Een groep rond Gerda Neven, Nicole Knapen en onze huisdokters wil starten met een wekelijks gezellig dorpsrestaurant in de parochiezaal op dinsdag, bevoorraad door de Teluur. Men streeft naar 50-100 deelnemers. Er is bij heel wat oudere alleenstaanden zeker behoefte en er staat een groep vrijwilligers klaar, maar door de besparingen bij de overheden is er geen noodzakelijk startkapitaal van 3.000-4.000 euro.

De Ziekenzorgafdeling draait goed met 10 vrijwilligers voor een 140-tal mensen boven de 80 jaar. Vooral senioren worden bereikt, zieken wel minder. Thuisbezoeken met presentjes moeten deze mensen uit hun isolement halen. Op 11 januari 2014 is hun besloten Nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal.
Basisschool ’t Blavierke heeft zijn Kerstmarkt volgend weekend. Het Kerstconcert is zoals altijd uitverkocht en kampt zelfs met wachtlijsten. De directie vraagt om de adressenlijst met 2,5-jarigen (°2012) terug te mogen ontvangen van het stadsbestuur.
De KLJ heeft een Kerstdrink op 27-12. De kerstbomenactie op initiatief van de nieuwe ‘Vrienden van de KLJ’ slaagde erin om 100 boompjes aan de man te brengen. Op 18 januari verbranding op een perceel bij het kerkhof. Voor een buitenlands kamp moet één of twee jaar op voorhand worden gespaard om de ledenbijdrage rond de 350 euro te beperken. Ondoenbaar met de hoge onkosten aan het huidige gebouw. Er zijn tegenstrijdige berichten over de bestemming van de site van de oude school: uitbreiding supermarkt, wooncomplex… Bij de afbraak van het oude KLJ-lokaal op het voetbalterrein enkele jaren geleden werd bedongen dat de KLJ een 50 m2 opslagruimte kreeg in een nieuwbouw aan de inkom van het plein.
Vanavond was er bij de brandweer info over de kerstbomenactie van de stad. Elk buurtcomité krijgt 50 boompjes gratis en voor Zepperen zijn er twee grote dennen, best te plaatsen aan Dikke Linde en aan Stippelstraat-Stok en te versieren met kindertekeningen. Afhaling: nu zaterdag 7, woensdag 11 en zaterdag 14 december in het stadsmagazijn.
Het Genovevakoor kreeg leden bij en houdt zijn kerstconcert op 22 december ism. fanfare Bommershoven en DF in de hoofdkerk te Borgloon. Kaarten 8 euro. Het koor heeft inkomsten via kerkfabriek, cultuurraad, weldoeners, paaseiverkoop, gebruik repetitielokaal via parochiesteun, concert en dankbare families bij uitvaart, maar betreurt wel het wegsaneren van de organist. Het orgel blijft grotendeels ongebruikt.
Er is nog geen kerkenplan en dus houdt het stadsbestuur zijn financieel been stijf. Momenteel zijn recepties in de kerk niet toegelaten omwille van mogelijke schade aan de kalkstenen vloer. Ook een niet-kerkelijk afscheid van een overleden dorpsgenoot in het kerkgebouw is nu niet toegestaan door de kerkelijke overheid.
Zepperen Danst Weer! gaat door in het weekend van 2-4 mei 2014. Ze kiezen voor 1 organisatie per jaar om de handelaars niet te vaak te plagen voor sponsoring.
Haspengouw 16, intussen al 3 jaar in het clublokaal, doet zijn ding, maar hoopt dat de schoolsite Eynestraat gerespecteerd blijft.
Buurtcomité’s d’Oyestraat en WIJKO doen mee met de kerstbomenactie en plaatsen elk een houten kerststal. In ruil voor hun jaarsubsidie van 250 euro doen zij jaarlijks een zwerfvuilactie. Voor een buurtactiviteit zoals BBQ krijgen ze een toelage van 125 euro, max. twee keer per jaar. Acties voor een plaatselijk goed doel kunnen rekenen op 250 euro subsidie. Het lijkt erop dat ‘De Drei Gezusters’ niet meer actief zijn. D’Oyestraat organiseert een open Kerstdrink op 4 januari. Hun Brocanterie-Rommelmarkt valt op Hemelvaart 29 mei 2014. De standplaatsen zijn gratis, dus springkasteel 75 euro en wc-wagens 600 euro (tenzij de stad ze kan leveren) moeten met het verteer bekostigd worden.
De Remacluskring gaat zijn Zeppersen Diksjeneir met audio-cd tegen Sinterklaas 2014 te koop aanbieden. Het dialectwerk startte vele jaren geleden met kinesist Hugo Nijs (+) die bij zijn werk veel met oude Zepperenaren in contact kwam.
De Toneelvrienden brengen hun deurenkomedie ‘Schat, je bent een schat’ in dialect eind januari. Mooie affiche. De kaartenverkoop loopt als gewoonlijk erg goed. De toneelvrienden doen het al 33 jaar zonder subsidies. Een promotieboekje voor alle Sint-Truidense toneelgroepen werd huis-aan-huis verspreid.
Vrouw & Maatschappij CD&V heeft op 17 december 2013 een aangrijpende lezing door een ex-kankerpatiënt in Sint-Truiden.
Het parochieteam neemt deel aan de Nieuwjaarsreceptie van de Federatie Sint-Trudo. Er is wel een Middernachtmis in Zepperen met het Genovevakoor vanaf 23u30. Meer en meer dorpsgenoten gaan rechtstreeks naar het crematorium met plechtigheid aldaar en doodsbrieven huis-aan-huis worden schaars. De parochie biedt een gratis gebedswake, een verzorgde, doorleefde uitvaart met o.m. begeleider Richard de dag van crematie of begrafenis en de zondag erop een eucharistieviering met priester. Sinds kort is er een service ‘Rouwenden nabij’ door parochieassistent Maria van ST. Graag parochienieuws doorgeven voor het blad Kerk&Leven!
De Genovevaprocessie kan hopelijk op 15 juni 2014 uitgaan, voor het eerst volgens de verkorte route.
De parochiezaal vzw. Drie Gezusters kreeg een frisse verfbeurt en de asfaltering van de binnenkoer staat op het programma. Het is niet mogelijk, ook niet voor de eigen parochiale verenigingen of goede doelen, om aan de verhuurprijs te tornen, door de hoge energie- en renovatiekosten. Het stedelijk reglement op infrastructuur van verenigingen voorziet nu nog enkel subsidies aan vzw’s, 1 jaar op voorhand aan te vragen en minimaal voor structurele werken van meer dan 10.000 euro. Er is wel hoop op beterschap.
Iemand deed een oproep om een Carnavalvereniging op te starten in Zepperen. De Vuurpijlers en De Boosdabbers waren actief in de jaren 1990, maar zo’n vereniging heeft best een café als hoofdkwartier.
We missen Ston of Gaston Nijs (1923-2013) op de bank van het kerkplein. Als iemand ooit geld heeft voor een bank met een zittend standbeeld!
Volgende vergadering: donderdag 3 april 2014 om 20 uur in Taverne Haspengouw. Daarbuiten: hou uw e-mail, de activiteitenkalender (www.zepperen.be) en de FB-pagina (http://www.facebook.be/zepperensamen) in het oog!
P.S. Er zijn welkomfolders gratis verkrijgbaar voor nieuwe buren, gewoon mailen naar zepperensamen@scarlet.be.

* Verslag vergadering 4 (donderdag 4 april 2013), Taverne Haspengouw, 20 u.
Aanwezig: Christophe Jammaers (KVKZ), Anita Schurmans en Kristien Thoelen (Fanclub Freddy Davis), Ria Martens (Vrouw & Maatschappij CD&V), Georges Roebben (Toneelvrienden), Marc Appeltans (Landelijke Gilde), Richard Knapen (Kerkraad, Parochieteam, Schoolbestuur), Marleen Thijs (gemeenteraadslid, politieraadslid en buurtcomité d’Oyestraat), Toine Bessemans (Genovevakoor, Remacluskring), Véronique Vandersmissen (wijkinspecteur politie), Nady Selis (’t Blavierkedirectie), Willem Driesen (website-FB en verslag). Verontschuldigd: Jos Lacroix (overlijden zus Lut), KLJ-leiding (weekend), Polly Fabry, Ingrid Mellemans, René Roebben, EH. Filip Poukens.
We heten politie-inspecteur Véronique Vandersmissen welkom. Zij heeft Brustem, Ordingen en Zepperen (en ook tijdelijk het uitgebreide gebied Schurhoven industrietterrein) als verantwoordelijkheid. Contact: veronique.vandersmissen@poltrudo.be. De politie ontvangt ons graag op 6 juni aan thematafels in zaal ‘De Jachthoorn’ voor een babbel over verkeer, overlast, inbraakbestrijding e.d. Wel op voorhand inschrijven. We signaleren herhaalde sluikstorting in het veld achter de Waterkuilstraat. Niet zeuren maar melden is de boodschap.
In Zepperen zijn er 3 erkende buurtcomités, naast de BBQ organiserende straten. Een buurtcomité moet bijv. een boekhouding hebben, zwerfvuil opruimen, milieuvriendelijk werken en 5 keer per jaar vergaderen. d’Oyestraat is er één van. Op 31 mei (dag van de buren) kan iedereen van die straat zijn mooist versierde stoel buiten zetten als symbool van gemoedelijke geburenbabbel. Onze wijkinspecteur wordt gevraagd te jureren.
Fanclub Freddy ‘Davis’ Swijsen vindt nergens in Zepperen een zaal die groot genoeg is voor een optreden. Nu de zaal ‘manège’ (oude rijschool 1862 van de kazerne) in de stad gesloten werd, wijken ze uit naar de zaal veiling Haspengouw. Hou de activiteitenkalender en facebook in het oog voor de vele activiteiten van deze fanclub, die ook een eigen blog heeft.
De gemeenteloods Waterkuilstraat komt onder druk wegens opschuifeffect van de verhuis Jeugddienst. Materiaal van 19de-eeuwse beelden stadhuis, Zepperse Volkstuintjes en Hoevemuseum moeten er weg. Defecte antieke dorsmachines zijn al afgebroken. De oude gemeentelijke lijkkoets van Zepperen staat er nog.
Het nieuwe kerkhof (eigenlijk ‘begraafplaats’) is picco bello in orde. Op het oud kerkhof moet het onkruid voortdurend onder controle gehouden worden om schandaal bij toeristen te vermijden.
Voorlopig blijft de oude gemeenteschool Eynestraat (hoofdhuurder KLJ, Zepperen Danst Weer, Boddelkèèr, Haspengouw 16, Brussel-Zepperen, rommelmarkt Eynestraat…). Maar er is op termijn sprake van verkoop en afbraak (woningen + te delen vergaderlokaaltje). De schoolgebouwen geraken versleten (betonrot) en de ongebruikte hoofdonderwijzersvilla is verwaarloosd (water in kelder). Intussen is er een vraag om hier een sociale ontmoetingsplaats op te starten door een groepje Zepperse vrijwilligers. Men denkt aan wekelijkse babbel en later aan sociaal middagrestaurant ism. OCMW. Nog veel vraagtekens. Zoals: waar kan onze KLJ op termijn terecht?
Onze Koninklijke Voetbalkring doet mee in de eindronde voor bevordering naar 1ste Provinciale! De accommodaties mogen gezien worden en zijn zeker aangepast aan hogere reeksen. Het organiseren van internationale toernooien wordt bemoeilijkt door de crisis. De raad van bestuur telt Zepperse nijveraars o.m. voorzitter David Bamps, Dirk Raymackers, Johan Mas en bijzonder actief lid en oud-voorzitter Christophe Jammaers, zoon van meester Paul en zaakvoerder sportwinkel in Alken. De dagelijkse leiding doet het duo Werner Verbruggen (Dikke Linde) en Dirk Herbots (slagerij Dekkenstraat).
Einde maart startte Vrouw & Maatschappij (CD&V) Sint-Truiden het nieuwe werkjaar bij de nieuwe voorzitster en dorpsgenote Ria Bex-Martens in de Waterkuil.
Op Paasmaandag 2012 startte een nieuwe traditie: individuele loop ‘Dwars door Zepperen’, organisatie: Frank Strauveninfo Bob Magotteaux. 2013 was de tweede editie.
De activiteitenkalender van Zepperen Samen leert dat er indrukwekkend veel gebeurt in ons dorp. Te veel om allemaal bij te wonen. Het zou interessant zijn dat de verenigingen (vb. Voetbal KVKZ, KLJ Zepperen) een rekeningnummer ergens kenbaar maken om gemakkelijker giften op te storten. Een senior zal zich misschien niet gemakkelijk voelen op een jeugdfuif, maar kan wel steunen door een kleine gift.
Het huis Vaes (nu eigendom Dr. Goessens) was de allereerste gemeenteschool uit 1868. Nu zijn huis en magazijn verhuurd aan een handelaar in tweedehands meubels en voorwerpen. Beter zo dan leegstand en verkommering. Deze site zou ideaal zijn om, samen met parochiezaal en tuinterras, uit te baten op deze strategische plek vlakbij de kerk. De parochiezaal ‘De Drie Gezusters’ wordt door eigenaar vzw Parochiale Werken overgedragen aan het bisdom, maar de uitbating blijft.
Het stadsbestuur gaat de langsparking (vroeger familie Onkelinx) veranderen van privé-eigendom stad in publiek domein. De cluster woningen op het perceel huis Vanhacht wacht nog op de oplossing van onverdeeldheid schuurtje Nijs. De gevel van de oude zustersschool moet blijven en ook het volume van de oude ‘boekerij’ moet gerespecteerd worden, maar er komen 11 woningen (Vercammen). Langs de d’Oyestraat komen 19 woningen open en half-open met een groene buffer naar de achterliggende oude versterking Mot toe. Tussen Klein-Dekkenstraat en Remaclusstraat komt een grote fase met bijna 30 koopwoningen van Kleine Landeigendom. Op het grasland waar vroeger de grote aardhoop lag, is nog plaats voor sociale huurwoningen. Zepperen groeit. Er is nood aan een buurtwerking op Dekken. De Remaclusstraat met huurappartementen is een zorgpunt in de wijk.
Kunnen nieuwe inwoners warm gemaakt worden voor onze verenigingen en evenementen? De verenigingen zoals Landelijke Gilde doen zelf aan ledenwerving op hun activiteiten, maar het zou toch goed zijn om nieuwe inwoners een onthaalgidsje te bezorgen. Vroeger dropte de Remacluskring een wandelgidsje in de bus bij elke nieuwe fase van Dekken, maar die Zepperse gidsjes zijn uitverkocht op Toerisme. Een andere mogelijkheid is een verenigingenmarkt bij Kermis (vb. inschrijfactie KLJ vorig jaar), zie verder.
Het verkavelingsproject Gilissen met wegenaanleg tussen Zepperen-Dorp-Kerkveldstraat ligt stil wegens bescherming van de kerkomgeving als dorpsgezicht. De opgelegde ‘kubistische’ stijl (gesloten gevels met vensterspleten aan straatkant) voor nieuwe woningen in Sint-Truiden is losgelaten, ook retro-stijl (vb. pastorie, fermette, koetsierhuis, …) mag terug.
De Zepperse Toneelvrienden zijn fier dat ze geen toelagen nodig hebben en ze willen in Zepperen blijven spelen. De noodzakelijke ombouw van de brandgevaarlijke schouwburg (van het eerste Cultureel Centrum in Limburg 1954, nieuwbouw 1962) tot een multifunctionele ruimte voor de sporthumaniora geeft wel een probleem. Repetities, decoropbouw en de gebruikelijke 4 tot 5 optredens maken een lange zaalbezetting nodig. Dank zij SAZ kunnen ze blijven bestaan.
Het stadsbestuur legt de Kerkfabriek zware bezuinigingen op. De verhuurde kapelanie en kapelletjes (Genoveva, OLV, Sint-Jozef) als KF-eigendom zijn pas in orde gezet. De kerkrestauratie zit al aan fase IV. Door het kerkenplan en het dalend kerkbezoek moeten voor de als monument beschermde Genovevakerk nevenbestemmingen gezocht worden. Noodverlichting en mobiel podium staan op het verlanglijstje. Dank zij de nieuwbouw van de school en de restauratie van de kerk zijn de voorbije jaren tot 80% Vlaamse en Provinciale toelagen naar Zepperen gehaald.
Het Genovevakoor olv. een professionele dirigente krijgt behoorlijk steun van school (vergaderlokaal), stad, kerkfabriek, parochie en inwoners (via kerstconcert en eierenverkoop).
Directrice Nady van ’t Blavierke signaleert het nieuw inschrijvingsbeleid van haar minister. Er mag door de school geen reclame meer gemaakt worden. Zepperse ouders vergeten zo dat ze al hun kinderen tijdig moeten inschrijven. Ze hebben nochtans samen met verenigingen en inwoners jaren lang fondsen verzameld voor de schoolbouw. Zepperen Samen zal informeren via FB om de dorpsgenoten te wijzen op de deadlines. Voor de deur kamperen hoeft niet ;-)!
Zepperen-Kermis in juni en september: laten we die doodgaan? Alleen een bundeling van verenigingen en de twee horecazaken op het plein kan een nieuw elan geven. De groep Zepperen Danst Weer is ooit zo ontstaan. Zepperen Samen is een overlegplatform en heeft geen structuur of geld. We kunnen wel een speciale werkvergadering organiseren, nog deze maand. Iedereen welkom. Combinatie met processiezondag ligt moeilijk omdat vaak dezelfde mensen trekken en dat is nu al op 26 mei. We mikken dus op de septemberkermis en proberen via optredens en verenigingenmarkt het feest meer naar de verkeersluwe Driesstraat uit te breiden.
Volgende vergadering: donderdag 5 december 2013 om 20 uur. Plaats volgt nog. Daarbuiten: hou uw e-mail, de activiteitenkalender en de facebookpagina ZepperenSamen in het oog!
P.S. Er zijn gedrukte adreskaartjes met Zepperen Samen-logo te krijgen. Gewoon mailen naar onderstaand adres.

* Verslag vergadering 3 (maandag 3 december 2012), Taverne Haspengouw, 20u.
Aanwezig: Dirk Croes (parochieteam en ’t Blavierke), René Roebben (Zepperse Toneelvrienden), Polly Fabry (KVLV), Ingrid Mellemans (KVLV), Jo America (Zepperen Danst Weer en oud-KlJ’er), Stijn Vanoirbeek (Zepperen Danst Weer en oud-KLJ’er), Huguette Oancea-Maes (gemeenteraad), Marleen Thijs (Buurtcomité d’Oye en gemeenteraad), Aloïs Leemans (Buurtcomité Wijko), Maria Neven (Buurtcomité Wijko), Chantal Suët (Buurtcomité Drie Gezustersstraat), Willem Driesen (Remacluskring en verslag) Verontschuldigd: Freddy Swijsen, Luc Vanoirbeek, Jos Lacroix, Richard Knapen, Nady Selis, Marleen Vandijck, Marijke Schoenaerts, Daisy Knapen, Gerda Neven, bestuur Landelijke Gilde.
De vergadering is naar maandag verschoven om het Genovevakoor kans te geven mee te doen en omwille van de sluitingsdagen Taverne Haspengouw, maar er blijken nogal wat (bestuurs)vergaderingen, kooklessen e.d. op maandag te vallen. Vandaar veel verontschuldigingen.
– De activiteitenkalender op de website http://www.zepperen.be wordt dagelijks aangepast. Best op huis-aan-huisflyers en op website van elke vereniging een verwijzing opnemen naar deze kalender. Nog niet veel verenigingen hebben een eigen website, vooral omdat dit een voortdurend onderhoud vraagt.
– De facebookpagina van Zepperen Samen bereikt meestal een 150-tal mensen met pieken bij overlijdens of over thema’s als dorpscafé’s, dialect, oude foto’s of babysitten. Voor dat laatste verwijzen we best naar het Kinderinfopunt KIP, naar de Gezinsbond of naar Kind en Gezin, die dat professioneel en in wederzijds vertrouwen aanpakken.
– Veel Zepperse verenigingen bloeien: de Toneelvrienden tellen nu al enkele uitverkochte speeldata. De KVLV vierde net zijn 60ste verjaardag met een druk bijgewoond eet- en zangfeestje. Zepperen Danst Weer kampt met plaatsgebrek. KVK Zepperen speelt in de top van 2de provinciale. Individualisering van het vrijetijdsgebruik brengt echter ook mee dat het moeilijker wordt om te verjongen, om trekkers en actieve bestuursleden te vinden. Het aandeel inwoners van Zepperen bij toneelavond en bij restaurantdagen is ook niet altijd wat men zou verwachten.
– Aangepaste vergaderruimte is nog altijd dé grote uitdaging. Ook het beheer ervan door een soort huisbewaarder met vb. vrijwilligersvergoeding. Enkele knelpunten:
* de parochiezaal brengt genoeg op voor kleine herstellingen maar niet voor grote investeringen, vb. keukenuitrusting. Het oude gemeentehuis ervoor is een kankerplek. De huidige beheerders geven te kennen te willen stoppen. De site is bijzonder goed gelegen en biedt nog extra mogelijkheden (o.m. valorisatie van de tuin en de zijkant naar Gilissen).
* de KLJ heeft aan de erg ruime gemeenteschool door de hoge energie- en waterfacturen, en de maandelijkse huur, een bodemloze put te vullen. Ze kunnen hulp gebruiken (en krijgen die ook). Het is een ideaal, afgesloten evenementenpleintje, maar de zonering van de lokalen (vb. verwarming) is met de oude installaties niet mogelijk. De stad heeft overigens plannen voor privatisering en bouwpromotie op die plek. Ook het bijhorende gemeentehuis wordt niet meer onderhouden, jammer.
* de pastorie heeft een prachtige tuin voor recepties en eventueel kleine openluchtoptredens, maar geen horeca-uitrusting. De lokalen zijn enkel goed voor bestuurvergaderingen. Voor dit beschermde historische gebouw moet ook dringend een restauratie gepland worden, want zo’n dossier duurt jàren.
* de voorzaal bij de Paters kan nog bij de erg gewaardeerde gratie van SOLV Sint-Aloysius aan de Toneelvrienden verhuurd worden, maar is niet ideaal.
* de voetbalkantine is ooit door het stadsbestuur gesubsidieerd als feestzaal voor heel Zepperen, maar de KVK heeft de accommodatie al broodnodig voor talrijke eigen activiteiten.

– Diverse buurtcomités werken actief. De Drie Gezusters hebben nu zondag een open kerstdrink tussen 10 en 12, en later een lentereceptie, WIJKO een besloten drink op 22 december en d’Oye een open kerstdrink op 5 januari. Het stadsbestuur zou de 125 € ondersteuning nog 2 keer per jaar geven per buurtcomité omdat de aanvragen in heel Groot-Sint-Truiden de pan uitswingen.

– Hoe kunnen we Kermis Zepperen versterken? De Genovevaprocessie gaat hopelijk uit als het weer het toelaat. De foorkramers vragen liefst op het kerkplein zelf gekoppelde animatie (zie Brustem). Wie heeft een goed idee? De stad subsidieert nu de schoolkinderen voor een gratis kermisbezoek.
– De gemeenteraadsverkiezingen leverden voor Zepperen 1/3de schepenambt op: Johan Mas in de jaren 2017-2018. Marleen Thijs zit in de gemeenteraad.
– De woningencluster van 6 (ipv. 7 woningen) op de hoek van het kerkplein is vergund. De ombouw van de oude zustersschool tot diverse wooneenheden ertegenover is ook goedgekeurd, mits bewaring van de functionele en weinig kwaliteitsvol ogende voorgevel uit de beginjaren 1960. De bescherming van het kerkplein als dorpsgezicht legt nogal onbegrijpelijke beperkingen op.

– Volgende vergadering: donderdag 4 april 2013. Daarbuiten: hou uw e-mail, de activiteitenkalender en de facebookpagina ZepperenSamen in het oog!

* Verslag vergadering 2 (3 mei 2012), Taverne Haspengouw, 20u.
Aanwezig: Dirk Croes (parochieteam en ’t Blavierke), Marleen Van Dijck (Sint-Aloysius middelbaar onderwijs), Jos Lacroix (OKRA), Dirk Herbots (Koninklijke Voetbalkring), Nady Selis (’t Blavierke), Swijsen Robby (fanclub Freddy Davis), Freddy Swijsen (Freddy Davis), Daisy Knapen (’t Blavierke), Marion Treunen (Buurtcomité Drie Gezustersstraat), Aloïs Leemans (Buurtcomité Wijko), Maria Neven (Buurtcomité Wijko), Chantal Suët (Buurtcomité Drie Gezustersstraat), Willem Driesen (Remacluskring en verslag)
Verontschuldigd: Annie Vanoirbeek, Dirk Feytons en Kenny Beys (wijkinspecteur politie).
– De activiteitenkalender op de website http://www.zepperen.be wordt dagelijks aangepast. Alle activiteiteninfo is welkom. Opgelet: de activiteiten van buurtcomités kunnen open zijn (vb. Drie Gezustersstraat) of gericht naar de eigen wijk (vb. Wijko). Best duidelijk aangeven.

– De facebookpagina van Zepperen Samen kan ook door niet-FB-leden bekeken worden. De pagina loopt als een trein. Zowel de nostalgie-foto’s als de aankondigings-verslagfoto’s krijgen reacties. Er is intussen een vaste kern fans. De gerecycleerde Youtubefilmpjes scoren na verwijzing van op Zepperen Samen ineens veel hits. Tot midden mei loopt er een wedstrijdje ‘De Zepperse Löpper’ voor dorpsgerechten. Een FB-pagina is vluchtiger dan een krantje en bereikt enkel pc-gebruikers, maar is sneller, cooler en vrijwel kosteloos.
– Digitale foto’s van activiteiten kunnen door Jos Lacroix (lastra@pandora.be) als ‘nieuwsjager’ in Het Belang van Limburg gepubliceerd worden. Mail ook in cc naar Willem voor de FB-pagina.
– Er is nood aan een grote feestzaal in Zepperen. Die is ook in Groot-Sint-Truiden niet meer gemakkelijk te vinden. Sint-Aloysius Zepperen is vanuit de onderwijsinspectie verplicht om de schouwburg, al tien jaren buiten gebruik, om te bouwen tot een turn- en danszaal. Om de inhoudelijk goed werkende sporthumaniora in stand te houden moet de infrastructuur meegroeien. De zaal uit 1962 was de parel van het vroegere ‘Kultureel Centrum van Zepperen’ van de Paters, het eerste in Limburg overigens. Alleen de voorzaal kan nog verhuurd worden en exclusief aan verenigingen uit Zepperen. Dit omwille van de burenklachten en de dure verwarming. Vb. dans en yoga zullen wel kunnen in de nieuwe sportzaal.
– Kankerplekken in het dorp zijn de oude schoolgebouwen. Vooral de twee oude schoolhoofdwoningen/gemeentehuizen uit 1866 en 1929 staan te verkommeren. Als ankerpunten in het dorp best renoveren en herbestemmen of privatiseren. De Wellensestraat naar Tereyken ligt er erbarmelijk bij. Anderzijds is er de voorbije jaren ook al erg veel gebeurd in Zepperen door de overheden: kerkrestauratie, pastorie als vergaderlokaal, begaardenpad, kunstgrasveld, KLJ-lokalen, volkstuinen, ’t Blavierke… Het kerkfabriek liet onlangs drie kapellen en hun omgeving aanpakken.
– Vanavond is er een infovergadering olv. schepen Pascal Vossius over de ingrepen door Watering Sint-Truiden om de wateroverlast rond de Bergbeek (d’Oye en Klein-Dekken) te beheersen. Recent hield het ACV olv. Boutina Abrougui een inspraakvergadering in de parochiezaal.
– De Federatie Sint-Trudo, waartoe onze parochie behoort, werkt aan een kerkenplan, verplicht door de betoelagende Vlaamse Overheid. De Sint-Genovevakerk, beschermd als monument sinds 1935, zal zo lang mogelijk voor kerkdiensten ingeschakeld blijven, maar we moeten ons geen illusies maken. Vroeg of laat blijven de hoofdkerk OLV en de Kortenbosbasiliek nog over in onze federatie voor eucharistie. Over een (gedeeltelijke?) herbestemming van de kerk van Zepperen moet dus nu al nagedacht worden. Toneelzaal?
– Als experiment houden enkele verenigingen na de zondagsmis regelmatig een kerkbabbel met drankje. Om de ontmoeting te bevorderen. Het lokale parochieteam doet ook een oproep aan mensen die zich willen inzetten voor de gelovige gemeenschap en daarvoor tijd kunnen vrijmaken.
– De processie gaat na twee regenjaren uit op Kermiszondag 3 juni. De route werd iets ingekort, omwille van de verkeersveiligheid, tot 2,5 km. Er zijn drie rustaltaren: d’Oye (vroeger Kasteelstraat), Zepperen-Dorp en Kogelstraat. Misviering om 9 uur, vertrek rond 9u45. Verenigingen zijn uitgenodigdom met hun vlag mee gaan (contact met Dirk Croes of Marlies Bex).
De kerk is die namiddag speciaal open in het kader van de Open Kerkendag. Klokkengelui nationaal om 14 u.
– Ideeën:
* iets uitwerken voor de talrijke Poolse plukkersgemeenschap in Zepperen. Hanne Berden werkt aan een onthaalgids in het pools (zie FB).
* voor begin oktober een Levensloop-ploeg samenstellen met enkele Zepperse verenigingen
* een dialectcursus organiseren voor nieuwe buren of jeugd
– Nieuws uit de verenigingen:
* Christophe Jammaers gaf de voorzittersbal van KVK door aan Werner Verbruggen en Luc Herbots, zoals al een jaar geleden afgesproken. Onze voetbalploeg kan volgend seizoen in tweede provinciale terug aan de top meestrijden.
* De 10de editie van Zepperen Danst Weer was opnieuw volle bak. Proficiat! De spiegeltent barstte uit haar voegen (veilig?).
* De lokale verkiezingen komen eraan begin oktober. Dorpsgenoten die al verklaarden kandidaat te zijn: Sanne Swijsen, An Engelbosch, Freddy Peetermans… De definitieve lijsten zijn pas voor uiterlijk augustus.
* Zanger Freddy Davis staat op 4 in de Vlaamse Super 15 en heeft een bijzonder actieve fanclub.
– Volgende vergadering: dinsdag 4 december 2012. Daarbuiten: hou uw e-mail en de facebookpagina ZepperenSamen in het oog!

* Verslag vergadering 1 (8 december 2011), Taverne Haspengouw, 20u.
Aanwezig: Robrecht Tits (KLJ), Joris Jackers (KLJ), Alphonse Bijloos (Landelijke Gilde), Gerda Neven, Polly Fabry (voorzitter KVLV), Edmond Hermans (gepensioneerden en voorzitter Seniorenraad), Dirk Croes (parochieteam en leraar ’t Blavierke), Marleen Van Dijck (directeur Sint-Aloysius middelbaar onderwijs), Jos Lacroix (OKRA), Huguette Maes (gemeenteraadslid), Liliane Pulinx (Zepperse Toneelvrienden), Maddy Lenaerts (parochieassistente), Marc Appeltans (Landelijke Gilde), Dirk Schoubben, Christophe Jammaers en vrienden (voorzitter Koninklijke Voetbalkring), Marleen Thijs (voorzitter buurtcomité d’Oye en fractieleidster gemeenteraad), Richard Knapen (Parochieteam en Kerkfabriek), Annie Vanoirbeek (Parochieteam en catechisten), Georges Roebben (Zepperse Toneelvrienden), René Roebben (Zepperse Toneelvrienden), Willem Driesen (verslag).
Verontschuldigd: Filip Poukens (kapelaan), Nady Selis (directeur ’t Blavierke), Marion Treunen (Buurtcomité Drie Gezustersstraat), Guido Pulinx (Remacluskring), Dirk Feytons, Genovevakoor (wegens repetitieavond).
– We verwelkomen de oud-voorzitters Edmond Hermans en Dirk Schoubben, en oud-secretaris Jos Lacroix van de vroegere Gemeenschapsraad Zepperen (°1978). De aanwezigen staan achter de werking van een raad nieuwe stijl, Zepperen Samen. Deze groep wil de samenhang van het dorp verbeteren, niet door zelf activiteiten op te zetten, maar door informatie beter uit te wisselen. Onbekend is onbemind. We kiezen dus voor ‘Zepperen Samen’ in plaats van Zepperen Amen.
– Een activiteitenkalender on line op website http://www.zepperen.be of aankondigingen op de facebookpagina (zie FB-link boven) kunnen hun nut bewijzen. Dat vraagt wel regelmatig actieve inbreng van de verenigingen. Bij vorige pogingen altijd een probleem.
– Er zijn diverse vergaderruimtes in Zepperen. Het wegvallen van het parochiaal vergaderlokaal in de oude zustersschool op het kerkplein is gecompenseerd door het lokaal in ’t Blavierke. Bij KVK Zepperen is geen vergaderlokaal (= spelershome). De pastorie kan enkel aan bestuursvergaderingen plaats bieden. De zaal Drie Gezusters is betalend. De toneelvrienden kampen met het gebrek aan een schouwburg, enkele jaren geleden in het vooruitzicht gesteld. Ze waarderen erg de ondersteuning door Sint-Aloysius middelbaar. Het oude gemeentehuis, in 1929 gebouwd als villa voor de hoofdonderwijzer, staat leeg en loopt gevaar (verwarming en water afgesloten). De gemeenteschool zelf wordt door de KLJ van de stad gehuurd voor 250 euro per maand, energiekosten inclusief. Oppassen met onderverhuren (verzekering).
– Een huis-aan-huisfolder één kant bedrukt in zwart-wit kost, privé-bedeling inbegrepen, tegenwoordig een goeie 150 euro voor 1.400 Zepperse brievenbussen. Er zijn alternatieven via internetmail. Ook de regionale katern ‘Het Belang van Sint-Truiden… Nieuwerkerken’ biedt mogelijkheden voor nieuwsjagers.
– Traditionele rituelen zoals 11 november en processie kunnen niet meer zoals vroeger als vanzelfsprekend door de basisschool ondersteund worden. Bij ouders en kinderen leven de thema’s vaak niet. De leerkrachten hebben er veel buitenschoolse taken bij gekregen. Er is geen uitgebreide parochieraad meer in Zepperen zelf, dus wie is verantwoordelijk voor de organisatie van de processie of bij ongeval? De lopende enquête levert bijna alleen aanmoedigingen op. Het parcours beter laten afsluiten via politieverordening. Meer verenigingen bij de processie betrekken. Een reservezondag voorzien in geval van slecht weer? Alternatief voorstel: de geslaagde cultuurmarkt van enkele jaren geleden op het kerkplein en de processie samenvoegen tot een nieuw evenement?
– Nieuws uit de verenigingen: door de gezamenlijke huis-aan-huisfolder loopt de kaartenverkoop van de toneelvrienden als een trein. Er zijn terug meer Zepperenaren tussen de toeschouwers. Ook bij de catechisten is er een stijging, door persoonlijk aanspreken. De grootste verenigingen zijn KVK Zepperen met 250 spelers en de KLJ met een 150-tal leden. Er is met Kerstmis een middernachtmis in Zepperen. Koninklijke Voetbalvereniging Zepperen krijgt door haar bevordering naar 1ste Provinciale een talrijk publiek, maar de Zepperse inbreng kan beter.
– Volgende keer ook uitnodigen: Ziekenzorg , Volkstuinders en de diverse Buurtcomités. Probleem bij deze laatste: veel verloop. Het wijkcomité Dekken bestaat jammer genoeg niet meer.
– Volgende vergadering: een ritme van twee fysieke vergaderingen per jaar is nuttig. Mei en december. Daarbuiten: hou uw e-mail en de facebookpagina Zepperen Samen in het oog!

‘Fan’pagina op Facebook

Actief sinds november 2011 met eigen url http://www.facebook.com/zepperensamen. 494 fans midden september 2013. We willen onze mensen aandacht geven en ‘knuffelen’ elk positief initiatief in Zepperen. Met een paar vaste rubrieken van de beheerder: actueel nieuws uit het dorp, verenigingsactiviteit, pas overleden dorpsgenoot of iemand die diep in ons collectief geheugen zit, oude foto’s, dialect, boeiende buren, …
Maar vooral de spontane post en reacties zijn leerrijk! Nogal wat oud-Zepperenaren vinden de weg naar deze pagina.
Opgelet: dit is een vluchtig medium, als Facebook de stekker uittrekt is alles weg.

Hieronder een stukje virtuele guerrilla-reclame voor de actie Zepperen Samen:

Welkomfolder
Zepperen Samen verspreidde in september 2013 een onthaalfolder voor nieuwe inwoners.
Info over Zepperen in een notendop in een Windows 8-look, en een avontuurlijke steegjestocht in een ‘padvinders’look.
Gedrukt op 3.000 exemplaren door Trudodrukkerij ST. Ook huis-aan-huis verdeeld.

Welkomfolder Zepperen def-page-0LV

Welkomfolder Zepperen def-page-1LV

In de achteruitkijkspiegel…
Even omkijken naar scheuring en binding. Zepperen als gemeenschap

Welke gebeurtenissen brachten voor onze dorpsgemeenschap ontwrichting, vanaf ruwweg de 17de eeuw tot voor kort? Uiteraard de grote nationale militaire schokken: de Franse inval in de jaren 1790 en de twee wereldoorlogen 1914-18 en 1940-45. Daarnaast woedde er in Zepperen op momenten de ideologische en politieke strijd tussen katholiek en vrijzinnig. Een gestuurde breuklijn was de samenvoeging bij de stad Sint-Truiden in 1977 in het kader van de gemeentelijke schaalvergroting. Ook de ontkerkelijking en het priestertekort, hier acuut in 2009, lieten de zorg voor enige lokale samenhorigheid over aan het zogenaamde ‘middenveld’ van vrijwilligers en verenigingen.
——————————————————————————————
Zepperen had als ‘bank’ van het Maastrichtse Sint-Servaaskapittel geen lokale kasteelheer als potentaat, maar bijvoorbeeld de figuur van schout Van Hamont zorgde in de late 18de eeuw toch voor controverse. Eerder was dat al in het midden van de 17de eeuw gebeurd rond oud-militair François Ouwerx, die zijn herenhoeve vlakbij de kerk bouwde en geen dorpsbelasting wou betalen. De Franse annexatie in 1794 maakte schoon schip met het Oude Regime en voerde een moderne organisatie in voor wat betreft rechtspleging, grenzen, gemeentebestuur, positie van de adel, verhouding kerk-staat, militieplicht… De Franse tijd bracht ook concurrentie tussen de beëdigde – en dus met de Fransen samenwerkende- pastoor Rouchart en de onteigende paters Begarden, die de sympathie van de inwoners hadden.
In de 19de eeuw kreeg Zepperen dan wél zijn kasteelheer met de brave graaf d’Astier en de ondernemende families Loyaerts en de Pitteurs-Hiegaerts. Die laatste zou pas midden de jaren 1920 haar gronden van de hand doen en zo heel wat kleine Zepperse boeren tot eigenaar maken. De strijd tussen katholieken en liberalen focuste zich rond de twee schoolstrijden in 1878 met pastoor Derie en in 1955 bij de wet Collard. De ‘ziel van het kind’ was de inzet. Bij de inhuldiging van de nieuwe betonweg door het dorp in 1936 werden rijkswachters opgevorderd tegen de opkomende socialisten. Andere protagonisten waren in de jaren 1950 pastoor Hayen en het liberale schoolhoofd Schoofs. Beiden hadden hun supporters. Zepperen werd, zoals Velm, beschouwd als een ‘blauwe’ burcht in deze toen overwegend katholieke streek.
Zepperen kent geen echt centrum: de kerk met kerkplein ligt bijzonder excentrisch, wellicht door de gebiedshonger van middeleeuws Sint-Truiden of door de aantrekking van de Melsterbeek. Het vroegere ‘dorpsplein’ lag iets verder, bij de huidige Kogelstraat. In de jaren 1920 werd de nieuwe gemeentelijke jongensschool meer in het geografische midden van de gemeente gebouwd en in de jaren 1930 kreeg de meisjesschool van de zusters van Sint-Vincentius à Paulo haar wijkschooltje op Dekken.
Was er concurrentie tussen wijken? Er waren de rijke inwoners van d’Eygen met hun eigen Antoniusverering, die opvallend veel de burgemeester leverden, maar ook de wat afgelegen Gippershoven- en Tereykenaren. Echte volkswijken waren d’Oye, Plankstraat en Roosbeek. Zelfs de tot in 1970 aparte Brustemse enclave Terstok voelde zich nauw bij Zepperen betrokken. Toch was er een wijkgevoel met eigen kermissen. Communicanten uit het dorp vormden op hun feestdag ‘paar’ met iemand van een afgelegen buurt. De ‘Volksspelen’ in de jaren 1980 werden georchestreerd tussen diverse wijken. De verkaveling van de uitgestrekte gemeenteweide ‘Het Dekken’ – ooit nog gepland met een eigen kerk en handelshoek – leidde tot de volksnaam ‘de wijk’. Ook al omdat het aantal inwijkelingen en huurders daar eerst geconcentreerd was. Traditioneel bouwden de geboren Zepperenaren veel in de koer, in de tuin of in de weide van hun ouderlijk huis. Intussen is de mix dorpelingen-inwijkelingen in alle straten gerealiseerd, wat leidde tot een modernisering van de buurtwerking, met betoelaagde straat-BBQ’s en populaire rommelmarkten.
De Eerste Wereldoorlog kende ingrijpende gebeurtenissen zoals een aantal gesneuvelden, weggevoerde dwangarbeiders, noodzakelijke economische collaboratie en een populaire oudstrijderswerking. Maar het was de Tweede Wereldoorlog die tot enige polarisatie ‘witten’ versus ‘zwarten’ leidde. Enkele stille sympathisanten van de Nieuwe Orde, de gesneuvelden van mei 1940, de Joodse vluchtelingen, de liquidatie aan de Dikke Linde, de omgekomen opgepakten, de razzia naar werkweigeraars in juni 1944, gevluchte Russen en de Bende van de Dameskous hielden het dorp toen in de ban.
Een factor van uitzonderlijk belang was het klooster van de paters Assumptionisten, die in de jaren 1950-1980 de deuren opengooiden en hier het eerste cultureel centrum in Limburg uitbouwden. Tal van Zepperse verenigingen hebben daar inspiratie en logistieke ondersteuning gevonden, niet in het minst de toneelkringen.
Het wegvallen in 1977 van een eigen gemeentebestuur met burgemeester en twee schepenen, een secretaris met klerk en een eigen veldwachter voor een dorp van 2.500 inwoners liet de dorpsorganisatie over aan de vrijwilligers van de parochiale organisaties. Die gemeenschapsopbouw voor intussen 3.300 inwoners dreigde in 2009 te verwezen bij het wegvallen van een eigen pastoor met de pensionering van André Frissaer. Vroeger reeds was de kapelaanfunctie verdwenen, in de laatste jaren steevast ingevuld door een pater van de Assumptionisten. Nochtans kon die zich de decennia voordien intensief en voltijds toeleggen op het verenigingsleven voor de jeugd. Een luxesituatie. Zo richtte kapelaan Lismont in de jaren 1950 zowel de Chiro als de nog bestaande Voetbalkring op.
De gemeenschapsraad als bindend element na 1977 draaide enkele jaren goed, maar verzwakte door de besognes voor de eigen organisatie van ‘Haspengouwse Fruitfeesten’ in de jaren 1995-2000. Een verdienstelijk privaat initiatief ‘Zepperen Danst Weer’ wordt geholpen door de jongeren van de KLJ. De Remacluskring bewaart sinds midden jaren 1980 het collectieve geheugen, beheert een dorpswebsite en werkt al behoorlijk lang aan een eigen dialectwoordenboek. De Landelijke Gilde liet de Kruisprocessie in de jaren 2005 herleven met bedrijfsmissen. De 11-novemberherdenking en de in 2006 vernieuwde processie levend houden als erfgoed wordt moeilijk omdat die thema’s bij de kinderen (en hun jonge ouders) van de basisschool vervagen.
Het ooit zo dichte weefsel van drankgelegenheden en winkeltjes als ontmoetingsplekken is in belangrijke mate vervangen door één supermarkt en twee cafés/tavernes als place-to-be.
Een reeks publieke gebouwen zijn aan herbestemming of afbraak toe: kerk, pastorie, kapelanie, kapelletjes, gemeenteschool, zustersschool, twee gemeentehuizen, wijkschool… De privatisering onder invloed van de slechte financiële situatie van gemeentebesturen en de grote vraag naar grondschotels door vastgoedbeleggers bedreigen het lokale middenveld, dat geen eigen lokalen of terreinen meer gaat overhouden, enkele onvoldoende ruime multifunctionele lokaaltjes uitgezonderd.

Het zijn nu vooral de bestaande parochiale organisaties die aan gemeenschapsvorming doen, met de sportieve succesverhalen van voetbalkring en wielerwedstrijd Brussel-Zepperen in de rand. De voortsnellende ontkerkelijking vraagt een nieuw elan, gedragen door leken. Zonder de vroegere officiële en dus stabiele dorpstructuren vraagt dat een verregaand engagement door verenigingen en individuele inzet. Met veel ups en downs, eigen aan vrijwilligersorganisaties. De bovenlokale ondersteuning via jeugddienst, sportdienst, cultuurraad, parochiefederatie, Vlaamse koepelverenigingen en dergelijke levert onder meer ideeën, themadagen, jaarprogramma’s, vorming en betoelaging, maar uiteindelijk moet het op het terrein zelf waargemaakt worden.
Is een hechte lokale dorps- of buurtgemeenschap nog nodig in een ‘globale’ en ‘digitale’ maatschappij?
Onze welvaart komt onder economische druk. Welzijn wordt het best gewaarborgd in een samenleving op menselijke maat. Dus in het gezin, de familie, de straat, de buurt, de wijk, het dorp… De mobiliteit is momenteel peperduur. De thema’s milieuzorg, veiligheid, verzuurd individualisme, integratie, nieuwe armoede, mantelzorg en dergelijke moeten ook plaatsgebonden en in spontane samenwerking aangepakt worden. Geestelijke richtingloosheid in crisisperioden heeft nood aan een warme en gemoedelijke opvang. Geen terugkeer naar wantrouwige sociale controle, maar naar respect en begrip. Bij acute nood kunnen de helpers het snelst dichtbij gevonden worden, in de verbondenheid en geborgenheid van een groep. Samen.
De Corona-pandemie heeft vanaf midden maart 2020 elke ontmoeting bemoeilijkt, het gezinsleven en de ontdekking van de buurt weliswaar versterkt. Het evenementen- en verenigingsleven lag grotendeels stil

Citaat van pastoorke Dewitte bij zijn diamanten priesterjubileum in 1973: Zepperen is een aangename en schone parochie waar alles mogelijk is.
Pastoor Alfons Dewitte (Bommershoven 1888-1988) was op rust in Zepperen en bewoonde de kapelanie.
Observator 2012

Samenwerken in een vereniging…
Aandachtspunten en tips, gesprokkeld uit ervaringen en literatuur

De (oud)leden zijn belangrijk

*- dankkaartje voor gelegenheidshelpers
– geen individuele cadeaus, te delicaat, wat en wie?, wel groepstraktaties
– vrijwilligers zoeken naar zingeving, ze willen iets terugdoen voor de samenleving, maar ook ontmoeten, netwerken, vaardigheden opdoen en structuur geven aan hun dag in een nuttige rol
– ‘wij’ is belangrijker dan ‘ik’
– oud-leden en afhakers blijven volgen en uitnodigen
– begrafenis: speciale hulde, jaarlijkse erelijst, speech. Ook aandacht voor overblijvende partner en diens overlijden
– belang van rituelen: vb. traktatie verjaardagen, geboorte (klein)kinderen
– drank op kosten van organisatie: de regel is één, eventueel voor lange avond twee bonnetjes geven
– overschotten drank en eten: vooraf goed doel zoeken en snel daaraan overhandigen, of overschot overkopen
– jaarlijks diner met partners, als band: een klein gedeelte van de kas (vb. drank), het ander deel zelf betalen. Uitstap slechts organiseren als het geen karwei wordt
– niet uit gemak altijd dezelfde goeie krachten voor alles vragen: gevaar voor snel opbranden
– exclusiviteit bij ledenwerving werkt misschien goed in het begin, maar leidt op termijn tot naijver van buitenstaanders, verwijt van ‘kliekje’, intern geschillen over wie vervanger wordt en bloedarmoede
– kritiek binnenskamers plaats geven, vb. variaronde, zelfbevraging. Praten helpt
– nieuwe inwoners persoonlijk aanspreken om te werven als lid, vb. elk bestuurslid spreekt 3 mensen aan
– jeugdwerking is belangrijk: georganiseerde jongeren stromen meer door naar volwassenenbeweging dan andere
– tussen 25 en 40 zijn ouders meer geneigd in verenigingen te zitten van belang voor hun kinderen, zoals oudercomités en sportclubbestuur

De werking heeft duidelijke lijnen

*- stiptheid voor aanvang van vergaderingen en evenementen, altijd op het uur starten, laatkomers hebben ongelijk!
– aandringen op verontschuldigen, er zijn genoeg kanalen tegenwoordig
– afwezigen zonder verontschuldiging even thuis bellen (misschien gewoon vergeten?)
– brieven en mediaberichten altijd door één boegbeeld (voorzitter, proost) laten ondertekenen, indien nodig met andere contactpersoon discreet erbij
– vast systeem voor uitnodigingen: e-mail, of anders opvallend kleurrijke kaartjes die moeilijk kunnen ge’delete’ worden, met contactinfo erbij voor verontschuldiging, met rekeningnummer voor betalingen. Met agenda en vaste punten: opvolging vorig verslag, varia, rondvraag, kalender, volgende afspraak
– verkiezingen, prijzen en examens vermijden: levert één winnaar op en (meerdere) verliezers
– onkosten onmiddellijk en correct (mits bewijsje of verklaring) terugbetalen
– randkosten (telefoon, benzine, toner…) enkel in uitzonderlijke, duidelijke gevallen vergoeden
– goede sleutelafspraken, desnoods wat meer dubbels laten maken, om tijdverlies en duur rondgerij voor vrijwilligers te beperken
– vast systeem voor verslagen: liefst beknopt (tenzij voor archiefdoel), streepje voor elk aandachtspunt, steeds met naam verantwoordelijke uitvoerder per punt
– bij samenwerken met andere verenigingen: al vroeg en concreet afspreken over wie doet wat en wie betaalt wat.
– aanwezig zijn op evenementen van andere verenigingen
– een activiteitenkalender is noodzakelijk om concurrentie tussen verenigingen te vermijden bij evenementen of lokalengebruik
– promotie voor activiteiten moet altijd volledige info bevatten of een 24-uur contactadres: mensen hebben weinig tijd en beslissen pas laat. Ze willen dan à la minute weten wat de deadline voor inschrijving is, de exacte prijs, de afstand van een wandeling, de duur van een lezing…
– stuur altijd een korte bevestiging van inschrijving
– verzamel e-mailadressen
– promotie langs diverse kanalen, een mediamix, werkt het best: van straatbord of affiche tot e-mail en facebook.

Evenwichtige werkverdeling, of de juiste man op de juiste plaats?

*- voor saaie, nederige en niet-ingewikkelde gelegenheidsklussen uitgaan van een beurtrol. Zo leert iedereen wat een werk inhoudt en toont respect ervoor. Geen onderscheid ‘heren’ en ‘werkvolk’
– ‘vuil’ werk in groep schept een hechte band, want gedeelde last
– maar: talenten juist gebruiken (technische handigheid, goeie pen, betrouwbaar fotograaf, strenge zaalbeheerder, sociaal diplomaat, mensenkenner met relatienetwerk, financieel stipt en zuinig, computercrack…)
– taken volgens leeftijd: ouderen met tijd overdag, jongeren met fysieke kracht en lenigheid, vrouwen met feeling voor decoratie
– tussen 25 en 40 is er veel tijd nodig voor gezin en carrière, vraag engagement voor specifieke, tijdelijke en afgelijnde taken
– de benaming vrijwilliger is te zwak, ‘liefhebber’ is beter: een taak waar iemand goed in is en die hij met hart en ziel doet rendeert meer
– taken goed aflijnen: dat voorkomt terreinruzies en zet een haalbare maat op het engagement. Taakverdeling op papier met uren en met reservenamen. Best geen ‘tot het gedaan is’, wel einduur evenement afspreken

De voorzitter is het begin en het einde

*- slechts één bestuursfunctie, anders té belastend, wel lid in andere verenigingen om communicatie en samenwerking te verbeteren
– tijdig opvolging voorbereiden, maar geleidelijk inschakelen en goed informeren over verantwoordelijkheid en werklast
– geen louter ladderklimmen van gewone naar meer ‘selecte club’, graag loyaal lid blijven bij vroegere verenigingen
– eerste daar, laatste weg
– kan niet alles zelf doen, delegeren!
– bij verhindering, iets anders extra doen ter compensatie
– nederige klus doen (maar beperkt in tijd)
– niet opeens nog controle doen de dag zelf of kort ervoor, maar tijdig coachen (en dus checken)
– medewerkers in details de vrijheid laten, geen keizer-koster spelen
– kernmedewerkers al eens thuis ontvangen, meer ongedwongen sfeer
– mails altijd beantwoorden, eventueel gewoon ontvangstmelding
– evaluatie kort nadien om volgende editie te kunnen verbeteren
– aandacht geven aan medewerkers, beter te veel communiceren dan te weinig
– verdient respect en een groot stuk onvoorwaardelijke loyaliteit, kritiek intern ventileren

Valkuilen in moeilijke tijden…

*- het algemene klimaat in onze samenleving is niet verenigingsvriendelijk: goed bedoelde wetgeving vrijwilligerswerk en vzw werpen drempels op, individualisme en baatzucht zijn in de mode, een opbod aan administratie, juridische stappen en risicoverzekeringen… De coronapandemie vanaf maart 2020 legde dan ook nog eens de menselijke ontmoeting lam.
– uitzonderlijke persoonlijke inzet is noodzakelijk in moeilijke tijden met wegvallend engagement. Mensen zappen meer volgens hun interesses, zijn niet meer trouw aan één vereniging en mijden bestuursverantwoordelijkheid. Maar deze éénpersoons-inzet leidt ook tot een extreme vorm van ‘ownership’. Het is mijn vereniging en daar ben ik fier op. Men geraakt opgebrand en wordt zo beducht voor inmenging, extra tijdsinvestering in onderling overleg en koepelvergaderingen, hogere kwaliteitseisen, koepel-lidgeld, enz. dat er een zeer plaatselijke eilandmentaliteit komt. Het idee ‘na mij gaat het licht hier toch uit’ leidt zelfs tot bewuste afbouw en afweer van hulp en verjonging. Jammer, want wie het goed voor heeft met een gemeenschapsproject of vereniging, cijfert zichzelf weg en beseft dat de tijdige overdracht in goede orde van levensbelang is.

Dorpscafé ?!

zepkerkstraatcafeknapen-1913repwi

Een goed café of taverne is de ziel van een gemeenschap. Maar een horecazaak op legale manier runnen is topsport: uithoudingsvermogen, zelfbeheersing tegen provocatie, regelmatig verrassen met stunts, omgaan met seizoenspieken en luwte, rookverbod handhaven, politiek en sociaal ruim denken… Sinds maart 2020 kennen we bovendien het gevaar van een wereldwijde epidemie en het woord ‘lockdown’. Ontmoetingen werden even levensbedreigend en de vriendelijke uitbater in de rol van politie-agent…

Café, taverne, bar, tearoom, snackbar, brasserie… elke starter zou zich moeten laten begeleiden (Horecafederatie, Unizo, …) en opleiden (middenstandsopleiding, bewijs goed gedrag en zeden). Een marktanalyse doen (ken je concurrenten en klanten, én je voorgangers reputatie !) en een business plan (wees realistisch, omzetprognose) zijn tegenwoordig onontbeerlijk. Ga eerst ergens als kelner werken als je nog geen ervaring hebt in de sector. Rookverbod, alcoholcontrole, controlekassa en economische crisis worden genoemd als doodsteken voor de drankgelegenheden. “Bezint eer ge begint’ !

Tips:
• eten aanbieden, kleine gerechten trekken ook gezinnen en dames aan
• op koffie is het meest verdiend, gezien de vrij goedkope ingrediënten
• samenwerken met verenigingen, vb. jeugdvereniging voor bediening
• het Zeppers spreken helpt enorm
• mensenkenner en entertainer zijn, vlotte smalltalk, aandacht geven
• een huiskamersfeer scheppen, altijd met de glimlach, is de beste klantenbinding
• spaarkaart, verjaardagstraktatie, cadeaubon, tweede koffie van bezoekers voor hangklanten, …
• ken de trekkers en babbelaars in het dorp, in de verenigingen, zij zijn ambassadeur ten goede of ten kwade
• wees behulpzaam en vrijgevig voor de buurt, ze hebben ook de overlast

Valkuilen:
• de juiste biersoort is belangrijk. Zepperen is nog altijd Cristalcountry
• op bier is niet veel verdiend, wel op koffie, soep, droge worsten, sterke dranken en zware bieren. Zeer veel verdiend op water!
• warme worstjes of aardappelgerechten serveren is een héél andere zaak, zie wetgeving
• strenge alcoholcontroles zijn nu eenmaal levensnoodzakelijk
• economische crisis, mensen consumeren minder vaak
• brouwerijcontracten zijn vaak wurgend
• zware controle op zwartwerk door verplichte kassa
• geen opvolging in zicht
• de sterke Zepperse verenigingen hebben door het gebrek aan een laagprijzig dorpscafé intussen een eigen ‘club’- of ‘kantine’-circuit uitgebouwd zonder regeltjes en met spijzen van verenigingskas. Dit is in feite oneerlijke concurrentie met de professionals. Maar ook verenigingen kampen met vrijwilligerswetgeving, grotere aansprakelijkheid, torenhoge energierekeningen… en moeten voortdurend op zoek naar geld
• privé kunnen de mensen in hun ruime, comfortabele pronkhuizen met producten uit de lageprijs-supermarkten ook cafeetje nadoen. De grote winkelketens spelen daar op in. My home is my castle
• dronken gasten die je keuken inlopen, overal overgeven, het sanitair voor de zoveelste keer bevuilen of vandaliseren… je moet er tegen kunnen
• de brouwer die zijn glazen groter maakt, maar de prijs hetzelfde houdt
• extra kosten: CO2, kuisen darmen, BTW, belasting, attesten, kabelabonnement, wifi, breedbeeldscherm, elektriciteit (gevelborden, verlichting, automaten, TV, …), onderhoudsproducten
• onregelmatig avond-, nacht-, en weekendwerk
• gemeentelijke tapvergunning, ondernemingsnummer, BTW-nummer, aansluiting sociaal verzekeringsfonds, hygiëne (FAVV…), energieprestatie, rookverbod
• boekhouding doen of uitgeven, en stockbevoorrading verzekeren
• kordaat leiding geven aan en controleren van losse medewerkers
• het klassieke verenigingsleven (duivenmelkers, boogschutters, kaarters, darts, carnaval…) kwijnt, trouw aan stamcafé wordt zeldzaam
• bezoekers zappen meer: overheid, zuilorganisaties en fondsenwervers organiseren mega-evenementen ‘voor het goede doel’, met een hoog sensatie- en entertaingehalte en een professionele promotie
• startkapitaal noodzakelijk: eventueel overname handelsfonds, nieuwe inrichting, kleine verbouwing, buffer tegen startverliezen, 3 maanden huurwaarborg, 1ste maand huur, 1ste levering stock

… en de buren?
Objectief gezien hebben buren van een café enkel hinder en overlast: parkeerprobleem van auto’s en (motor)fietsen, geluidshinder, bevuiling en zwerfvuil… in de mate dat de waarde van hun vastgoed hierdoor aangetast wordt. Behalve de reguliere werking van de drank- of eetzaak zijn er ook de kleine evenementen, noodzakelijk voor de uitbater om zijn cliënteel te vergroten en vernieuwen.
Leven en laten leven, in wederzijds respect is meestal de beste afspraak.
Geluidshinder komt van harde muziek met trillende boxen, luidruchtige, dronken en late terraszitters, nachtelijk dichtslaan autoportieren en macho-chauffeurs, vroege leveringen in de ochtend… Een café is geen nacht-discotheek?
Wat zijn de (enkele) voordelen voor de buren: nabijheid eetgelegenheid bij bezoek, ambiance en festivalsfeer. De buurtbewoners wisten vaak vooraf dat ze naast een café-restaurant kwamen wonen. Tot hoe ver in meters reikt de hinder en de eventuele compensatie ervan? Een charmegebaar is mogelijk door persoonlijke aandacht, een verwenbon of enige inspraak in evenementen, vb. het sluitingsuur. Voor evenementen en afsluiten verkeer zijn er sowieso goed bedoelde gemeentelijke reglementen. Praten en goede afspraken maken vooraleer de politie erbij te halen, dat helpt!

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close