Remacluskring

logo remacluskring wit
ZEPRemacluskring02102011RoosbeekhoeveGPULINXLVFoto 2011

The REMACLUSKRING ZEPPEREN, a society especially interested in local history and folklore, tries to preserve as many traces as possible from the former life in the village of Zepperen near the town of Sint-Truiden/Saint-Trond, Flanders, Belgium.

De Remacluskring Zepperen werd gesticht in 1984 door een groep inwoners van Zepperen die begaan zijn met het behoud van de dorpsidentiteit. Via de studie van de plaatselijke geschiedenis en heemkunde willen zij het gemeenschapsleven op een oorspronkelijke manier verdiepen. Zoveel mogelijk sporen van het leven in dit dorp worden vastgelegd voor latere generaties. Als patroon van de Kring fungeert de H. Remaclus, bisschop van Maastricht en abt van Stavelot-Malmedy. Remaclus was een actief prediker in de Ardennen en ontving te Zepperen omstreeks 655 de jonge edelman Trudo, die hem om raad kwam vragen nopens zijn roeping.

Zepperen is een voormalige zelfstandige gemeente ten oosten van de stad Sint-Truiden in Belgisch-Limburg, Vlaanderen, en maakt sinds 1976-77 deel uit van de fusiegemeente Sint-Truiden. De nederzetting groeide in de streek Vochtig-Haspengouw bij de Melsterbeek. De eerste vermelding van het dorp, in zijn Latijnse vorm Septimburias of zeven koten, komt voor in een heiligenleven, geschreven op het einde van de 8ste eeuw. Al omstreeks 650 bestond er hier een bedehuis, toegewijd aan de H.Genoveva van Parijs. Tot op het einde van de 18de eeuw was het dorp een eilandje van het Maastrichtse Sint-Servaaskapittel binnen het graafschap Loon. Er rest nog een 12de-15de-eeuwse romaans-gotische kerk met laatgotische muurschilderingen. Zepperen is momenteel een woongebied voor pendelaars, een onderwijscentrum en een fruitteeltdorp.

Ledenlijst 1 januari 2021

* Voorzitter
Prof. em. Dr. Guy FABRY, Eynestraat 46, 3800 ZEPPEREN, 011-68 45 90, orthopedisch chirurg, emeritus hoogleraar K.U. Leuven, voorzitter Kerkraad Genoveva, guyfabry@telenet.be
* Penningmeester
Guido PULINX, Eynestraat 18, 3800 ZEPPEREN, 011-68 30 53, lic. Germaanse, ere-leraar KCST, guido_pulinx@hotmail.com.
* Secretaris
Willem DRIESEN, Sint-Genovevaplein 19, 3800 ZEPPEREN , 011-67 43 43, lic. kunstgeschiedenis, vml. stadsbibliothecaris en stafmedewerker Sint-Truiden, willem.driesen@telenet.be
* (bestuurs)Leden
– Antoine BESSEMANS, Park II, Abdijstraat 58 bus 402, 3800 SINT-TRUIDEN, 011-68 74 73, ere-directiesecretaris technische school en kabinetsmedewerker ministerie van onderwijs, penningmeester Genovevakoor, antoine.bessemans@skynet.be
– Jozef CELIS, Kasteelstraat 28, 3800 ZEPPEREN, 011-68 80 15, ere-schoolhoofd Basisschool Sint-Aloysius
– Richard KNAPEN, Roosbeekstraat 134, 3800 ZEPPEREN, 011-67 11 15, ere-onderwijzer Vrije Basisschool KCST Sint-Truiden, voorzitter Schoolbestuur basisschool Sint-Aloysius Zepperen, penningmeester Kerkraad Sint-Genoveva, richard.knapen1@telenet.be
– Albert MANET, d’Oyestraat 18, 3800 ZEPPEREN, 011-68 72 89, lic. geschiedenis, ere-leraar Sint-Aloysiusinstituut, albert.manet@telenet.be

* Ere-leden
– E.H. André Frissaer, vml. pastoor Genovevaparochie en proost Remacluskring, °1939 en met emeritaat op 01.07.2009. Opvolger van Louis Henckens
– E.H. Louis Henckens (+), vml. pastoor Genovevaparochie en proost Remacluskring, Assumptionist, °1928 en overleden 21.12.92
– Hugo Nijs (+) , ondervoorzitter, kinesitherapeut, ergotherapeut, °1936 en overleden op 25.01.94
– Antoon Vanoirbeek (+), landbouwer, ere-zaakvoerder Boerenbond, °1922 en overleden op 17.11.2000
– E.P. Clemens Wintmolders (+), Assumptionist pater Willy, ere-leraar geschiedenis, °1923 en overleden op 3.4.2004
– Alphonse Heeren (+), ere-kantoorhouder Kredietbank, °1929 en overleden op 8.4.2012.

Publicaties: 

1. Jeugdherinneringen van Meester Schoofs, Remacluskring, Zepperen, 1988, 105 p. (uitgeput). Zie Jeugdherinneringen.

2. Zepperen. Kapitteldorp, Sint-Genovevakerk en laatgotische muurschilderingen, Remacluskring, Zepperen, 1993, 278 p.
Tweede druk, 12,5 EUR. Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Remacluskring Zepperen, p.a. W. Driesen, oude kapelanij, Sint-Genovevaplein 19, 3800 Zepperen-Sint-Truiden, tel. 011/67.43.43.  Bankrelatie: Kredietbank nr. 455-9014611-61.

3. Zepperen in Twee Grote Oorlogen, Remacluskring, Zepperen, 1994, 344 p. (uitgeput). Zie Oorlogsboek

4. Leven in Oud Zepperen. Va kjoozestein tot kurrezoug, Remacluskring, Zepperen, 1999, 448 p. (uitgeput). Zie Volksboek.

5. Zeppersen Diksjenèjr. Groot woordenboek van het dialect van Zepperen, Zepperen: Remacluskring 2014, 797 p. + inlegvel met klankenoverzicht + geluidcd met dialectopnamen.
55 EUR. Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Remacluskring Zepperen, p.a. W. Driesen, oude kapelanij, Sint-Genovevaplein 19, 3800 Zepperen-Sint-Truiden, tel. 011/67.43.43. Bankrelatie: Kredietbank nr. 455-9014611-61. Of af te halen op donderdagavond 17-18 uur op de pastorie, Sint-Genovevaplein 21, 3800 Zeppeen-Sint-Truiden, Richard Knapen, richard.knapen1@telenet.be.

10869566_738860059562763_1198291013569819168_o-klein

Websites:

Sinds 1997 (webmaster Karl Fabry) en 2001 (webmaster Willem Driesen) onderhoudt de Remacluskring websites over kring en dorp Zepperen, in FrontPage Express, momenteel samengevoegd en vernieuwd in WordPress: www.zepperen.be. Een Facebookpagina Zepperen Samen is sinds 2011 een digitaal prikbord voor gemeenschapsnieuws (en met regelmaat erfgoed, tradities). Sinds januari 2021 is er ook een Facebookpagina Remacluskring Zepperen, specifiek voor erfgoeditems, voorheen op de persoonlijke FB-pagina van secretaris Willem Driesen.

Sinds begin 2021:

Zoekertjes:

a. Wir suchen zusätslichen Informationen über Otto SEEGER(S), Leib-Husar von 2.Regiment “Königin Victoria von Preussen. Er fiel in Zepperen bei Saint-Trond (Belgien) am 9. August 1914. Endgrablage : Kriegsgräberstatte in Lommel, Block 31 Grab 176

b. Wij zijn op zoek naar afstammelingen van ruiterij-wachtmeester Gustave Augustin Guillaume VAN DOOREN (°Gistel 10.11.1893), die sneuvelde bij het 1ste regiment Gidsen bij Sint-Truiden-Zepperen op 17 augustus 1914.

c. Wij zoeken informatie over volgende historische figuren : dominicaan Jacobus Collaers, + Tongeren 1764, en kunstschilder Dominicus Habricx uit dezelfde periode. Zij waren betrokken bij de vervaardiging van het schilderij van de H. Rosa van Lima, nu in de kerk van Zepperen.

d. Wie helpt ons de raadselachtige tekst oplossen in de hals van de stenen paal van Zepperen uit 1553, nu opgesteld in het Openluchtmuseum te Bokrijk : – D…N – AVANT – 1553 – ?

e. In 1817 werd het hoogaltaar van de Zepperse kerk verkocht aan Engelsen. Naar verluidt prijkte het later in het British Museum, maar niemand weet daar van iets. Wie vindt het terug?

f. Op het Catharinadrieluik in de Genovevakerk is de schenker afgebeeld met zijn patroonheilige en zijn wapenschild. Kan iemand dit blazoen thuiswijzen?

g. In de kerk Saint-André te Luik bestond minstens in de 18de eeuw een Genovevabroederschap die regelmatig Zepperen bezocht. Waar vinden we meer over deze broederschap?

Zie ook:
Bisschop Remaclus

Remacluskring Zepperen
Versie 6 januari 2021
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close